Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj19
Wczoraj35
Wizyt w tygodniu109
Wizyt w miesiącu654
Łącznie wizyt45805

Dzisiaj jest: Czwartek
23 Marca 2017
Imieniny obchodzą
Eberhard, Feliks, Katarzyna, Kondrat,
Oktawian, Pelagia, Pelagiusz, Piotr,
Zbysław

Do końca roku zostało 284 dni.
Zodiak: Baran

SEiRP Rzeszów

Świątecznie ale w zadumie - Dzień Kobiet w Tarnobrzegu

W nastroju wiekowej tradycji obchodów Między Narodowego Dnia Kobiet, spotkały się tarnobrzeskie emerytki - członkinie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.


Otwierając okazjonalne - uroczyste zebranie, prezes Zarządu Koła Stanisław Czachurski przekazując Paniom pozdrowienia, życzenia i podziękowania za organizacyjną aktywność zaznaczył, że charakter tego rocznego święta odbiega od poprzednich.
Chociaż upowszechnione przybrało ono czarną barwę w szerokim zakresie i w wielu miastach polskich a także poza ich granicami. Zapowiadane na dziś protesty mają różne źródła motywacji, samotne macierzyństwa, wykluczenia ekonomiczne, troska o wolność kobiet, to tylko niektóre z nich. Dzisiejsze wielkie wydarzenie pobawione pierwotnego zalążku dumy, radości oraz poczucia zwycięstwa kobiet w walce o swoje prawa, wyróżnia się zatroskaniem o przyszłość.
Stanowione ostatnio polskie prawo, odnoszące się do kobiet - babć, matek, żon, ich córek, wnuczek, ogranicza swobodę pań do decydowania o sobie.
Obecne tu środowisko objęła także grudniowa ustawa restrykcyjna jako świadczeniobiorców emerytur i rent, byłych pracownic Resortu Spraw Wewnętrznych.


Miłym akcentem była chwila wręczenia wyrazów uznania osobom, które troskliwie wspierają funkcjonowanie Koła, odznakę ZG SEiRP Za Zasługi z Dyplomem uhonorowany został Komendant Miejski Policji podinspektor Stanisław Sekuła i st. aspirant Marzena Sajbot. Dyplomem uznania ZG SEiRP wyróżniono: Krystynę Michońską, natomiast Dyplom Uznania ZW SEiRP w Rzeszowie odebrała Zofia Zaremba. Wręczenia wyróżnień dokonał wice prezes ZW SEiRP w Rzeszowie Tadeusz Kagan.


Dalsza część spotkania przebiegała w luźnej atmosferze, przy poczęstunku kuchennymi łakociami ale w zatroskaniu o jutro.
Podkreślano, że nie tylko w czasie nam współczesnym, kobiety łączy wiele obszarów życia rodzinnego i społecznego.
Wyrażano przy tym przekonanie, że nie da się już powstrzymać zapoczątkowanej wielkiej zmiany obyczajowej.
Bywa jednak, że otaczające nas żywiły narodowe w mowie i piśmie przeszkadzają procesom, używając dla osiągnięcia własnych celów różnych określeń, często przekraczając akceptowane granice.
Ranią one przeto uczucia człowieka, jego dumę, są obraźliwe a nawet podłe.
Sięgano pamięcią historyczną do roku 1919 kiedy to mimo burzliwej, agresywnej kampanii wyborczej skierowanej przeciwko kobietom, po raz pierwszy weszły one do polskiego parlamentu. A po spotkaniu z marszałkiem J. Piłsudskim osiągnęły równouprawnienie z mężczyznami.
Bolesne, że współcześnie znowu trwa walka o te same prawa które posiadają już kobiety w innych europejskich krajach i kulturach.
Nie godzą się być sługami panów i potępiają Janusza Korwin Mikke oraz podobnych mu osób za szydzenie z kobiet. Tamtą niemal z przed wieku zwycięską walkę przywoływano w konfrontacji z dzisiejszą rzeczywistością, kiedy tysiącom kobiet restrykcyjną ustawą radykalnie ograniczono jedyne źródło egzystencji jaką jest emerytura lub renta.
Boli nie mniej to, że chce się nas pozbawić życiorysów, motywując osąd dziejową sprawiedliwością i nie znaną prawu odpowiedzialnością zbiorową.


