Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj24
Wczoraj28
Wizyt w tygodniu142
Wizyt w miesiącu586
Łącznie wizyt63046

Dzisiaj jest: Piątek
19 Października 2018
Imieniny obchodzą
Ferdynand, Fryda, Pelagia, Pelagiusz,
Piotr, Siemowit, Skarbimir, Toma,
Ziemowit

Do końca roku zostało 74 dni.
Zodiak: Waga

SEiRP Rzeszów

Tragikomedia w 5 aktach

Poniżej warto zapoznać się z oceną Komisji Prawnej FSSM w sprawie opinii Sejmu nt. ustawy represyjnej.

Tekst znajduje się na stronie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

 

Nasza przyszłość

Zadbajmy o naszą przyszłość.

Nie bądźmy bierni i niech każdy z Nas, emerytów i wszystkich osób dotkniętych niesprawiedliwością, zadecyduje o swoich kolejnych dniach i latach życia.

Idźmy na wybory !!!

Oddajmy swój głos wyborczy!!!

To nasze prawo i korzystajmy z niego.

 

Idąc na wybory - robimy to dla siebie.

 

Bądźmy mądrymi ludźmi!!!

 

Hej Bieszczady jakie cudne...

Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Przeworsku w dniach 5-6.10.2018r zorganizował wycieczkę autokarową w Bieszczady.
W wycieczce brali udział emeryci i policjanci z powiatu przeworskiego a także Prezes ZW SEiRP w Rzeszowie Jan Rusek, b. Dowódca OP płk Bronisław Buniowski, b. Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie Wiesław Basista.
Wycieczka przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze a także dopisała nam przecudna pogoda.


....Wrócimy tu znów za rok ...

 

DSC03712
DSC03719
DSC03781
DSC03880
DSC03898

 

Relacja z posiedzenia Komisji Ustawodawczej Sejmu z dnia 04-10-2018 r.

Relacja video z posiedzenia Komisji Ustawodawczej Sejmu z dnia 04 października 2018 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmu w związku z pytaniem Sądu Okręgowego w Warszawie skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym ustawy represyjnej obniżającej emerytury i renty funkcjonariuszom służ mundurowych. Sprawa P-4/18.

Komisja Ustawodawcza (UST)
sala im. Adama Bienia (nr 13, bud. G)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu - w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt:

- K 3/18 - pos. Andrzej Matusiewicz,
- P 4/18 - pos. Stanisław Pięta,
- SK 11/18 - pos. Barbara Bartuś,
- SK 4/18 - pos. Marek Ast,
- SK 16/18,
- SK 7/17.

Czas transmisji archiwalnej w zakresie: od godz.14 min.09.45 do godz.14 min.40.55

Bezpośredni dostęp do transmisji video na stronie Sejmu - kliknij T U T A J lub poniżej naciskając przycisk play

 

 

 

Apel FSSM RP do sędziów Wydziały XIII SO w Warszawie

Ponad miesiąc temu FSSM RP wystąpiła do Przewodniczącej i sędziów Wydziału XIII Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego Warszawie z apelem o wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego pytania prawnego dot. zgodności z Konstytucją zmian w ustawie z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) wprowadzonych ustawą represyjną i podjęcie orzekania w sprawach odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających emerytury-renty byłym funkcjonariuszom bezpośrednio na podstawie Konstytucji RP.


Publikujemy go dopiero teraz, ponieważ nie chcieliśmy, by jego wcześniejsze upublicznienie mogło zostać odebrane jako próba wywarcia jakiejś presji na sędziów SO, a choć samo pismo nie ma charakteru procesowego (FSSM RP nie jest stroną postępowań w ww. sprawach) i nie obliguje Sądu do zajęcia stanowiska i udzielenia na nie jakiejkolwiek odpowiedzi, to mimo wszystko, na taką odpowiedź czekaliśmy.
Ale (jak dotąd) się nie doczekaliśmy.


Źródło: FSSM

  

Koalicja Obywatelska o represjonowanych funkcjonariuszach

,,Nie może być tak, że wolne państwo polskie obdarzyło kogoś zaufaniem i honorem noszenia munduru, a po latach zmieniło zdanie i go z tego honoru obdziera. Doszło do takich haniebnych absurdów, że ludzie, którzy w wolnej Polsce przepracowali dziesiątki lat, nieraz narażali zdrowie i życie, byli wyróżniani i odznaczani, teraz nagle są poniżani i traktowani jak wrogowie. To zło trzeba naprawić."


Te słowa padły w niedzielę 30 września 2018 r.. podczas konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej w Krakowie w związku ze złożoną publicznie deklaracją "Przywrócenia funkcjonariuszom służb mundurowych poprzedniej wysokości ich emerytur, obniżonych na podstawie ustawy dyskryminacyjnej z 2016 roku, która na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej odebrała tysiącom funkcjonariuszy godność i środki do życia.".
Trzymamy za słowo!

