Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj47
Wczoraj60
Wizyt w tygodniu275
Wizyt w miesiącu1140
Łącznie wizyt51373

Dzisiaj jest: Piątek
22 Września 2017
Imieniny obchodzą
Joachim, Joachima, Maurycy, Prosimir,
Tomasz

Do końca roku zostało 101 dni.
Zodiak: Panna

SEiRP Rzeszów

Uroczystości pogrzebowe śp. płk Tadeusza Kagana

       W dniu 18 września w kościele Ojców Dominikanów w Tarnobrzegu,  odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. płk. Tadeusza Kagana - Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie. Trumnę z ciałem Zmarłego żegnały licznie zebrane osoby a także poczet sztandarowy  Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie,  przedstawiciele kół SEiRP z Tarnobrzega, Stalowej Woli, Jarosławia, Nowej Dęby oraz Kolbuszowej. Przybyła również delegacja Zarządu Wojewódzkiego  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Rzeszowie na czele z jego przewodniczącym Józefem Bąkiem i wiceprzewodniczącym Mieczysławem Klimkiem. W ich imieniu oraz w imieniu całego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Zmarłego pożegnał Prezes ZW SEiRP w Rzeszowie Wiktor Kowal. Następnie po uroczystościach w kościele i kremacji, urna z prochami naszego Kolegi została przewieziona na cmentarz w Wadowicach Dolnych, gdzie została złożona w rodzinnym grobowcu. W tej uroczystości poza najbliższą rodziną i mieszkańcami miejscowości,  brała udział delegacja koła SEiRP w Mielcu na czele z jego prezesem Janem Miką.

      

     Płk. Tadeusz Kagan całe swoje życie zawodowe poświęcił służbie w resorcie spraw wewnętrznych w którym przesłużył 35 lat. Był Komendantem Posterunku w Radomyślu Wielkim, kierownikiem Sekcji w Komendzie Powiatowej w Mielcu, zastępcą Komendanta Powiatowego w Stalowej Woli oraz Komendantem w tejże jednostce oraz w Tarnobrzegu. Był Naczelnikiem Wydziału Zaopatrzenia w Komendzie Wojewódzkiej  Milicji Obywatelskiej w Tarnobrzegu oraz zastępcą Szefa oraz Szefem WUSW w Tarnobrzegu. Do rzadkości należy sprawowanie tylu stanowisk kierowniczych w resorcie MSW. Zajmując te stanowiska, wydatnie przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa  i porządku publicznego na ziemi tarnobrzeskiej. Cieszył się uznaniem i poważaniem swoich przełożonych oraz autorytetem i sympatią podwładnych i kolegów. Po przejściu na zasłużoną emeryturę,  ujawniły się w jego osobie tendencje do działalności społecznej. Był współtwórcą i jednym z założycieli SEiRP  w byłym województwie tarnobrzeskim. Funkcje wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Tarnobrzegu sprawował czynnie do końca swoich dni. Był delegatem na I Krajowy Zjazd w 1990 r w Poznaniu jak i na wszystkie Krajowe Zjazdy Delegatów Stowarzyszenia. Jako wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego  Stowarzyszenia, był wspaniałym doradcą, przekazując zawsze trafne uwagi do pracy i działania. Jego uwagi brane były pod uwagę również w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia.  Będzie nam go w tych i w wielu innych sprawach brakowało. Z okazji 25-lecia Stowarzyszenia, za swoje zasługi został wpisany do "Księgi Zasłużonych Dla Stowarzyszenia" co stanowi szczególne wyróżnienie.  Natomiast z okazji jego 80-tych urodzin, które miały miejsce w tym roku, odbyło się uroczyste Prezydium Zarządu Wojewódzkiego,  podczas którego wręczono dostojnemu Jubilatowi listy okolicznościowe od Prezesa Zarządu Głównego SEiRP i Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie.  Tadeusz Kagan  swoje społecznikowanie nie kończył tylko na naszym Stwarzyszeniu. Przez dwie kadencje był wybierany przez mieszkańców Tarnobrzega do Rady Miasta w której pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady. Do ostatnich dni był wiceprezesem Tarnobrzeskiego Banku Żywności oraz członkiem Rady Nadzorczej Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Cześć jego pamięci!

