Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 73 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj22
Wczoraj32
Wizyt w tygodniu185
Wizyt w miesiącu641
Łącznie wizyt70915

Dzisiaj jest: Sobota
20 Kwietnia 2019
Imieniny obchodzą
Agnieszka, Amalia, Czesław, Czech,
Czechasz, Czechoń, Florencjusz,
Florenty, Nawoj, Sulpicjusz, Szymon,
Teodor

Do końca roku zostało 256 dni.
Zodiak: Baran

SEiRP Rzeszów

Życzenia Wielkanocne 2019

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się Święta Wielkanocne,
zdrowia, radości i pogody ducha wszystkim członkom Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych województwa Podkarpackiego,
składa Prezydium Zarządu Wojewódzkiego wraz z Prezesem Janem Ruskiem

2019 wielkanoc

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna dla emerytów

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Zarząd Koła nr 1 w Rzeszowie rekomenduje uważne zapoznanie się z treścią informacji i korzystanie z możliwości jakie daje oferowana pomoc prawna dla emerytów zamieszkałych na terenie Rzeszowa.

Marian Bileńki

Nieodpłatna pomoc prawna

 

FSSM skarży Marszałka Kuchcińskiego

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 3 kwietnia 2019 r., z upoważnienia  Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP udzielonego jednej z warszawskich kancelarii prawnych, została skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie "Skarga na bezczynność Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej".

Przypomnijmy, w dniu 29 listopada 2018 r., FSSM RP wystąpiła do Marszałka Sejmu RP - Marka Kuchcińskiego z "Wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej" dotyczącym okoliczności przygotowania odpowiedzi Sejmu na wystąpienie "Trybunału Konstytucyjnego" w sprawie  pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie  o zgodność z Konstytucją niektórych przepisów ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r. (Wniosek tutaj).
W otrzymanej w grudniu 2018 r. odpowiedzi Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu na ww. Wniosek stwierdzono między innymi, że dokumenty związane z przygotowanym stanowiskiem Sejmu są dokumentami wewnętrznymi i jako takie nie podlegają udostępnieniu, natomiast dokonując diametralnej zmiany stanowiska Sejmu Marszałek, nie będąc formalnie związany opinią Komisji Ustawodawczej, skorzystał z przysługujących mu uprawnień w tym zakresie (Odpowiedź tutaj).
Przyjęliśmy, że odpowiedź adresata naszego Wniosku nie jest ani merytoryczna, ani kompletna. Oznacza to w naszym przekonaniu, że Wniosek pozostaje nie załatwiony, a zarzut dotyczący bezczynności Marszałka Sejmu uzasadniony. W tej sytuacji wystąpiliśmy przez pełnomocnika procesowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z ww. Skargą, wnosząc o:

  1. zobowiązanie Marszałka do rozpoznania naszego Wniosku o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku w tej sprawie,
  2. stwierdzenie, że bezczynność Marszałka miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,
  3. wymierzenie Marszałkowi Sejmu kary grzywny w wysokości 2000 zł.,
  4. zasądzenie stosownych kosztów postępowania na rzecz FSSM RP.

Komisja Prawna FSSM

 

NEGATYWNE SKUTKI WPROWADZENIA USTAWY REPRESYJNEJ Z 16 GRUDNIA 2016 r.

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

NEGATYWNE SKUTKI WPROWADZENIA USTAWY REPRESYJNEJ Z 16 GRUDNIA 2016 r.

Złamana została Konstytucja RP, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. i Europejska Konwencja Praw Człowieka.

1) Ustawa powoduje powtórne karanie zbiorowe funkcjonariuszy Państwa Polskiego pomimo, że nie zostali oni skazani żadnymi wyrokami sądowymi jak i nie przypisano im żadnej winy. Tym samym nie popełnili żadnego przestępstwa, a więc przeciwnie byli wielokrotnie wynagradzani. Jeżeli ktoś popełnił przestępstwo powinien zostać osądzony i ukarany indywidualnie. Ustawa dotyka ok.40 tys. emerytów, rencistów, wdowy i sieroty.

2) Zgony - prowadzona jest tzw. Biała Księga.
Na dzień dzisiejszy tj. kwiecień 2019 r. odnotowano 56 zgonów (14 samobójstw, pozostałe to: zawały serca, udary, wylewy). W obecnej chwili badane są kolejne zgony.
Wiele osób w wyniku tej ustawy zostało inwalidami.

