Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj0
Wczoraj31
Wizyt w tygodniu168
Wizyt w miesiącu223
Łącznie wizyt87270

Dzisiaj jest: Sobota
8 Sierpnia 2020
Imieniny obchodzą
Cyprian, Cyriak, Cyryl, Emil, Emilian,
Emiliusz, Niezamysł, Olech, Sylwiusz

Do końca roku zostało 146 dni.
Zodiak: Lew

SEiRP Rzeszów

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie przywrócił emeryturę

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

To prawdopodobnie pierwsza taka sytuacja w Polsce.

Wypłacone wyrównanie od 2017 r. i ponowne ustalenie wysokości świadczenia, z pominięciem ustawy zaopatrzeniowej z 2016 r.
To efekt wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

Czytaj WIĘCEJ...

PS.

Gratuluję koledze Zbyszkowi zwycięstwa z niesprawiedliwością dziejową. Prawda i sprawiedliwość zwyciężyła nad złem ustawy represyjnej.
Niezawiśli sędziowie stosują w orzekaniu Konstytucję omijając polityczną zemstę zawartą w ustawie.
Doczekamy również i MY sprawiedliwych wyroków sądowych.

Bogdan

 

Dwoje byłych policjantów ma odzyskać obniżone emerytury

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Sąd przywraca emerytury byłym policjantom. Mówi o dyskryminacji i utracie zaufania do państwa.

Dwoje byłych policjantów ma odzyskać emerytury obniżone trzy lata temu ustawą dezubekizacyjną - uznał sąd w Poznaniu.
Uzasadnienie jest dla obecnej władzy miażdżące.

Czytaj WIĘCEJ...

 

Władza chce znów okraść emerytów mundurowych

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Trybunał Konstytucyjny, wyrokiem z dnia 30 października 2018 r. (sygn. akt K 7/15), opublikowanym 6 listopada 2018 r. uznał art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji za niezgodny z Konstytucją, ponieważ zawarte w nim zasady obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop są dla policjantów niekorzystne w porównaniu z zasadami przyjętymi w wojsku i innych służbach mundurowych. W państwie prawnym, ustawodawca przygotowując przepisy naprawcze nie tylko ujednoliciłby zasady naliczania ekwiwalentu we wszystkich służbach, ale także zapisał w nich możliwość wnioskowania przez funkcjonariuszy, którzy odeszli na emerytury w czasie obowiązywania wadliwych konstytucyjnie przepisów (czyli od 2001 r.), o ponowne obliczenie ekwiwalentu i wypłacenie wynikającej z niego różnicy. Ale państwo PiS chce dać taką możliwość tyko tym funkcjonariuszom, którzy na emerytury odeszli po 6 listopada 2018 r. Pozostałym proponuje, by swoich praw dochodzili na drodze sądowej (ilu się na to zdecyduje?).
Tak rządzący traktują tych, którzy z poświęceniem służyli Polsce.
Oto kolejna lekcja dla tych, którzy służą dzisiaj.

Czytaj WIĘCEJ...

 

Święto Policji 2020 na Podkarpaciu

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Tegoroczne wojewódzkie obchody Święta Policji miały skromniejszą oprawę.

Podczas uroczystego apelu z udziałem kierownictwa podkarpackiej policji i władz wojewódzkich wyróżnionym funkcjonariuszom wręczono awanse i odznaczenia.
Medalami za Zasługi dla Policji odznaczeni zostali również samorządowcy.
Uroczysty apel z okazji Święta Policji odbył się w środę 29.07.2020 r. w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Zaczerniu.


Z uwagi na epidemię liczba wyróżnionych policjantów i zaproszonych gości została ograniczona.
Obecni byli Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz wice marszałek podkarpacki Piotr Pilch.
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Henryk Moskwa podziękował za obecność przedstawicielom słuzb mundurowych oraz policyjnych związków zawodowych i stowarzyszeń.
Wśród zaproszonych gości obecny był również Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie Jan Rusek.