 

 

Robert Woźnik

 

 

 

 

Nowe informacje dotyczące obniżanych emerytur

       Na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej ukazały się najnowsze informacje dotyczące postępowania w przypadku otrzymania decyzji w sprawie obniżenia emerytury lub pochodnych. Zarząd Wojewódzki SEiRP w prosi  o zapoznanie się z artykułami i wytycznymi zawartymi w nich.

 

Robert Woźnik

 

Spotkania integracyjne w kołach Stowarzyszenia na Podkarpaciu

         W miesiącu sierpniu i wrześniu 2017 r. w kilku kołach Stowarzyszenia odbyły się spotkania integracyjne w zajazdach lub w plenerze.

       W dniu 18 sierpnia 2017 takie spotkanie członków Koła w Tarnobrzegu odbyło sie w zajeździe MARINA nad Jeziorem Tarnobrzeskim.
Spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu Koła kol. Stanisław Czachurski.
W pierwszej części spotkania Prezes Zarządu przedstawił informację o działalności Koła w 2017 r oraz został przyjęty plan działania na rok 2018. Druga część spotkania miała charakter rozrywkowy z poczęstunkiem oraz muzyką.


 

       W dniu 8 września 2017 r. w restauracji TERAPIA w Przeworsku odbyło się spotkanie członków tamtejszego Koła, w którym uczestniczyło  60 osób.
Spotkanie - jak zwykle z wdziękiem, swadą i pasją - prowadziła Prezes Zarządu Koła kol. Janina Ryszawa.
W spotkaniu brał udział również Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie p. Wiktor Kowal oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku podinsp. Robert Piątek jak też gościnnie Prezes Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Straży Pożarnej RP kol. Andrzej Rozpotyński. W spotkaniu uczestniczył również b. dowódca OPP KWP w Rzeszowie insp. w st. spocz. Bronisław Buniowski. Wręczył on kilku uczestnikom spotkania książkę swojego autorstwa wraz z autografami. Książka "Bronisław Buniowski - 40 lat w służbie" jako wywiad-rzeka pod redakcją red. Romana Małka, opisuje blaski i cienie służby prewencyjnej na przestrzeni 40 lat,  kiedy to funkcjonariuszem a następnie dowódcą tej formacji był jej autor. Przedstawia ona udział funkcjonariuszy nie tylko w zabezpieczeniach prewencyjnych np. imprez sportowych, ale przede wszystkim w zabezpieczaniu klęsk żywiołowych, poszukiwaniu osób zaginionych a także innych działań na rzecz społeczeństwa w latach 90-tych minionego wieku.
Dalsza część spotkania miała charakter towarzyskich rozmów i rozrywki.


 

      W dniu 9 września br. z inicjatywy Prezes Zarządu Koła Stowarzyszenia w Łańcucie kol. Stanisławy Kielar i przewodniczącego terenowej organizacji emerytów i rencistów NSZZ Policjantów kol. Wiesława Dudka, odbyło się spotkanie towarzyskie członków obu organizacji w restauracji BOGDANKA w Łańcucie.
Tradycyjnie, takie wspólne spotkania obu organizacji  są od wielu lat. W spotkaniu uczestniczył Prezes ZW SEiRP w Rzeszowie p. Wiktor Kowal oraz wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów kol. Tomasz Woś.
Uczestnicy spotkania z życzliwością i sympatią przyjęli obecność dwóch małżeństw polskiego pochodzenia z Francji,  krewnych skarbnika koła, którzy ochoczo bawili się z naszymi seniorami.


 

       Również w dniu 9 września br. Prezes Zarządu Koła w Nowej Dębie kol. Zdzisław Trzeciak zorganizował dla swoich członków wraz z małżonkami, spotkanie w plenerze nad zalewem Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Dębie.
W spotkaniu uczestniczyła członek Prezydium Zarządu  Wojewódzkiego SEiRP kol. Danuta Gwóźdź oraz Komendant Komisariatu Policji w Nowej Dębie kom. Mariusz Stasiak.

 

      Prezesi w/wymienionych Kół podczas swoich wystąpień - poza sprawami organizacyjnymi i wynikającymi ze Statutu Stowarzyszenia - informowali o udzieleniu instruktażu i pomocy w pisaniu odwołań od decyzji o drastycznym obniżeniu świadczeń emerytalno-rentowych swoich członków, co dla tych których to dotknęło jest dramatem.
Również członkowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego informowali zebranych o działaniach w tych sprawach Zarządu Głównego oraz Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych i o skali tego problemu w kraju.

