Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj10
Wczoraj30
Wizyt w tygodniu93
Wizyt w miesiącu492
Łącznie wizyt59791

Dzisiaj jest: Czwartek
21 Czerwca 2018
Imieniny obchodzą
Albaniusz, Alicja, Alojzy, Alojza,
Demetria, Domamir, Marta, Rudolf,
Rudolfa, Rudolfina, Teodor

Do końca roku zostało 194 dni.
Zodiak: Bliźnięta

SEiRP Rzeszów

Spotkanie z posłem do Parlamentu Europejskiego Januszem Zemke

W dniu 26.05. 2018 r. o godzinie 16:00 w Teatrze "Maska" w Rzeszowie przy ul. Mickiewicza 13 odbędzie się spotkanie z panem Januszem Zemke posłem do Parlamentu Europejskiego. Tematem będzie między innymi: prawa żołnierzy w państwach Unii Europejskiej, relacja z przebiegu wysłuchania dotyczącego praw żołnierzy i funkcjonariuszy dotkniętych ustawą represyjną z grudnia 2016 r.
Zarząd Koła prosi o informowanie koleżanek i kolegów o spotkaniu i możliwości w nim uczestniczenia.
Z upoważnienia Zarządu
Marian Bileńki

 

Czy odwoływać się od decyzji waloryzacyjnych?

INFORMACJA PRAWNA
Dotyczy waloryzacji w 2018 r. świadczeń emerytalno-rentowych osób represjonowanych 

Obserwujemy, szczególnie na portalach społecznościowych, niepewność wśród osób represjonowanych, które otrzymały już decyzje Dyrektora ZER o waloryzacji emerytury lub renty  i mają dylemat, czy zasadnym jest odwołanie się od takiej decyzji? Odniesiemy się do tego problemu, ale już teraz chcielibyśmy stwierdzić, że zajęcie jednoznacznego stanowiska w tej kwestii jest trudne. Ale po kolei:

 

Przypomnijmy, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca kolejnego roku. Waloryzacja obejmuje emerytury i renty osób, którym prawo do tych świadczeń ustalono przed ww. datą oraz osoby, które nabyły prawo do renty rodzinnej po zmarłym funkcjonariuszu nie później niż w ostatnim dniu lutego. Obecnie polega ona na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2018 r. wskaźnikiem waloryzacji wskazanym w art. 89 cytowanej wyżej ustawy. Zmiana wysokości świadczeń w ramach waloryzacji następuje z urzędu. 

 

Decyzje waloryzacyjne, jako podstawę prawną operacji, wskazują art.  5 ust. 3 i art. 6, art. 15c ust. 3, 9-10, art. 22a ust.3, 8-9 oraz art. 24a ust. 2, 8-9 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (?). Naszym zdaniem przywołanie akurat takiej podstawy prawnej jest kontrowersyjne. Niemniej jednak z przepisów tych wynika, że miesięczne kwoty "przeciętnej  emerytury", "przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy", "przeciętnej renty rodzinnej" wypłacanych przez ZUS oraz kwoty maksymalnych zmniejszeń wskazanych w art. 104 ust. 8 ww. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dotyczą zmniejszenia świadczenia z tytułu osiągnięcia określonego poziomu przychodu z pracy i obowiązku ubezpieczenia społecznego), podlegają podwyższeniu od dnia 1 marca 2018 r. przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji.

 

Zdaniem niektórych kancelarii prawnych reprezentujących osoby represjonowane, przywołanie jako podstawy prawnej decyzji waloryzacyjnych art. 15c, 22a oraz art. 24a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (?), jest dowodem bezprawnego ograniczania świadczeń na podstawie tych samych przesłanek jak w przypadku decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej wydawanych na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. Okoliczność ta, zdaniem tych kancelarii,  powinna determinować potrzebę odwołania się od takich decyzji Dyrektora ZER do Sądu Okręgowego w Warszawie, chociażby dlatego by obalić potencjalny zarzut Rządu RP, jako strony przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu, niewykorzystania krajowych środków odwoławczych. Warto w tym miejscy podkreślić, że obowiązek wyczerpania krajowych środków odwoławczych dotyczy wyłącznie środków dostępnych dla skarżącego i co istotne skutecznych. Natomiast o tym czy dany środek jest skuteczny świadczy to, czy może doprowadzić do naprawienia stanu naruszenia Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Inaczej mówiąc czy może doprowadzić do przywrócenia naszych świadczeń w wysokości sprzed 1 października 2017 r. Odpowiedź na tak postawione pytanie jest oczywiście negatywna. Zaskarżenie waloryzacji nie przywróci świadczeń w należnej wysokości. Dlatego uważamy, że stanowisko takie jest co najmniej dyskusyjne, co samo w sobie nie jest czymś wyjątkowym w sytuacji interpretowania nieznanych nam wcześniej stanów faktycznych i prawnych. Wszyscy poruszamy się w rzeczywistości surrealistycznej i opisujemy zdarzenia,  nie mające żądnego precedensu w przeszłości.