Propaganda rządzącej formacji demonstrowała satysfakcję z własnych poczynań.
Kobieta - Pani Premier Polskiego Rządu osądzając rodaczki, byłe funkcjonariuszki państwa, służące mu do 31-07-1990 roku, wyznaczając graniczną datę zaliczyła je do oprawców totalitarnego państwa - w imię sprawiedliwości społecznej.
Inna pani posłanka domagała się zabrania im (mundurowym) wszystkiego i wysłania gołych na Sybir. Ale jako chrześcijanka godzi się na ich sprowadzenie do najniższego poziomu. "Szanujący" kobiety rzecznik partii głosił, że emerytury tym zbrodniarzom już dawno należało odebrać.
Inny polityk domagał się wybatożenia na gołą d...ę kobietę za to, że potępiła kult żołnierzy wyklętych.
"Oratorom" umknął tylko przyszły obraz kordonów policyjnych przed gmachem Sejmu RP w grudniu 2016 roku. Był on lustrzanym odbiciem sprzed 1990 roku tyle, że milicyjnym. Ale oba szyki mundurowych ochraniały te same wartości, ład i porządek prawny państwa w tym przeszłe i dzisiejsze elity polityczne.


Pytano jak w tym świetle rozumieć propagandę głoszącą, że nowa władza państwowa przywraca Polakom nadzieję na sprawiedliwość, poczucie sprawiedliwości, pewność obywatela wobec prawa.
Na koniec apel BABCI kierowany do wielu adresatów rządzących. Podzielając opinię nie tylko publicystów z różnych dziedzin nauki namawia decydentów do próby zanurzenia się w tamten miniony świat, kiedy ucichły strzały, mordy, gdy było gruzowisko, a czego nie zna nie tylko najmłodsze pokolenie.
Natomiast my nie wybieraliśmy sobie czasu, miejsca i okoliczności życia.

Pozwólcie by nasze ludzkie dojrzałe życiorysy godnie wygasały.

100_2953
100_2958
100_2962
100_2964
100_2968
100_2969
100_2973
100_2975


Zdjęcia: Wiesław Wolak
Autor tekstu: Bronisław Zimny

 

Zebranie sprawozdawcze i Dzień Kobiet w Jarosławiu

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych koło w Jarosławiu w dniu 24.02.2017 r. zorganizował zebranie sprawozdawcze za 2016 rok, połączone z obchodami święta Dnia Kobiet.

Tradycyjnie już, jak to się dzieje od wielu lat spotkanie odbyło się w restauracji "Klasyczna" w Jarosławiu.
W spotkaniu uczestniczyli emeryci policyjni, żony emerytów oraz wdowy po emerytach. Podczas spotkania Prezes Koła Józef Stecko omówił działania podejmowane przez Zarząd koła w Jarosławiu w roku 2016 i przedstawił program działań na obecny 2017 rok.
Pani Janina Daraż zapoznała zebranych z protokołem komisji rewizyjnej, nie stwierdzając zaniedbań w realizacji zadań statutowych stowarzyszenia, oraz uchwał własnych koła.
Omówiono też aktualne sprawy i problemy będące w zainteresowaniu i nurtujące nasze środowisko.
Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie Wiktor Kowal omówił aktualną sytuację związaną z ustawą zmniejszającą wysokości emerytur i rent służb mundurowych.

Dzień Kobiet był okazją do złożenia serdecznych życzeń zdrowia i szczęścia przez Prezesa koła Józefa Stecko.
Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście wśród których powitaliśmy :

- Panią Jadwigę Machurę- Przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Jarosławiu,
- kol. Wiktora Kowala - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie,
- kol. Ryszarda Tyczyńskiego - Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie

Spotkanie po części oficjalnej przyjęło charakter karnawałowej zabawy, podczas której przy dźwiękach muzyki zespołu w miłej atmosferze bawiono się do godzin wieczornych.

swieto kobiet jaroslaw 01

swieto kobiet jaroslaw 02

Autor: Marian Borcz

 

Zebranie sprawozdawcze wraz z obchodami Święta Kobiet w Kole SEiRP Lubaczów

Dnia 8.03.2017 r. w restauracji "U Dina" odbyło się walne zebranie sprawozdawczo za 2016 r. Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Lubaczowie połączone z obchodami Święta Kobiet.