Robert Woźnik

 

Uzupełnienie treści odwołań od decyzji ZER

W dniu 18 kwietnia 2017 r. weszła życie ustawa o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Powodem tej nowelizacji była treść orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie o sygn. akt K 5/11. Art. 4 ww. ustawy o zmianie ustawy o FUS wprowadził też zmianę art. 33 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...). Aktualna treść ww. art. 33 ustawy emerytalnej stworzyła nowe możliwości zakwestionowania decyzji emerytalnych/rentowych Dyrektora ZER MSWiA. W związku z powyższym informujemy wszystkie osoby, które po otrzymaniu decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty, zamierzają złożyć odwołanie od tej decyzji do Sądu Okręgowego XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, w oparciu o odpowiedni wzór opublikowany na stronie internetowej FSSM RP, o możliwości jego uzupełnienia poprzez:

Dopisanie do stawianych zarzutów w pkt. II. zatytułowanym "Zaskarżonej decyzji zarzucam": punktu nr 1 w następującym brzmieniu:


"Przywołanie błędnej podstawy prawnej wydanej decyzji o ponownym ustaleniu wysokości mojej emerytury, tj. art. 15c w związku z 32 ust. 1 pkt 1, z jednoczesnym rażącym naruszeniem art. 33 ust. 1, który określa wyłączne przesłanki takiej decyzji, a w konsekwencji bezprawne ponowne jej ustalenie w drastycznie obniżonej wysokości" *.


*W przypadku rent w miejsce "art. 15c" należy wpisać art. 22a lub 24a w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy emerytalnej, tak jak wskazano w decyzji Dyrektora ZER.

 

Uzasadnienie tego zarzutu należy umieścić zaraz po zakończeniu opisu części zatytułowanej "Stan faktyczny" w sugerowanym niżej brzmieniu:

"W zaskarżonej decyzji o ponownym ustaleniu wysokości mojej emerytury/renty policyjnej Dyrektor Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako jej podstawę prawną, przywołał art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy emerytalnej. Jest to podstawa przytoczona błędnie, albowiem przepis ten określa jedynie formę załatwienia sprawy indywidualnej, w tym przypadku formę decyzji wydawanej przez organ emerytalno-rentowy. Ww. przepis prawa formalnego jest podstawą ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego poprzez wydanie decyzji pierwotnej o ustaleniu prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń z tego tytułu.

Decyzja o ustaleniu prawa do emerytury/renty policyjnej ma charakter deklaratoryjny
i może podlegać zmianie, jednakże warunki tej zmiany bądź jej uchylenia muszą być ściśle określone a także ograniczone ramami czasowymi. Stanowi o tym jednoznacznie art. 33 ustawy emerytalnej, który wymienia enumeratywnie sześć przesłanek upoważniających organ emerytalny do zmiany lub uchylenia decyzji w zakresie określenia wysokości świadczeń pieniężnych. Wskazane tam przypadki, których stwierdzenie może spowodować uchylenie lub zmianę decyzji ustalającej prawo do zaopatrzenia emerytalnego lub wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia, mają charakter katalogu zamkniętego. Oznacza to, że okoliczności nie ujęte w tym przepisie nie mogą stanowić podstawy wydania decyzji o ponownym ustaleniu wysokości mojego świadczenia. W szczególności należy wskazać na ust. 1 pkt 1 ww. art. 33 ustawy emerytalnej, który stanowi, że [decyzja organu emerytalnego ustalająca prawo do zaopatrzenia emerytalnego lub wysokość świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia ulega uchyleniu lub zmianie na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli zostaną przedstawione nowe dowody lub ujawniono nowe okoliczności faktyczne, które mają wpływ na prawo do zaopatrzenia emerytalnego lub wysokość świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia]. W moim przypadku nie przedstawiono jakichkolwiek nowych dowodów ani nie ujawniono żadnych nowych okoliczności uprawniających ZER MSWiA do wydania decyzji o ponownym ustaleniu wysokości mojego świadczenia. Dowodem takim nie może też być informacja z IPN, która nie zawiera w swojej treści żadnych nowych okoliczności nie znanych organowi emerytalnemu wcześniej, tj. w chwili wydania pierwotnej decyzji o ustaleniu prawa do zaopatrzenia emerytalnego/rentowego oraz jego wysokości".