3) Drastyczne obniżenie emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych.
Kształtują się w przedziale od 854,00 zł. netto do 1.716,00 zł. netto (październik 2017 r.) .
Maksymalnie obniżono je o 80% (szczególnie tym emerytom i rencistom pracujących do 1990 r. i wdowom, których mężowie pracowali również do 1990r.
Nawet, gdyby ktoś pracował dalej to i tak nie będzie miał podniesionej emerytury. Takie ograniczenie stwarza grupę ludzi wyklętych, a wręcz "podludzi" tak jak wprowadził to Hitler w ustawach norymberskich 1933 r.
To ustawa segregacyjna, objęci nią funkcjonariusze nie mają praw ogólnych.

4) Obniżenie współczynnika emerytalnego.
W pierwszej ustawie z 2009r. obniżono współczynnik za każdy rok pracy przepracowany w organach bezpieczeństwa do 0,7%. Osoby, które pracowały tylko do 1990 r.otrzymały najniższe emerytury.
Obecna ustawa zmienia przelicznik na 0% za pracę do 1990 r. (przestępcy odsiadujący wyroki w zakładach karnych mają 0,7%,a jeśli w tym czasie pracują to 1,3%). Objęci ustawą funkcjonariusze i ich rodziny, którzy nigdy nie byli sądzeni i skazani są więc w o wiele gorszej sytuacji niż mordercy i gwałciciele.

5) Odbieranie rent inwalidzkich, które orzeczone były przez Wojewódzkie Komisje Lekarskie MSWiA.
Nawet, gdy inwalidztwo powstało po 1990 r.i w związku ze służbą to i tak odbierane są renty
(np. w wyniku strzelaniny w Magdalence).

6) Odbieranie rent rodzinnych.
Były Minister MSWiA- M. Błaszczak podawał w środkach przekazu publicznego, że wysokość rent rodzinnych jest w wysokości średniej krajowej i wynosić będzie ok.1700 zł. brutto, co jest nieprawdą, bowiem wdowy po funkcjonariuszach, którzy małżonkowie pracowali do 1990 r. otrzymują 850 zł. netto. Sytuacja życiowa tych osób przedstawia się bardzo dramatycznie (zwłaszcza osób samotnych), ponieważ każda z nich musi zmagać się z konsekwencjami decyzji o drastycznym obniżeniu przyznanego świadczenia (prawa nabytego na stałe, jest własnością). Większość z nich boryka się z problemami życia codziennego, najczęściej są to osoby niepełnosprawne. Osoby te są w zaawansowanym wieku emerytalnym i nigdzie nie znajdą zatrudnienia. Dodatkowym obciążeniem psychicznym jest świadomość napiętnowania ich bliskich jako funkcjonariuszy SB, pomimo, że nie można przypisać im żadnej winy.

7) Odwrócenie zasady domniemania niewinności.
Odgórnie wszystkich funkcjonariuszy uznaje się winnych i jeżeli chcieliby się odwołać to muszą udowadniać, że są niewinni.

8) Niedotrzymanie umowy.
Funkcjonariusze, którzy przeszli pozytywną weryfikację nie są na równi traktowani z funkcjonariuszami zatrudnionymi po 1990r. Szereg emerytur zabierana jest za pracę po 1990 r. Gdyby wtedy podjęli pracę poza resortem i nie poddali się weryfikacji to dzisiaj nie zabrano by im emerytur i rent.

9) Zabieranie praw nabytych.
Emerytury, renty inwalidzkie i renty rodzinne to prawa nabyte, a nie przywileje. Zostały one naliczone na podstawie przepracowanych lat i z uwzględnieniem trudnych warunków. Była to służba w niewymiarowym czasie pracy, czasami nawet po kilka dni i z narażaniem życia. Zasady nabywania emerytur mundurowych obowiązują od 1990 r.,a nagle rządzący zmieniają zasady dla grupy "podludzi" po 27 latach.

10) Brak przygotowania pomocy osłonowej, szczególnie dla osób samotnych (Fundusz Socjalny MSWiA jest doraźny, tj. 2-3 razy w roku i zbyt niski, aby roztoczyć pomocą ok.40 tys. osób objętych represją).

11) Brak pomocy MOPS, MOPR (kwota 854 zł netto jest za wysoka, aby udzielić jakiegokolwiek dodatku).
Renta czy emerytura w wymienionej kwocie jest znacznie niższa niż koszt pobytu w ośrodku pomocy społecznej.

