SEiRP Rzeszów
Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 83 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj17
Wczoraj23
Wizyt w tygodniu17
Wizyt w miesiącu493
Łącznie wizyt61364

Dzisiaj jest: Poniedziałek
20 Sierpnia 2018
Imieniny obchodzą
Bernard, Jan, Sabin, Samuel, Samuela,
Sieciech, Szwieciech, Świeciech,
Sobiesław

Do końca roku zostało 134 dni.
Zodiak: Lew

SEiRP Rzeszów

Opinia prawna dot. zaskarżania decyzji MSWiA

Koło nr 1 w Rzeszowie rekomenduje zapoznanie się z opinią prawną mec. Aleksandry Kamickiej dotyczącej zaskarżania decyzji MSWiA w trybie art. 8 a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym.
Opinia uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego i innych ustaw.
Opinia ma istotne znaczenie dla koleżanek i kolegów, którzy zdecydowali się na administracyjną drogę odwoławczą.

Marian Bileńki 

Nieodpłatna pomoc prawna

Zarząd Koła nr 1 informując o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej i zaprasza koleżanki i kolegów do korzystania z tej formy wsparcia. 

Udział SEiRP w Święcie Policji na Podkarpaciu

Wojewódzkie Święto Policji na Podkarpaciu odbyło się w Przemyślu.


Po uroczystej Mszy Świętej w Bazylice Archidiecezjalnej dalsza część spotkania odbyła się na rynku według ceremoniału policyjnego, z udziałem najwyższych władz rządowych i samorządowych województwa oraz miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego i sąsiednich powiatów.
W uroczystości brali udział przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji współdziałających z Komendą Wojewódzką i Miejską Policji w Przemyślu.
Podczas uroczystego apelu Komendant Wojewódzki Policji insp. Henryk Moskwa w towarzystwie I zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Szymczyka wręczył kilkudziesięciu policjantom dokumenty na awanse w stopniach służbowych oraz inne wyróżnienia. W wystąpieniu okolicznościowym insp. Henryk Moskwa witając przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych z kraju i zagranicznych formacji policyjnych a także instytucji współdziałających z Policją powitał również obecnych na uroczystości emerytów policyjnych oraz innych organizacji pozarządowych.
W uroczystości brał również udział I wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Wiktor Kowal.
Gośćmi apelu był Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta oraz byli komendanci wojewódzcy policji w Rzeszowie nadinsp. w st. spocz. Józef Gdański, nadinsp. w st. spocz. Zdzisław Stopczyk oraz insp. w st. spocz. Kazimierz Kędzierski.
Uroczystość uświetniała Kompania Honorowa wraz ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz orkiestra dęta Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.