 

W przypadku osób, które odwołania już złożyły, sugerujemy jego uzupełnienie
(w zakresie wyżej wskazanym) w drodze odrębnego pisma procesowego (wzór tutaj), skierowanego w 2 egz. do Sądu Okręgowego, XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (po nadaniu sprawie sygnatury akt tego Sądu**) lub bezpośrednio na pierwszej rozprawie, ustnie do protokołu, z jednoczesnym przekazaniem Sądowi takiego pisma procesowego do akt sprawy.

**Nadanie sygnatury sprawie i założenie akt sprawy następuje na mocy zarządzenia Przewodniczącego Wydziału. Sygnatura akt sprawy będzie wskazana w Zawiadomieniu o terminie i miejscu posiedzenia Sądu (rozprawy), wzywającym też skarżącego do zajęcia stanowiska wobec odpowiedzi pozwanego - Dyrektora ZER MSWiA na odwołanie.

 

Spotkanie z Prezydentem FSSM RP Zdzisławem Czarneckim

    Z inicjatywy Komitetu Protestacyjnego Regionu Podkarpacie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczpospolitej Polski i Koła SEiRP w Przemyślu w Hotelu ACCADEMIA w dniu 17 sierpnia 2017 r odbyło się spotkanie w ramach OIU z pełnomocnikiem Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej  Andrzejem Rozenkiem, Prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisławem Czarneckim oraz posłami na Sejm RP z różnych partii politycznych.

    Spotkanie otworzył Jacek Mikita, pełnomocnik KOIU Region Podkarpacie, który przedstawił zaproszonych gości.
Następnie głos zabrał Andrzej Rozenek, który na wstępie poprosił o chwilę ciszy w intencji kolegów, który z uwagi na ustawę represyjną odebrali sobie życie lub doznali zawałów serca lub udarów mózgu. Następnie poinformował, że Komitet w połowie września z uwagi na wakacje Sejmu, złoży do Marszałka Sejmu pismo w sprawie powołania Komitetu i po dwóch tygodniach zacznie zbierać podpisy w sprawie nowelizacji ustawy emerytalnej służb mundurowych. Będzie to droga trudna i długa,  jednak liczy na mobilizację ludzi dobrej woli.

    Jako następny głos zabrał Prezydent FSSM Zdzisław Czarnecki, który mobilizował zebranych do pisania odwołań do sądów by nie dawać satysfakcji PiS i związanych z tym komentarzy. Wracając do słów o zgonach podkreślił, że Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP będzie prowadziła Białą Księgę - Księgę Pamięci o naszych kolegach którzy odeszli. W naszej sprawie zabrał również głos szef SLD w Rzeszowie Wiesław Buż, poseł Platformy Obywatelskiej Marek Rząsa oraz poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Mieczysław Kasprzak, którzy poparli nasza inicjatywę i zobowiązali się w różny sposób pomóc. Jako ostatni głos zabrał nadinsp. w st. spocz. Józef Gdański, który również poparł nasze działania i będzie służył swoim doświadczeniem jako były Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie i Olsztynie.

   Po wystąpieniach gości zadawano szereg pytań na które udzielano merytorycznych odpowiedzi.

   W spotkaniu uczestniczyło ok. 170 emerytów i rencistów policyjnych oraz Straży Granicznej z terenu Przemyśla, Jarosławia, Przeworska i Lubaczowa.

Robert Woźnik

 

Spotkanie z przedstawicielami Komitetu Protestacyjnego Podkarpackie FSSM RP

W dniu 17 sierpnia 2017 roku z inicjatywy Komitetu Protestacyjnego Podkarpackie FSSM RP w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej odbyło się w Rzeszowie spotkanie z Andrzejem Rozenkiem - Pełnomocnikiem OKIU, Zdzisławem Czarneckim - Prezydentem FSSM RP oraz posłami na Sejm RP z różnych partii politycznych.

Organizatorami spotkania byli Jacek Mykita koordynator prac OKIU na woj. podkarpackie przy współpracy prezesa ZW SEiRP w Rzeszowie Wiktora Kowala oraz prezes Koła nr 1 Stowarzyszenia Jadwigi Michalczyk.