W zebraniu uczestniczyli Komendant Powiatowy Policji w Lubaczowie Grzegorz Błaszczyk, przewodniczący NSZZP przy KPP Lubaczów Marek Kobylarz, Wiceprezes Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Przemyślu Koło nr 2 w Lubaczowie Robert Buczek.
Zebranie miało charakter dwu częściowy. W pierwszej części walne zebranie po wysłuchaniu sprawozdań, dyskusji, zatwierdziło sprawozdanie z działalności koła za 2016 r.
Podjęło stosowne uchwały dotyczące preliminarzu wydatków i kierunków pracy na 2017 r. oraz określiło wysokość pogotowia kasowego. Na wniosek Zarządu Koła za wzorowe wykonywanie zadań i aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia Kol. Józef Gałas uchwałą ZG SEiRP został odznaczony - odznaką " Za zasługi dla SEiRP z dyplomem", a 14 członków koła uchwała ZW SEiRP w Rzeszowie wyróżniono Dyplomami Uznania i 2 członków Dyplomami Pochwał.
Odznaczenia i dyplomy wręczał Prezes Koła wraz z Komendantem Powiatowym Policji.

lubaczow_dzkobiet_01
lubaczow_dzkobiet_02
lubaczow_dzkobiet_03
lubaczow_dzkobiet_04
lubaczow_dzkobiet_05


W drugiej części zebrania Zarząd Koła złożył serdeczne życzenia swym członkiniom z okazji Święta Kobiet a Prezes i Wiceprezes Koła wręczyli kobietom odpowiednio udekorowany kwiat orchidei, natomiast Komendant Powiatowy wraz z przewodniczącym NSZZP dołączyli się do życzeń wręczając uczestniczkom po tulipanie.
Po życzeniach przy dźwiękach akordeonu i lampce szampana wspólnie odśpiewano "Sto lat" i na "Zdrowie Pań".
W trakcie dalszego spotkania podczas poczęstunku m.in. wspominano o zmieniających się na przestrzeni lat obliczach obchodów Święta Kobiet poczynając od Międzynarodowego Dnia Kobiet i prezentu w postaci goździka z rajstopami, kończąc na okresie obecnym.


Autor: Marek Kisz

 

Święto Kobiet na Podkarpaciu

W dniu 8 marca 2017 r. w Sali kasyna Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyło się uroczyste spotkanie z funkcjonariuszkami i pracownicami komendy z jej Komendantem nadinsp. dr Krzysztofem Pobutą oraz jego pierwszym zastępcą insp. Zbigniewem Sową.


Nadinsp. dr Krzysztof Pobuta w bardzo ciepłych słowach powitał uczestniczące panie oraz przekazał im ze swoją swadą życzenia z okazji Święta Kobiet i podziękował za zaangażowaną pracę.


Życzenia z okazji Święta Kobiet przekazał uczestniczącym w spotkaniu w imieniu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal oraz przedstawiciel ZW NSZZ Policjantów Tadeusz Kluszczyński a także kapelan Policji ks. Marek Buchman.


Były tez wystąpienia pań a wśród nich naczelnik Wydziały Inwestycji i Remontów KWP Beata Gołda w imieniu koleżanek podziękowała Komendantowi Wojewódzkiemu za zorganizowanie spotkania oraz docenianie przez Kierownictwo Komendy pracy kobiet i stwarzanie im dobrego klimatu do wykonywania obowiązków służbowych.
W spotkaniu uczestniczył również mł.insp. Mariusz Skiba - naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej, który był sprawnym organizatorem uroczystości.


Spotkanie przy poczęstunku słodkościami przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze, którą wytworzył swoim wystąpieniem nadinsp. dr Krzysztof Pobuta.

 


 

W dniu 4 marca br. w tym samym miejscu odbyło się spotkanie członkiń koła SEiRP w Rzeszowie.


Spotkanie otworzyła wiceprezes zarządu koła Bożena Szubart, która w serdecznych słowach powitała przybyłe panie a w tym członkinie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia : Stefanię Rosińską, Irenę Kozak oraz Danutę Gwóźdź.
W spotkaniu uczestniczył również I wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Ryszard Tyczyński.
Z upoważnienia Zarządu Wojewódzkiego życzenia z okazji Święta Kobiet przekazał długoletni członek i działacz Stowarzyszenia Bolesław Pezdan.


Spotkanie przebiegło w ciepłej i świątecznej atmosferze przy poczęstunku.

 

Autor: Bogusław Trzpit

 

Spotkanie emerytów w Lubaczowie

Dnia 18.02.2017 r. w Restauracji u Dina przy ul. Kraszewskiego 3 w Lubaczowie Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Lubaczowie zorganizowało spotkanie dla emerytów i rencistów policyjnych oraz ich członkami rodzin z terenu powiatu lubaczowskiego, w którym m.in. uczestniczył Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie Kol. Ryszard Tyczyński.