12) Wykluczenie osób objętych ustawą represyjną w zatrudnieniu w resorcie budżetowym (UM,UG, PZŁ, urzędy celno-skarbowe, uczelnie).

13) Brak wydania pozytywnej decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie art.8a (akt łaski).

14) Brak wysyłania z wojewódzkich Zakładów Emerytalno Rentowych MSWiA odwołań od decyzji emerytalnych i rentowych . Wiele osób wyroków nie doczeka.

15) Bezterminowe zawieszenie spraw w SO w Warszawie (złożenie zapytania Sędziego do TK w sprawie konstytucjonalności wymienionej ustawy)

16) Szkalowanie.
Partia rządząca przedstawia osoby objęte ustawą represyjną w bardzo złym świetle. Ubecy, esbckie wdowy, mordercy ,oprawcy, kaci, gorszy sort to tylko niektóre epitety. Tymczasem wszyscy żyliśmy i pracowaliśmy w czasach PRLu i nikt nie miał wpływu na to kiedy się urodził i w jakich czasach przyszło mu żyć. SB to ochrona naszej gospodarki, to powstanie bazy PESEL, ochrona naszych osobistości świata (zabezpieczenie wizyt Papieża, Prezydentów i innych osób), ochrona i zdobycie najnowszych technologii w tym m.in. lekarstw, itd., a nie tylko walka z wewnętrzną opozycją do obecnego wtedy Rządu.
Skandalem jest, że ustawodawca uznał, że objęci ustawą represyjną? pracowali na rzecz państwa totalitarnego?, a termin ten budzi wiele wątpliwości natury prawnej.

17) Ustawa godzi w godność, honor mundurowych i ich rodzin.

18) Ustawa godzi w: zaufanie obywatela do państwa i prawa; do zabezpieczenia społecznego, zabezpieczenia egzystencji, sprawiedliwości społecznej zagwarantowane w Konstytucji RP.

19) Zubożenie osób samotnych, brak środków do życia może doprowadzić do bardzo wielkiego problemu, mianowicie: bezdomności i samobójstw. Jest to ustawa eutanazyjna.

Nierówne traktowanie przez Rząd seniorów, osób niepełnosprawnych, emerytów, rencistów, wdowy i sieroty.

Łamanie praworządności w kraju wg Unii Europejskiej i PE. Nie ma kraju, gdzie współczynnik emerytalny/rentowy jest 0%.

 

Majowe Święto Kobiet - informacja

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Informacja Zarządu Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie

Zarząd Koła zaprasza koleżanki i kolegów na spotkanie pt. " Majowe Święto Kobiet", które odbędzie się w Hermanowej w dniu 17 maja 2019 r.

Zapisy, potwierdzone wpłatą 30 zł można dokonywać w każdą środę kwietnia tj. 3, 10, 17 i 24 oraz 8 maja w siedzibie Koła w godzinach od 10:00 do 12:00. Spotkanie, w większej części będzie finansowane ze środków "Stowarzyszenia".

Organizatorzy zapewniają:

- dojazd do Hermanowej i powrót do Rzeszowa;

- konsumpcję typowo piknikową, z grilla karkówka, kiełbaska, kaszanka, a także sałatki, sos, proziaki w sosie żurawinowym, kawa, herbata, soki, woda mineralna;

Wyjazd przewiduje się o godzinie 14:30 spod budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Powrót godzina 22:00.

Przy zapisach uprzejmie prosimy podawać numery decyzji emerytalnych. Pozwoli to Zarządowi na podjęcie starań o dofinansowanie tego typu imprez oraz ułatwi wypisywanie legitymacji członkowskich.

Więcej informacji udzielają: Edmund Kalandyk tel. 605 660 029 i Marian Bileńki tel. 728 842 661.

Z upoważnienia Zarządu

Marian Bileńki

 

Odlicz 1 % podatku dochodowego na rzecz SEiRP

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Zarząd Wojewódzki SEiRP w Rzeszowie zwraca się z prośbą do wszystkich Koleżanek i Kolegów, emerytów i rencistów oraz do wszystkich ludzi dobrego serca o wsparcie naszego Stowarzyszenia i przekazanie 1% odpisu od należnego podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Odpisu dokonać można poprzez złożenie w formularzu PIT za 2018 rok stosownego wniosku zawierającego informacje:

1. nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

2. nr rejestracji OPP w KRS: 0000043188

 

Dziękujemy.