Spotkanie otworzył Jacek Mykita, który przedstawił zaproszonych gości.
Na wstępie minutą ciszy uczczono kolegów, którzy z uwagi na presję związaną z działaniem ustawy represyjny odebrali sobie życie lub przeszli gwałtowne załamania zdrowia, skutkujące śmiercią.

Jako pierwszy głos zabrał Pełnomocnik OKIU Andrzej Rozenek. Poinformował, że na początku września br. (z uwagi na wakacje sejmu) złoży do Marszałka Sejmu zawiadomienie wraz z wymaganą dokumentacją w sprawie powołania Komitetu oraz z zebranym 1000 podpisów popierających projekt ustawy. Marszałek Sejmu, w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia Pełnomocnika OKIU, powinien wydać "Postanowienie o przyjęciu zawiadomienia". Natomiast rozpoczęcie akcji zbierania podpisów może być ogłoszone dopiero po otrzymaniu przez Pełnomocnika OKIU ww. Postanowienia. Wówczas także OKIU ogłosi w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, fakt nabycia osobowości prawnej, adres Komitetu oraz miejsca udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu. Wtedy to rozpocznie się proces zbierania podpisów.

Andrzej Rozenek nie krył, że będzie to droga trudna i długa ale podkreślił, że mając na względzie mobilizacją środowiska będzie ona skuteczna i budująca. Apelował też o docieranie do emerytów w podeszłym wieku, którzy z powodów naturalnych mają ograniczony dostęp do informacji. Liczy się mobilizacja wszystkich ludzi dobrej woli, nie tylko ze środowiska służb mundurowych, ale tych, którym na sercu leży dobro Polski jako państwa prawa.

Nie tylko we wszystkich miastach wojewódzkich ale także w powiatach powinny powstać prężne Komitety Protestacyjne, których zadaniem będzie prowadzenie akcji zbierania min. 100 tys. wymaganych podpisów. Na chwilę obecną nie możemy jeszcze kategorycznie stwierdzić, że organizacja ww. Komitetów osiągnęła poziom w pełni zadawalający, są województwa w których przebiega to nieco wolniej.

Jako następny głos zabrał Prezydent FSSM RP Zdzisław Czarnecki, który mobilizował zebranych do odwoływania się od decyzji: zarówno jako formy protestu przeciwko władzy jak i też we własnym interesie, aby nie dawać satysfakcji PiS w związku z realizacją ustawy. W kwestii zgonów emerytów poinformował, że FSSM RP będzie prowadziła BIAŁĄ KSIEGĘ -KSIĘGĘ PAMIĘCI o naszych kolegach, którzy odeszli jako "plon" działania Ustawy.

Zaproszeni goście na spotkanie w Rzeszowie wygłosili krótkie przemówienia będące głosem poparcia naszej inicjatywy. Zarówno Wiesław Buż - Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Rzeszowie, Pani Krystyna Skowrońska - posłanka Platformy Obywatelskiej, deklarowali pomoc, ze strony osób działających w podkarpackich strukturach w zbieraniu podpisów, w działaniach Komitetu OIU, a także w udostępnianiu biur na jego działalność (SLD).

Reprezentanci wszystkich sił politycznych uczestniczących w spotkaniu deklarowali poparcie dla działań, ukierunkowanych na niwelowanie skutków działania ustawy represyjnej.

Pan gen. Józef Gdański - były Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie i Olsztynie, w imieniu swoim i gen. Adama Rapackiego oraz Stowarzyszenia Generałów Policji RP, które reprezentował, poparł inicjatywę, deklarując pomoc w jej realizacji.

W rzeszowskim spotkaniu prof. Stanisław Pieprzny - były Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, skomentował skutki ustawy represyjnej, przekazując słowa poparcia dla wszystkich pokrzywdzonych działaniem ustawy oraz zaapelował, jak i przedmówcy, do składania odwołań od decyzji odbierającej prawa nabyte.

W spotkaniu w Rzeszowie uczestniczyło blisko 250 osób reprezentujących środowiska emerytów MSW i MON z podkarpacia.

spotkanie fssm ustawa represyjna 01

spotkanie fssm ustawa represyjna 02

spotkanie fssm ustawa represyjna 03

spotkanie fssm ustawa represyjna 04

spotkanie fssm ustawa represyjna 05

 

Apel w sprawie "ofiar ustawy dezubekizacyjnej"

Byli szefowie służb specjalnych, MSW, prawnicy oraz dziennikarze wzywają rząd do wstrzymania dezubekizacji przynajmniej wobec osób chorych i w podeszłym wieku. To reakcja na kolejne przypadki samobójstw i śmierci emerytowanych funkcjonariuszy, którym obniżono świadczenia.