W dniu 24 lipca czyli w dniu Święta Policji pod tablicami umieszczonymi na frontonie Komendy Wojewódzkiej Policji ufundowanymi ku czci policjantów pomordowanych na wschodzie i poległych w służbie w latach 1919-2009 odbył się uroczysty apel - zgodnie z ceremoniałem policyjnym.
Podczas apelu przemówienie okolicznościowe wygłosił Komendant Wojewódzki insp. Henryk Moskwa i Z-ca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk.
Były też wystąpienia okolicznościowe z życzeniami świątecznymi dla funkcjonariuszy i pracowników policji wicewojewody Lucyny Podhalicz, wicemarszałka Województwa Bogdana Romaniuka, Przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego Jerzego Cyprysia a także przedstawiciela stowarzyszenia "Policja 1939", zaś kapelan Policji ks. Marek Buchman odmówił z uczestnikami apelu modlitwę za pomordowanych o zmarłych policjantów.
W apelu brała udział grupa członków Stowarzyszenia, w tym całe Prezydium Zarządu Wojewódzkiego.
Następnie odbyła się ceremonia składania wieńców i kwiatów pod wymienionymi wcześniej tablicami. Wiązankę kwiatów od Stowarzyszenia złożyła delegacja w składzie: prezes Zarządu Wojewódzkiego Jan Rusek jego I zastępca Wiktor Kowal, prezes Zarządu Koła w Rzeszowie Marian Bileńki.
Po apelu odbyło się spotkanie członków Prezydium z udziałem zaproszonych gości : Komendanta Wojewódzkiego insp. Henryka Moskwy, jego zastępcy insp. Tadeusza Szymanka, kapelana Policji ks. Marka Buchmana, naczelników wydziałów Komendy Wojewódzkiej mł. Insp. Mariusza Skiby, pani Beaty Gołdy i przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Józefa Bąka, których w serdecznych słowach powitał prezes Zarządu Jan Rusek podkreślając, iż jest to spotkanie z okazji Święta Policji.
I wiceprezes ZW Wiktor Kowal poinformował, iż na wniosek Zarządu Wojewódzkiego, Zarząd Główny Stowarzyszenia wyróżnił odznaką "za wybitne osiągnięcia dla SEiRP" Komendanta Wojewódzkiego insp. Henryka Moskwę, jego zastępcę insp. Zbigniewa Sowę, zastępców insp. Pawła Filipka, insp. Tadeusza Szymanka oraz panią Beatę Gołda.
Obecnym na spotkaniu zostały wręczone wyróżnienia, za które podziękował Komendant Wojewódzki.
Prezes Jan Rusek przekazał gratulacje wyróżnionym, Komendantowi gratulacje z okazji awansu na inspektora Policji oraz przekazał życzenia z okazji Święta Policji kierownictwu Komendy, a za jego pośrednictwem policjantkom i policjantom oraz pracownikom Policji w województwie. Przekazał również życzenia świąteczne przewodniczącemu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów i wszystkim policjantom w województwie.
Spotkanie przy poczęstunku słodyczami i napojami przebiegało w miłej atmosferze.


Z satysfakcją należy przyjąć, iż z okazji Święta Policji w uroczystościach organizowanych przez kierownictwa komend miejskich i powiatowych Policji uczestniczyli przedstawiciele niemal wszystkich zarządów kół stowarzyszenia w województwie, którzy przekazywali życzenia świąteczne kierownictwom jednostek Policji, funkcjonariuszom i pracownikom Policji.
W niektórych jednostkach wręczali policjantom wyróżnienia w postaci odznak dyplomów.


Podczas uroczystości w Komendzie Powiatowej w Brzozowie odznakę "za zasługi dla SEiRP" z dyplomem wręczył zastępcy Komendanta Powiatowego podinsp. Mariuszowi Urbanowi prezes Zarządu Koła Adam Pobidyński, a w Ropczycach tą odznakę wręczył Komendantowi Powiatowemu podinsp. Wojciechowi Rakowi prezes koła Zbigniew Laskowski.


W Leżajsku z tej okazji wręczonych zostało 10 funkcjonariuszom dyplomy uznania Zarządu Wojewódzkiego.
W Święcie Policji w Sanoku brał udział były Komendant Powiatowy w tamtejszej jednostce, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia insp. w st. spocz. Mirosław Pawełko, który przekazał życzenia świąteczne od Zarządu Wojewódzkiego.


Doniosłą uroczystość dla funkcjonariuszy i pracowników Policji zorganizowało kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
Uroczystość odbyła się na rynku obok ratusza z pełnym ceremoniałem policyjnym z udziałem przedstawicieli samorządów miasta i powiatu oraz Wicewojewody Lucyny Podhalicz oraz przedstawicieli służb mundurowych i instytucji współdziałających z Komendą Miejską, a także księży utrzymujących przyjazne kontakty z Komendą Miejską na czele z kapelanem Policji ks. Markiem Buchmanem.
W programie uroczystości były wystąpienia Komendanta Miejskiego insp. Bogusława Kani i Komendanta Wojewódzkiego insp. Henryka Moskwę oraz wręczenie dokumentów na awanse i wyróżnienia policjantkom i policjantom.
Otwarto na tę okoliczność świąteczną wystawę ?Policja w służbie mundurowej" oraz prezentowano wyposażenie Policji.
Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia reprezentowali Prezes Jan Rusek wraz z I v-ce Prezesem Wiktorem Kowalem , który z Komendantem Wojewódzkim wręczył insp. Bogdanowi Kani odznakę "Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP" i zastępcy Komendanta Miejskiego mł. insp. Mirosławowi Wośko odznakę "Za zasługi dla SEiRP" z dyplomem przyznanym przez Zarząd Główny.