2020-07-29 swieto policji 01

2020-07-29 swieto policji 02

2020-07-29 swieto policji 03

2020-07-29 swieto policji 04

2020-07-29 swieto policji 05

2020-07-29 swieto policji 06

 

Reaktywacja ubezpieczenia grupowego

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

2020 07 28 trzeciecki list 01m

 

List otwarty do naszych Prezesów

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

 

 

2020 07 28 szymanski list do prezesow 01m   2020 07 28 szymanski list do prezesow 02m
 2020 07 28 szymanski list do prezesow 03m  2020 07 28 szymanski list do prezesow 04m
 

Powyborcze wystąpienie Przewodniczącego FSSM RP

Tekst: Powiększ / Pomniejsz 

Z okazji Święta Policji

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

2020 swieto policji 01m 2020 swieto policji 02m

 

Sady Okręgowe orzekają na posiedzeniach niejawnych

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Do FSSM RP docierają informacje o podejmowaniu przez sądy okręgowe zawieszonych postępowań w sprawach odwoławczych osób represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r. przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA i orzekaniu na posiedzeniach niejawnych (bez udziału stron), co wcale nie oznacza, że orzeczenia wydawane w ich trakcie, tylko z tego powodu mogą być negatywne dla skarżących.

 

INFORMACJA PRAWNA

dot. podejmowania przez niektóre sady okręgowe zawieszonych postępowań w sprawach odwoławczych przeciwko Dyrektora ZER MSWiA oraz zapowiedzi wydawania orzeczeń na posiedzeniach niejawnych


Docierają do nas informacje o podejmowaniu przez sądy okręgowe (poza Sądem Okręgowym w Warszawie) z urzędu zawieszonych postępowań w naszych sprawach odwoławczych przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA. Jako podstawę prawną takich decyzji podaje się art. 180 pkt 4, zdanie drugie, tj. wystąpienie tzw. "stosownych okoliczności" uprawniających sąd do podjęcia zawieszonego postępowania z urzędu. Nie znamy szerszych uzasadnień tych postanowień. Niemniej jednak na bazie doktryny i orzecznictwa możemy wnioskować, że chodzi tu pośrednio o rezygnacje z oczekiwania na wyrok "TK". 

W pismach kierowanych przy tej okazji do odwołujących się zawarta jest zapowiedź wydawania orzeczeń na posiedzeniach niejawnych w trybie określonym w tzw. "specustawie w sprawie koronawirusa", tjustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ponadto sądy wzywają odwołujących się do złożenia w terminie 7 dni stanowiska na piśmie, z reguły nie precyzując, co w takim stanowisku powinno być przedstawione. 

Z uwagi na szczególny charakter takiej procedury, prawdopodobnie nie znanej bliżej większości naszych Koleżanek i Kolegów, przedstawimy kilka istotnych kwestii z tym związanych. 

  1. Przywoływany przez sądy art. 15zzsww. ustawy dotyczący zamknięcia rozprawy i wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym, stanowi: :Jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości, sąd może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie.
     
  2. Wydanie orzeczenia na posiedzeniu niejawnym na podstawie ww. przepisu jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem sądu. Jeśli w stanowisku strony (np. odwołującego się) znajdą się przekonujące argumenty przeciwko wydaniu orzeczenia na posiedzeniu niejawnym (np. dot. konieczności przedstawienia kolejnych dowodów, analizy określonych dokumentów, itp.), wówczas dopuszczalne jest skierowanie sprawy na rozprawę. Taki swego rodzaju sprzeciw może być zawarty i uargumentowany właśnie we wspomnianym wyżej stanowisku, jednakże nie jest on wiążący dla sądu. Oznacza to, że nie można skutecznie sprzeciwić się zamknięciu rozprawy i wydaniu orzeczenia na posiedzeniu niejawnym.

WNIOSKI:

  1. Uwaga ogólna. Nie ma racjonalnych podstaw do twierdzenia, że orzeczenia wydawane na posiedzeniach niejawnych, tylko z tego powodu mogą być negatywne dla skarżących.  
  2. Można przyjąć, że poprzez zastosowanie przez sąd tego szczególnego trybu wydawania orzeczeń, sprawa zakończy się szybciej, miejmy nadzieję, że pozytywnie dla skarżącego.

Komisja Prawna FSSM RP

Żródło: FSSM RP

 

30-lecie SEiRP

Tekst: Powiększ / Pomniejsz