Apel jest reakcją na przypadki samobójstw i śmierci emerytowanych funkcjonariuszy.

- Autorzy apelu zauważają, że ci którzy pracowali wyłącznie w PRL, dostaną świadczenie w wysokości minimalnej, poniżej progu ubóstwa
- "Ustawa wymierza karę bez aktu oskarżenia i bez sądowego wyroku. Pomija zasługi i ofiary poniesione w służbie państwu" - czytamy w apelu
- Autorzy podkreślają, że ustawa dezubekizacyjna zbiera śmiertelne żniwo. W jej wyniku kilka osób popełniło samobójstwo

Pod apelem podpisali się m.in. Krzysztof Bondaryk (były szef ABW), gen. Adam Rapacki (były szef CBŚ), prof. Marek Chmaj (prawnik), Marek Dukaczewski (były szef WSI), Andrzej Milczanowski (były szef UOP), gen. Waldemar Skrzypczak (były szef wojsk lądowych), czy tacy dziennikarze jak Piotr Pytlakowski, Jacek Żakowski, czy Edyta Żemła.

Zwracają oni uwagę, że ci, którzy pracowali wyłącznie w PRL, dostaną świadczenie w wysokości minimalnej, poniżej progu ubóstwa.

"Od 1 października emeryci i renciści służb mundurowych oraz ich rodziny zostaną objęci nowymi przepisami, które rząd nazywa "ustawą dezubekizacyjną". Każdy, kto chociaż jeden dzień przepracował w organach bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (nazywanej w ustawie "państwem totalitarnym"), będzie miał drastycznie obniżone świadczenia, bez względu na to, jak długo i w jakich formacjach pracował potem dla wolnej Polski. Ci, którzy pracowali wyłącznie w PRL, dostaną świadczenie w wysokości minimalnej, poniżej progu ubóstwa".

Dalej autorzy przypominają, że ustawa dezubekizacyjna budzi wiele zastrzeżeń również z prawnego punktu widzenia.

"Redukcje świadczeń dotyczą ponad 50 tys. osób z rodzinami. Ustawa weszła w życie na początku 2017 r. po podpisaniu jej przez Prezydenta RP. Stało się tak mimo jasnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ważności praw nabytych w III RP oraz zdecydowanych zastrzeżeń prawników co do jej zgodności z Konstytucją, prawami człowieka i zasadami sprawiedliwości społecznej".

"Ustawa wymierza karę bez aktu oskarżenia i bez sądowego wyroku. Pomija zasługi i ofiary poniesione w służbie państwu. Stosuje odpowiedzialność zbiorową, stawiając na równi osoby wykonujące istotne funkcje w strukturach bezpieczeństwa z ich personelem pomocniczym, pracownikami administracji oraz członkami rodzin, którzy często - jak np. rodziny oficerów wywiadu - nie wiedzieli, jakie obowiązki wykonują ich bliscy".

W apelu możemy też przeczytać, że ustawa dezubekizacyjna zbiera śmiertelne żniwo. W jej wyniku kilka osób popełniło samobójstwo.

"Z informacji zebranych przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP wynika, że doszło już do 12 przypadków śmierci osób objętych nową ustawą. Są to udokumentowane przypadki samobójstw, zawałów serca i udarów, które nastąpiły po otrzymaniu decyzji MSWiA o obniżeniu świadczenia. W tej sytuacji nie możemy milczeć, tym bardziej, że szokujące jest milczenie przedstawicieli władz wobec tych wydarzeń oraz brak reakcji i refleksji z ich strony".

Dalej autorzy apelują do władz o odstąpienie od wprowadzenia w życie tych przepisów.

"Wobec widocznych już dramatycznych skutków, jakie przynoszą opisane regulacje, apelujemy do rządu o odstąpienie od wprowadzenia w życie tych przepisów. Prezydenta RP, Kościół, partie polityczne oraz organizacje społeczne wzywamy do interwencji w tej sprawie".

"Chociaż zdaniem większości z nas niesprawiedliwe przepisy powinny zostać wycofane w całości, wzywamy by w pierwszym rzędzie dokonać przynajmniej korekty podjętych już decyzji w odniesieniu do osób chorych, samotnych, w podeszłym wieku oraz rodzin pobierających renty po zmarłym lub poległym na służbie funkcjonariuszu".