Źródło: FSSM

 

SPRAWA H.MROZIŃSKI vs DYREKTOR ZER

Kilkadziesiąt osób poszkodowanych ustawą represyjną wspólnie z kandydatem na Prezydenta Warszawy Andrzejem Rozenkiem wspierało w piątek, 07-09-2018 r., w Sądzie Rejonowym w Warszawie naszego kol. Henryka Mrozińskiego podczas rozprawy, na której Sąd miał rozpatrzyć jego zażalenie na postanowienie prokuratury o odmowie wszczęcia postępowania w zw. ze złożonym przez niego zawiadomieniem o popełnieniu przez Dyrektora ZER MSWiA przestępstw z art. 231 §1 i 271 §1 k.k. przy wydawaniu Decyzji obniżającej mu emeryturę.
Ponieważ Sąd wyłączył jawność posiedzenia, kol. Mroziński wystąpił z wnioskiem o jego rejestrację audiowizualną.
Sąd przychylił się do tego wniosku i ze względu na konieczność przygotowania się do jego realizacji, wyznaczył nowy termin posiedzenia.
Odbędzie się ono 26 października 2018 r. o godz. 8:45.
(wypowiedź Henryka Mrozińskiego)


Kol. Henryk Mroziński złożył do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przez Dyrektora ZER MSWiA przestępstw niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień wynikających z art. 231 $1 k.k. i w konsekwencji z art. 271 $1 k.k. dot. potwierdzenia nieprawdy w dokumencie, co do okoliczności mających znaczenie prawne przez wydanie decyzji obniżającej mu emeryturę na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.
Zgodnie z tą "ustawą" Dyrektor ZER wydaje decyzje o ponownym ustaleniu rent i emerytur byłych funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę przed 1990 r. na podstawie dokumentacji dot. przebiegu ich służby przekazanej mu przez IPN.
To jednak nie zwalnia go od dokonania analizy tej dokumentacji i nie pozwala na bezkrytyczny automatyzm w wydawaniu ww. decyzji tylko na podstawie samego faktu otrzymania tej dokumentacji.
A tak wg kol. Mrozińskiego, stało się w jego przypadku, gdyż, jak uważa, nie podlega on przepisom ustawy represyjnej.
Złożone przez niego w tej sprawie zawiadomienie leżało (bo trudno tu mówić o jego analizowaniu) w prokuraturze ok. pół roku, choć ustawowy termin to 30 dni (art. 307 §1 k.p.k.), która po złożeniu zażaleń na jej bezczynność, w końcu wydała postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
Odmowa ta została przez kol. Mrozińskiego zaskarżona do Sądu Rejonowego w Warszawie, na którego werdykt, jak już wiemy, musimy poczekać do 26 października br.


Źródło: FSSM

 

Żegnaj lato na rok...

Członkowie Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie spotkali się aby uczcić koniec lata.
Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze, przy pięknej pogodzie na strzelnicy w Borze.
Przy okazji spotkania obecny prezes wręczył swojej poprzedniczce Pani Prezes Jadwidze Michalczyk pismo Zarządu Głównego SEiRP nadające jej tytuł Honorowego Prezesa naszego koła.
Ten honorowy tytuł nadaje Zarząd Główny tylko wyjątkowo zasłużonym członkom stowarzyszenia.
Nasze spotkanie zaszczycił były Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadisp. Józef Gdański.

 

_9280156-2
_9280164-2
_9280166-2
_9280169-2
_9280170-2
_9280171-2
_9280177-2
_9280178-2
_9280180-2
_9280188-2
_9280191-2
_9280192-2
_9280199-2
_9280203-2
_9280206-2

 

Kontynuacja dobrych kontaktów z samorządem Rzeszowa

KONTYNUACJA DOBRYCH KONTAKTÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W RZESZOWIE Z WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI MIASTA RZESZOWA

Do tradycji należą pozytywne relacje Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu koła z samorządem miasta Rzeszowa i Towarzystwem Przyjaciół Rzeszowa.
Wielu członków Stowarzyszenia należy również do Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa i prowadzi w nim aktywną działalność na rzecz miasta.
Prezydent miasta Rzeszowa uczestniczył w posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia, a gdy nie miał takich możliwości na posiedzeniach reprezentowali Prezydenta jego zastępcy Janusz Ustrobiński i Stanisław Sieńko oraz pełnomocnik Prezydenta Henryk Wolicki.
Za swą życzliwość i aktywność dla Stowarzyszenia - na wniosek Zarządu Wojewódzkiego - Zarząd Główny uhonorował ich swoimi wyróżnieniami a w tym najwyższym - odznaką "Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP", zaś działaczy Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa Zdzisława Daraża /byłego przewodniczącego jego zarządu/ i Krzysztofa Kadłuckę odznaką "Za zasługi dla SEiRP" z dyplomem.