Zebranych przywitał Prezes Koła Kol. Józef Leszczyński, wśród których byli także zaproszeni goście tj. Komendant Powiatowy Policji w Lubaczowie, emeryci Straży Granicznej wchodzących w struktury Porozumienia Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych powiatu lubaczowskiego, emeryci cywilni, pracownicy lasów państwowych, Stacji Kontroli Pojazdów Auto-Test.
Podczas spotkania Wiceprezes ZW Kol. Ryszard Tyczyński podsumował działalność struktur Stowarzyszenia w roku 2016 r. na terenie Podkarpacia, z uwzględnieniem koła lubaczowskiego. Wiceprezes Koła SEiRP w Lubaczowie przedstawił harmonogram zaplanowanej wycieczki w okresie od 25.06.17 - 01.07.17 r. na Pomorze i Kaszuby.

Spotkanie po części oficjalnej przyjęło charakter karnawałowego, podczas którego przy dźwiękach muzyki zespołu "Akces" w miłej atmosferze bawiono się do późnych godzin wieczornych.

lubaczow2017_01
lubaczow2017_02
lubaczow2017_03
lubaczow2017_04
lubaczow2017_05

Autor: Marek Kisz

 

Uroczyste przekazanie dowództwa Oddziału Prewencji KWP w Rzeszowie

W dniu 21 lutego 2017 roku zgodnie z ceremoniałem policyjnym z udziałem pocztu sztandarowego kompanii honorowej i hymnu państwowego odbyła się na placu alarmowym Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej uroczystość przekazania dowództwa oddziału przez insp. Marcina Miąsika odchodzącego na emeryturę dotychczasowemu zastępcy dowódcy tego oddziału mł. insp. Jackowi Maślance.


Biorący udział w uroczystości Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. dr Krzysztof Pobuta dziękował insp. M.Miąsikowi za 6-letnią zaangażowana służbę na stanowisku dowódcy Oddziału Prewencji, a wcześniej jako zastępcy dowódcy tego oddziału oraz wręczył mu pamiątkową szablę.
Przedstawiciele Oddziału Prewencji składali podziękowanie M. Miąsikowi jako byłemu przełożonemu oraz wręczyli mu to podziękowanie na okolicznościowej tabliczce oraz wiązanki kwiatów.


Marcin Miąsik w wystąpieniu swym w serdecznych słowach dziękował kierownictwu Komendy Wojewódzkiej a zwłaszcza Komendantowi Pobucie za życzliwe wspieranie oddziału i jego działalności. Otrzymał również dziękczynne pismo okolicznościowe od wójta Gminy Trzebownisko uczestniczącego w uroczystości, w którym podkreślił działalność Oddziału Prewencji a zwłaszcza jego dowódcy Marcina Miąsika na rzecz środowiska lokalnego.


W spotkaniu uczestniczyli komendanci miejscy i powiatowi Policji oraz zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Zbigniew Sowa oraz kapelan Policji ks. Marek Buchman, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Józef Bąk oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Wiktor Kowal, którzy w swoich wystąpieniach bardzo życzliwie wyrażali się o służbie M. Miąsika, składając mu życzenia na dalszej drodze życiowej.


Na podkreślenie zasługuje udział w spotkaniu insp. w st.spocz. Bronisława Buniowskiego, który przez 16 lat pełnił funkcję dowódcy Oddziału Prewencji KW Policji w Rzeszowie. Bronisław Buniowski dzielił się doświadczeniami ze swojej służby podkreślając walory dowódcze M. Miąsika kiedy był jego podwładnym oraz wręczył mu wiązankę kwiatów.


Autor: Bogusław Trzpit

 

Zebrania sprawozdawcze w kołach Stowarzyszenia na Podkarpaciu

W miesiącach styczniu, lutym i marcu odbywają się zebrania sprawozdawcze kół Stowarzyszenia.
Zebrania takie odbyły się w dniu 17 stycznia w kole w Sanoku, 14 lutego w Przemyślu, 24 lutego w Jarosławiu a 2 lutego w Łańcucie.