"Są to osoby bezradne, często chore. Nie są w stanie podjąć pracy, a wejście w życie ustawy dla wielu z nich oznacza wręcz skazanie na śmierć. Wzywamy też opozycję do zajęcia jasnego stanowiska w tej sprawie i deklaracji, że po wyborach cofnie przepisy uderzające w mundurowych emerytów, rencistów oraz ich rodziny".

Na końcu autorzy podkreślają, że ustawa może skutkować "utratę zaufania do własnego kraju, a w konsekwencji - dystansowanie się do niego i osłabianie go".

"Milczenie oznaczać będzie nie tylko zgodę na to, że władza może zrobić z obywatelem, co tylko jej się podoba, lecz także zgodę na wynikające z tego ludzkie tragedie, na utratę zaufania do własnego kraju, a w konsekwencji - dystansowanie się do niego i osłabianie go.

Politykom władzy, tym którzy ulegli propagandzie, a także tym, którzy milczą, bo myślą, że ich to nie dotyczy, przypominamy: dziś oni, ale jutro na ich miejscu możecie się znaleźć Wy".

Po apelem podpisali się: Paweł Białek (b. wiceszef ABW), Krzysztof Bondaryk (b. szef ABW), Wojciech Brochwicz (prawnik), Marek Chmaj (prawnik), Zdzisław Czarnecki (szef Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP), Wojciech Czuchnowski (dziennikarz), Zbigniew Ćwiąkalski (prawnik) Marek Dukaczewski (b. szef WSI), Krzysztof Dusza (b. wiceszef SKW), Henryk Jasik (b. szef wywiadu UOP), Jacek Kondracki (prawnik), Andrzej Kratiuk (prawnik), Andrzej Milczanowski (b. szef UOP i MSW), Piotr Niemczyk (b. szef Zarządu Wywiadu UOP), Janusz Nosek (b. szef SKW), Jan Ordyński (dziennikarz), Piotr Pytlakowski (dziennikarz), Adam Rapacki (b. szef CBŚ), Andrzej Rozenek (dziennikarz), Waldemar Skrzypczak (b. dowódca wojsk lądowych), Piotr Stasiński (dziennikarz), Jan Widacki (prawnik), Paweł Wojtunik (b. szef CBA), Rober Zieliński (dziennikarz), Jacek Żakowski (dziennikarz), Edyta Żemła (dziennikarka).

Źródło: onet.pl

 

Zmiany w Zarządzie Wojewódzkim SEiRP w Rzeszowie

    W dniu 19 lipca 2017 Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie przyjął uchwały w następujących sprawach:

- uchwałę odwołującą z funkcji członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie Mieczysława SABATA i Ryszarda TYCZYŃSKIEGO - odwołując go również z funkcji I wiceprezesa Zarządu i rzecznika prasowego. Tym samym Zarząd przychylił się do ich prośby o rezygnacji w pełnionych funkcji.

- uchwałę o powołaniu na ich miejsce w Prezydium Jana ŁAZOWSKIEGO i Roberta WOŹNIKA powierzając mu jednocześnie funkcję I wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. WZORÓW ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER

Wzory odwołań do właściwego Sądu Okręgowego od decyzji emerytalnej lub rentowej Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, rekomendowane przez FSSM znajdują się pod tym adresem


 https://www.fssm.pl/wzory-pism

 

1. Czy, a jeżeli tak, to gdzie ująć fakt zwiększenia  emerytury w związku z grupą inwalidzką?
Tak, taką informację najlepiej zamieścić w pierwszej części odwołania "Stan faktyczny" podając o jaki procent i kwotę była zwiększona emerytura przed obniżeniem świadczenia.


2. Czy osoby, którym obniżono emerytury w 2009 r. mają to pisać w odwołaniach?
Tak, to ważna informacja i powinna się znaleźć w odwołaniu z podaniem kwoty o jaką obniżono wówczas emeryturę. Proponujemy umieścić to w części "Stan faktyczny"


3. Czy zamieszczać informację o pracy po odejściu na emeryturę i zwiększeniu przez to świadczenia ?
Tak, taką informację proszę zamieścić w pierwszej części odwołania "Stan faktyczny" podając o jaki procent i kwotę była zwiększona emerytura w związku z pracą w cywilu.