W dniu 19 sierpnia br. w sali posiedzeń rzeszowskiego ratusza odbyło się okolicznościowe spotkanie członków i sympatyków TPR z okazji 74 rocznicy ustanowienia Rzeszowa stolicą województwa.
Historię powstania województwa z siedzibą w Rzeszowie oraz jego znaczenie dla rozwoju miasta i regionu przedstawił w swym wystąpieniu dyr. IILO - Andrzej Szymanek - historyk z wykształcenia.
W posiedzeniu tym uczestniczyła liczna grupa członków SEiRP - będących również członkami TPR - z członkami Prezydium Zarządu Wojewódzkiego: z nowym jego prezesem Janem Ruskiem, z jego I wiceprezesem Wiktorem Kowalem oraz Stefanią Rosińską i Danutą Gwóźdź.
Prowadzący spotkanie również nowy przewodniczący Zarządu TPR dr Henryk Pietrzak - po powitaniu zastępcę Prezydenta Miasta Rzeszowa Stanisława Sieńkę i pozostałych uczestników spotkania- w serdecznych słowach powitał również prezesa ZW SEiRP Jana Ruska, który wraz z Wiktorem Kowalem wręczyli Stanisławowi Sieńce odznakę "Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP".
Z uwagi na to, iż Wiktor Kowal - pełniący przez 12 lat funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP - w bieżącym roku przestał sprawować tę funkcję, swoją obecność na spotkaniu wykorzystał do podziękowania Prezydentowi Miasta Rzeszowa i jego zastępcom Henrykowi Wolickiemu i Przewodniczącemu Rady Miasta Andrzejowi Decowi za życzliwe wspieranie działalności Stowarzyszenia przez okres sprawowania przez niego funkcji prezesa. Słowa podziękowania za owocne współdziałanie skierował również do Zarządu TPR.
Wyraził również przekonanie, iż nowy prezes ZW Jan Rusek będzie kontynuował współdziałanie z władzami samorządowymi miasta i Zarządem TPR z jeszcze większą aktywnością.

 

Nowe sztandary dla jednostek powiatowych Policji na Podkarpaciu

W dniu 14 września 2018 r. w Strzyżowie, a w dniu 20 września 2018 r. w Kolbuszowej, zaś w dniu 21 września 2018 r. w Mielcu odbyły się podniosłe uroczystości wręczenia sztandarów tamtejszym jednostkom powiatowym Policji.


Akt wręczenia sztandarów poprzedzony został Mszami Świętymi, którym przewodził w Strzyżowie bp Edward Białogłowski, w Kolbuszowej ordynariusz diecezji rzeszowskiej ks. biskup Jan Wątroba.


Dalsza część uroczystości odbywała się na rynkach tych miast. Przemówienia okolicznościowe wygłosił Komendant Wojewódzki Policji insp. Henryk Moskwa, który powitał biorących udział w uroczystościach przedstawicieli władz rządowych i samorządowych województwa i powiatu oraz wójtów i burmistrzów miast i gmin z powiatów, przedstawicieli służb mundurowych i innych instytucji współdziałających z tymi jednostkami Policji oraz przedstawicieli NSZZ Policjantów i emerytów policyjnych.
Aktu poświęcenia sztandaru w Strzyżowie i Kolbuszowej dokonali księża biskupi, zaś jego wręczenia zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzejowi Szymczykowi dokonywali starostowie wymienionych powiatów jako przewodniczący Komitetów Fundacji Sztandarów, po czym nadinsp. Andrzej Szymczyk przekazał sztandar Komendantowi Wojewódzkiemu a ten Komendantowi Strzyżowa, Kolbuszowej i Mielca Prezentacji sztandaru dokonali funkcjonariusze stanowiący poczty sztandarowe.
Podczas uroczystości występowali między innymi Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart i wicemarszałek Województwa Bogdan Romaniuk, którzy podkreślali iż wręczenie sztandaru jednostek Policji jest ich wyróżnieniem za ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa i porządku społeczeństw powiatów składając im gratulacje z okazji tego wyróżnienia.

W uroczystościach wśród zaproszonych osób w Kolbuszowej uczestniczyli I wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Wiktor Kowal oraz przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej - były Komendant Powiatowy Policji Franciszek Rybczyński, zaś w Mielcu prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Jan Rusek.
Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia z okazji wręczenia sztandarów skierował pisma gratulacyjne do Komendantów powiatowych w Strzyżowie mł. Insp. Mirosława Wośko, w Kolbuszowej insp. Stanisława Babuli i Mielca nadkom. Jacka Juwy.


Uroczystości przeprowadzone zostały zgodnie z ceremoniałem policyjnym z udziałem kompani honorowej Komendy wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, które uświetniała orkiestra dęta Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.