Po złożonych sprawozdaniach z działalności zarządów kół i komisji rewizyjnych z dokonanych kontroli i udzieleniu absolutorium zarządom kół, zatwierdzane były plany pracy na bieżący rok, w których koncentrować się będzie działalność na poszerzeniu szeregów członkowskich, trosce o sprawy socjalno-bytowe członków i emerytów najbardziej potrzebujących pomocy materialnej, spotkaniach integracyjnych, wycieczkach i aktywności na rzecz środowisk, w których działają.
W zebraniach w Jarosławiu uczestniczyli członkowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, prezes Wiktor Kowal, I wiceprezes Ryszard Tyczyński, Danuta Gwóźdź a w Łańcucie W. Kowal i R. Tyczyński.


Poza sprawozdaniami zarządów kół i komisji rewizyjnych głównymi problemami pozostającymi w zainteresowaniu członków była ustawa obniżająca emerytury emerytów i rencistów mundurowych. Podczas Zebrań członkowie Stowarzyszenia byli informowani jakie przedsięwzięcia poczynił Zarząd Główny, a zwłaszcza Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej, by skutki wymienionej ustawy były jak najmniej dolegliwe.


By podejmować działania przed otrzymaniem z ZER-u MSWiA decyzji obniżających, dla ułatwienia indywidualnych wystąpień członków, do wszystkich kół skierowane zostały wzory pism z zakresem treści do występowania do Rzecznika Praw Obywatelskich - opracowane w Zarządzie FSSM - oraz wzór wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - opracowanego w ZW Stowarzyszenia - dla emerytów pozytywnie zweryfikowanych do służby po 1990 roku, mogących skorzystać z art.8a ustawy emerytalnej uchwalonej w grudniu 2016 roku. Dla tej grupy emerytów wysłano również wzory pisma do Komendanta Wojewódzkiego Policji o udostępnienie kserokopii dokumentów potwierdzających służbę w policji po 1990 roku a także kwestionariusz wniosku do IPN o wydanie kopii dokumentów osobowych pracownika lub funkcjonariusza organów bezpieczeństwa.

Pliki do pobrania:

- wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji

- wniosek do IPN

- wniosek do ministra M. Błaszczaka


Dalsze zebrania sprawozdawcze w kołach odbywane będą w miesiącu marcu.


Autor: Wiktor Kowal

 

Spotkanie sprawozdawczo-noworoczne Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie

Coroczne spotkania sprawozdawczo-noworoczne stają się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego wspominania minionego roku i upamiętnienia osób, którzy odeszli i nigdy ich już wśród nas nie zobaczymy.
Dlatego też w dniu 04 lutego 2017 roku w Sali Bankietowej Kasyna Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z inicjatywy Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie odbyło się coroczne spotkanie sprawozdawczo-noworoczne z udziałem Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:
- Henryk Wolicki przedstawiciel Prezydenta Miasta Rzeszowa
- młodszy inspektor Bogusław Kania Komendant Miejski Policji w Rzeszowie,
- ksiądz Marek Buchman Kapelan Policji w Rzeszowie,
- Witold Kowal Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie,
- Ryszard Małek Redaktor Gazety "Echo Rzeszowa" i "Nasz Rzeszów".

Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy poświęconą kolegom i koleżankom, którzy w minionym roku odeszli z naszego grona na wieczny odpoczynek.
Omówiono działania podejmowane przez Zarząd Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie w roku 2016 i przedstawiono program działań na obecny 2017 rok oraz omówiono aktualne sprawy i problemy będące w zainteresowaniu naszego środowiska.
Następnie po uroczystej lampce szampana i przemówieniach zaproszonych gości nastąpiło wręczenie pamiątkowych dyplomów i medali dla naszych najaktywniejszych członków oraz w imieniu Zarządu Głównego SEiRP Prezes Wiktor Kowal uhonorował mł.insp. Bogusława Kanie dyplomem i medalem za bezinteresowny trud i wysiłek na rzecz Stowarzyszenia i jego członków.

W radosnej, życzliwej i rodzinnej atmosferze, która towarzyszyła spotkaniu przy dźwiękach skocznej muzyki wzięło udział ponad 70 osób.

2017_rzeszow_kolo_396
2017_rzeszow_kolo_397
2017_rzeszow_kolo_398
2017_rzeszow_kolo_399
2017_rzeszow_kolo_400
2017_rzeszow_kolo_401
2017_rzeszow_kolo_402
2017_rzeszow_kolo_403
2017_rzeszow_kolo_404
2017_rzeszow_kolo_405
2017_rzeszow_kolo_406
2017_rzeszow_kolo_407
2017_rzeszow_kolo_408
2017_rzeszow_kolo_409


Autor: Andrzej Kosik