4. Z jakiego wzoru skorzystać, jeżeli nie pracowałem w ogóle w SB czy innych instytucjach wskazanych w ustawie represyjnej, mam na to świadków. Przez jakiś czas byłem zawieszony na etacie w SB, ale pracowałem w milicji?
Należy skorzystać z wzoru adekwatnego dla świadczeniobiorcy, czyli emeryt z wzoru dla emerytów, którzy pracowali przed i po 1990 roku, renciści z wzoru dla rencistów itd. Jeśli są świadkowie tej sytuacji należy ich przywołać w odwołaniu jako dowody z wnioskiem o przesłuchanie na rozprawie. W odwołaniu jest odpowiednia część np. wzór nr 1 jest to pkt. IV.


5. Dlaczego w odwołaniach nie ma wniosku o zabezpieczenie powództwa i czy taki wniosek należy składać?
Prawnicy kancelarii prawnej, którzy przygotowywali wzory odwołań uważają, że szanse powodzenia takich wniosków są bliskie zeru i dlatego ich nie zamieścili. Wnoszący odwołanie mogą jednak mieć inne zdanie i zamieścić taki wniosek.


6. Czy będą jeszcze inne wzory odwołań?
Nie, Federacja nie planuje zamawiać kolejnych wzorów odwołań.


7. Czy obowiązkowo trzeba skorzystać z dobrodziejstw art. 8a ustawy represyjnej aby zadośćuczynić wymogowi wyczerpania drogi krajowej w związku z planowanym wniesieniem skargi do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu?
Nie, wniesienie wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych o jakim mowa w art. 8a jest fakultatywne i zależy wyłącznie od zainteresowanego. Niewykorzystanie tej możliwości nie spowoduje odrzucenia skargi przez TPCz.


8. Czy można jedną decyzją obniżyć komuś emeryturę i rentę? Jaki wzór odwołania wtedy zastosować? 
Nie można jednocześnie pobierać emerytury i renty. Prawdopodobnie pytający pobiera emeryturę zwiększoną w związku z orzeczoną grupą inwalidzką. W takiej sytuacji jeśli świadczeniobiorca służył przed i po 1990 r. zastosowanie ma wzór nr 1.


9. Co mam zrobić jeśli otrzymałem dwie decyzje? Jedną dotyczącą obniżenia renty, którą pobieram i drugą dotyczącą emerytury?
W takiej sytuacji należy wnieść dwa oddzielne odwołania wykorzystując wzór dla rencisty i dla emeryta. W punkcie IV wzoru należy dopisać wniosek następującej treści " Na podstawie art. 219 kpc wnoszę o rozpoznanie mojego odwołania łącznie z odwołaniem jakie wniosłem w dniu........... od decyzji nr....... obniżającej: - i tu w zależności jeśli korzystamy z wzoru dotyczącego renty piszemy "moją emeryturę" i odwrotnie jeśli korzystamy z wzoru dotyczącego emerytury piszemy "moją rentę"


10. Gdzie mam wysłać  odwołanie jeśli otrzymałem je z oddziału terenowego ZER MSW?
Odwołanie zgodnie z zamieszczonymi wzorami adresujemy w sposób następujący:

Sąd Okręgowy w Warszawie
XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych
ul. Płocka 9
01-231 Warszawa

za pośrednictwem:
Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa

i wysyłamy w 2 egzemplarzach wraz z kopią decyzji i ewentualnie innymi dokumentami listem poleconym na adres:
Dyrektor ZER MSW w Warszawie
ul. Pawińskiego  17/21
02-106 Warszawa.

Możemy też dostarczyć odwołanie do ZER MSW w Warszawie osobiście i pozostawić za pokwitowaniem odbioru. 
Prosimy uważnie czytać pouczenie pod decyzją!!!   

Informacje pochodzą ze strony internetowej FSSM.

 

Komunikat FSSM

K O M U N I K A T

ze strony internetowej

Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych

 

 " W związku z pojawieniem się informacji o odebraniu pierwszych decyzji
Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego MSWiA
zmniejszających wysokości emerytury lub renty, wydanych na podstawie
represyjnej ustawy emerytalnej z dnia 16 grudnia 2016 r. ,
prosimy osoby, które je otrzymały,
o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu na adres e-mail: "


Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.