 

Naszym zdaniem odwoływanie się od decyzji waloryzacyjnych jest z racjonalnego punktu widzenia wątpliwe. Waloryzacja, w kształcie określonym przez ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jako działanie podejmowanie z urzędu i będące swego rodzaju operacją "techniczną", wynikającą z ww. ustawy, nie daje podstaw do jej zaskarżania.  Należy zaznaczyć, że motywem ewentualnego odwołania się od decyzji waloryzacyjnej może być jej sprzeczność z prawem lub niezgodność ze stanem faktycznym. Jeżeli okoliczności takie w konkretnym przypadku rzeczywiście  wystąpią, wówczas złożenie odwołania staje się koniecznością.

 

Istotą działań prawnych zmierzających do odzyskania należnych nam praw emerytalnych i rentowych jest zaskarżenie, w procesie odwoławczym, decyzji Dyrektora ZER drastycznie i bezprawnie (z punktu widzenia zasad zawartych w Konstytucji RP i przepisach innych ustaw), zmniejszających wymiar tych świadczeń. To się już dokonało poprzez wniesienie odwołań do Sądu Okręgowego w Warszawie. Fakt, że sprawy zawisłe przed tym Sądem zostały zawieszone z uwagi na skierowanie pytań prawnych do tzw. Trybunału Konstytucyjnego, o czym pisaliśmy w poprzednich "Informacjach Prawych", jest kwestią  odrębną. Natomiast w przypadku (w co wierzymy) odzyskania należnych nam świadczeń, wówczas odzyskamy również wszystkie kwoty będące skutkiem kolejnych waloryzacji. W tej sytuacji, pod osobistą rozwagę każdego z represjonowanych poddajemy ewentualne odwołanie się od decyzji waloryzacyjnej.  My wskazaliśmy jedynie, jak zawsze w takich sytuacjach, na różne aspekty tej sprawy, także z punktu widzenia racjonalności podejmowanych działań. 

 

 

Zespół Prawny FSSM RP

 

Kto może być pełnomocnikiem w sprawach odwołań 

Majówka 2018

Informacja Zarządu Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie


Zarząd Koła zaprasza koleżanki i kolegów na "majówkę" organizowaną 25 maja (piątek) przy obiektach Strzelnicy LOK w Borze koło Głogowa.

Rozpoczęcie imprezy przewidziano na godzinę 17:00. Spotkanie nie jest finansowane ze środków "Stowarzyszenia", ma charakter składkowy.


Udział w nim prosimy potwierdzić wpłatą 20 zł, w dniach 2, 9 i 16 maja br..
w godzinach od 10:00 do 12:00 w siedzibie Stowarzyszenia.


Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup produktów do grillowania.
Transport do Boru i po zakończonej imprezie - we własnym zakresie.

Dodatkowych informacji udzielają; Andrzej Kosik tel. 609 670 200 i Marian Bileńki tel. 728 842 661.


Z upoważnienia Zarządu
Marian Bileńki

 

Wystawa Krystyny Bileńki - Rzeszów 2018

W dniu 10 kwietnia 2018 roku w Galerii Wojewódzkiego Domu Kultury Przy ul. Okrzei 7 w Rzeszowie odbył się wernisaż kolejnej już wystawy indywidualnej naszej koleżanki Krystyny Bileńki.
Jest to 18 wystawa prac tej autorki. Poprzednie odbyły się w Poznaniu, Łodzi, Strzelcach Opolskich, Wołominie, Warszawie Legionowie i oczywiście rodzinnym Rzeszowie.
Obecna wystawa była przekrojem jej dotychczasowej ponad 30-letniej przygody z malarstwem. W swoich obrazach olejnych i pastelach przedstawiła tematy, które ją interesowały, fascynowały, do niektórych dojrzewała latami, stąd tytuł wystawy "Co mi w duszy gra".

Zdjęcia i treść: Zarząd Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie

2018_wystawa_bilenki 001
2018_wystawa_bilenki 002
2018_wystawa_bilenki 003
2018_wystawa_bilenki 004
2018_wystawa_bilenki 005
2018_wystawa_bilenki 006
2018_wystawa_bilenki 007
2018_wystawa_bilenki 008
2018_wystawa_bilenki 009
2018_wystawa_bilenki 010
2018_wystawa_bilenki 011
2018_wystawa_bilenki 012

 

Informacja - wycieczka na Ukrainę. Wolne miejsca!

Przypominamy, że Koło SEiiRP w Ropczycach organizuje w dniach 17.05 - 20.05.2018 r. wycieczkę na Ukrainę - Podole. Zaprasza do udziału koleżanki i kolegów z naszego Koła. Jeszcze są wolne miejsca!

Program wycieczki został przedstawiony w informacji z dnia 23 marca 2018 r. - zakładka " AKTUALNOŚCI ".

Zapraszamy i prosimy o kontakt z Prezesem Koła w Ropczycach Zbigniewem Laskowskim tel. 667 398 748.

 

Z upoważnienia Zarządu Koła nr 1 w Rzeszowie

Marian Bileńki