 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie

W dniu 24 lipca 2018 r. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło posiedzenie w sprawach rozwiązywania bieżących problemów.


Prowadzący posiedzenie Jan Rusek - nowo wybrany prezes na VII Wojewódzkim Zjeździe Delegatów w dniu 8 czerwca br. przedstawił tematy posiedzenia, wśród których poinformował o udziale w spotkaniu w dniu 18 lipca w Zarządzie Głównym w sprawach dalszych losów ubezpieczenia grupowego emerytów i członków Stowarzyszenia oraz o podejmowanych w tych sprawach przez Zarząd Główny przedsięwzięciach.
Informował również i udziale po raz pierwszy po wyborach w spotkaniu integracyjnym z członkami koła w Sanoku. Odniósł pozytywne wrażenie o jego działalności.


Zgodnie z kolejnymi punktami posiedzenia pierwszy wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal informował o przebiegu Wojewódzkiego Święta Policji w Przemyślu oraz o udziale przedstawicieli Stowarzyszenia /Zarządu Wojewódzkiego i kół/ w pogrzebie długoletniego prezesa zarządu koła w Leżajsku i członka Zarządu Wojewódzkiego Władysława Bryniarskiego. W imieniu Zarządu Wojewódzkiego, członków Stowarzyszenia , kolegów i przyjaciół oraz w imieniu Zarządu Wojewódzkiego NZSS Policjantów zmarłego nad trumną pożegnał Wiktor Kowal. Przedstawił również przyjętą przez Prezydium uchwałę mocą której powołano zespół do spraw opiniowania wniosków kierowanych do Zarządu Głównego o pomoc finansową ze środków pochodzących z odpisu 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych w składzie: Wiktor Kowal, Stefania Rosińska i Danuta Gwóźdź.
Przedstawił również przyjętą przez Prezydium uchwałę o powołaniu Bogusława Trzpit na administratora strony internetowej Zarządu Wojewódzkiego na nową kadencję.

Prezydium przyjęło też uchwałę - przedstawioną przez sekretarz ZW Stefanię Rosińską by na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej udzielić wyróżnieniami, pochwałami Prezydium Zarządu Wojewódzkiego następujących członków Stowarzyszenia koła w Ropczycach: Zbigniew Laskowski, Jacek Stelmach, Zygmunt Wawro, Elżbieta Kozubowska, Donisław Syniec i Zdzisław Kwiek - za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków.
Natomiast prezes Jan Rusek przedstawił uchwałę przyjętą przez Prezydium i podziale zadań jego członków po VII Wojewódzki Zjeździe Delegatów.

 

Dzień emeryta policyjnego w kole Lubaczów

Tradycyjnie już z okazji dnia emeryta policyjnego w Kole SEiRP w Lubaczowie dnia 14.07.2018 r. odbyło się w restauracji "U Dina" spotkanie, na które przybyła liczna grupa emerytów policyjnych z powiatu lubaczowskiego.

Podczas spotkania wspominano o chwilach trudnych, wesołych, niekiedy niebezpiecznych podczas pełnienia służby.
Służby z końca lat dziewięćdziesiątych, która znacznie się różni od aktualnie pełnionej.
Uczestnicy wycieczki do Buska Zdroju i Gór Świętokrzyskich, jaka odbyła się w maju br. dzielili się swoimi spostrzeżeniami z tymi emerytami, których to "Pierwsza Komunia" pozbawiła możliwości udania się na wojaże po województwie świętokrzyskim.
Spotkanie po pewnym czasie przybrało formę zabawy tanecznej, a do tańca zagrywał zespół muzyczny "Akces" pod kierownictwem Kolegi Mariana Kowalskiego - emeryta policyjnego. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze do późnych godzin nocnych.

lubaczow_dzien_emeryta_2018_01
lubaczow_dzien_emeryta_2018_02
lubaczow_dzien_emeryta_2018_03
lubaczow_dzien_emeryta_2018_04
lubaczow_dzien_emeryta_2018_05


Autor: Marek Kisz