Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP

2020 - 4 rok represji politycznej

Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie P 4/18

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Dziś tj. 15 lipca 2020 r. o godz.11.00 w Trybunale Konstytucyjnym odbędzie się rozprawa w sprawie o sygnaturze P 4/18 dotyczącej emerytur i rent byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa.

Bezpośrednia transmisja z rozprawy w internecie T U T A J  (kliknij na czerwony trójkąt)

 


 

P 4/18 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych

Pytanie prawne, czy:

a) art. 15c, art. 22a oraz art. 13 ust. 1 lit. 1c w związku z art. 13b ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w związku z art. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. są zgodne z art. 2, art. 30, art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 67 ust 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP - z uwagi na ukształtowanie regulacji ustawowej w sposób ograniczający wysokość emerytury i renty mimo odpowiedniego okresu służby, w zakresie, w jakim dokonano tą regulacją naruszenia zasady ochrony praw nabytych, zaufania obywatela do państwa prawa i stanowionego przez niego prawa, niedziałania prawa wstecz, powodującego nierówne traktowanie części funkcjonariuszy w porównaniu z tymi, którzy rozpoczęli służbę po raz pierwszy po dniu 11 września 1989 r., skutkując ich dyskryminacją;

 

b) art. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin są zgodne z art. 2, art. 7, art. 95 ust. 1, art. 96 ust. 1, art. 104, art. 106, art. 109 ust. 1, art. 119, art. 120, art. 61 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP, z uwagi na sposób i tryb uchwalenia zaskarżonych przepisów oraz wątpliwości, czy spełnione zostały merytoryczne przesłanki do ich uchwalenia.

 

Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie. Przewodniczący składu orzekającego - prezes TK Julia Przyłębska, I sprawozdawca - sędzia TK Justyn Piskorski, II sprawozdawca - sędzia TK Jakub Stelina.

 

 

FSSM wystosowała list do TVN24

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

O tym, jakim naprawdę aktem bezprawia jest ustawa represyjna wiedzą w Polsce głównie ci, których ona dotknęła i ich rodziny oraz ci, którzy się z nią zetknęli i rozumieją jakie zasady prawa powinny obowiązywać w demokratycznym państwie prawnym. Dlatego doskonale wiedzą to przede wszystkim konstytucjonaliści i prawnicy, a ci z nich, którzy dziś twierdzą, że jest ona "aktem sprawiedliwości społecznej", naszym zdaniem, czynią to wyłącznie z pobudek politycznych i pozaprawnych. Wiedzą to także nieliczni niestety politycy i dziennikarze. Natomiast wiedzę znacznej części polskiego społeczeństwa ukształtowała kłamliwa argumentacja autorów tej "ustawy", propagowana w mediach podporządkowanych i sprzyjających obecnej władzy.
I właśnie wiedzą na tym poziomie wykazał się redaktor TVN24 Pan Konrad Piasecki w trakcie rozmowy z Kandydatem na Urząd Prezydenta RP - Robertem Biedroniem w dn. 23 czerwca 2020 r. Dlatego postanowiliśmy tę jego "wiedzę" pogłębić, wysyłając do niego swoiste "vademecum" informacji na temat ustawy represyjnej. Jego lekturę polecamy nie tylko Panu Piaseckiemu, ale wszystkim, którzy kiedykolwiek mają zamiar wypowiadać się publicznie na ten temat.

POSŁUCHAJ ROZMOWY

https://go.tvn24.pl

https://trybuna.info/tag/robert-biedron/

  

Wszyscy musimy iść na Wybory

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Poniższy tekst zawiera stanowisko Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

 

Koleżanki i Koledzy!

Już wiemy, wybory prezydenckie 2020 odbędą się 28 czerwca 2020 r. Termin ten został oficjalnie potwierdzony postanowieniem Marszałek Sejmu- Elżbiety Witek w sprawie zarządzenia wyborów na Urząd Prezydenta RP. Postanowienie to jest bezpośrednim skutkiem wejścia w życie ustawy z 12 maja 2020 r. ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, zwaną potocznie ustawą "hybrydową".

Dalsze rozważania na ten temat przestały już mieć znaczenie. Mamy nową sytuację prawną i musimy umieć się w niej odnaleźć.

W aktualnych warunkach stanowisko FSSM z 2 maja br. sugerujące członkom naszych organizacji powstrzymanie się od udziału w głosowaniu w "pocztowych" wyborach prezydenckich planowanych pierwotnie na 10, 17 lub 23 maja 2020 r. stało się nieaktualne. Teraz w naszym interesie leży udział w wyborach prezydenckich 28 czerwca 2020! Jak nigdy dotąd pożądany jest też udział przedstawicieli naszego środowiska w komisjach wyborczych.

To jest czas, ostatnia okazja do usunięcia z Urzędu Prezydenta RP osoby legitymizującej swoim podpisem szereg ustaw łamiących Konstytucję, pogłębiających podziały w społeczeństwie, burzących podstawy ustroju demokratycznego, trójpodział władzy oraz niezależność sądów i niezawisłość sędziów. W naszym przypadku, to świadome skrzywdzenie tysięcy emerytów i rencistów policyjnych poprzez podpisanie skandalicznej ustawy represyjnej uchwalonej 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu w warunkach urągających zasadom państwa prawa. Ustawa represyjna spowodowała śmierć 60 osób, a kilkadziesiąt tysięcy sprowadziła na skraj ubóstwa.

Pamiętajmy, rola Prezydenta definiowana jest nie tylko przez pryzmat władzy wykonawczej. Urząd ten powinien być przede wszystkim gwarantem wolności oraz ciągłości polskiej państwowości. Jako wolni obywatele tego Kraju za to odpowiadamy. Nasze głosy mają moc sprawczą.

Koleżanki i Koledzy!

Naszym celem, na etapie I tury wyborów, jest wspieranie wszystkich kandydatów wiernych ideałom państwa demokratycznego oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z osobistymi przekonaniami politycznymi.

Nie ukrywamy, że jako związek organizacji zrzeszających byłych policjantów, funkcjonariuszy i żołnierzy powinniśmy wspierać kandydata LEWICY, formacji co do której nie mamy wątpliwości, że nasze sprawy są jej bliskie.
Jeżeli zaś dojdzie do drugiej tury wyborów wszyscy razem powinniśmy głosować na "NIE-DUDĘ", jak to określa nasz przyjaciel - Poseł Andrzej Rozenek.

Przede wszystkim, nie można dopuścić do wyboru obecnego Prezydenta na drugą kadencję poprzez ich rozstrzygnięcie w pierwszej turze. Gdyby tak się stało obecny układ polityczny zostałby ugruntowany, a państwo autorytarne utrwalone na kolejne lata, bez realnej perspektywy zmiany tej sytuacji. W tych warunkach szanse na poprawę losu osób represjonowanych zostałyby zaprzepaszczone, być może bezpowrotnie. Co więcej, istnieje niebezpieczeństwo kolejnych represji i drastycznego obniżenia świadczeń emerytalnych pozostałym przedstawicielom naszego środowiska, co było już sygnalizowane przez polityków PIS. Obecnie, w związku ze skutkami pandemii, to populistyczne posunięcie byłoby proste do wytłumaczenia opinii publicznej.
Znamy z przeszłości cyniczną propagandę obecnej władzy o rzekomych, nad wyraz wysokich emeryturach i rentach policyjnych i realizowanej tzw. "sprawiedliwości dziejowej".

Koleżanki i Koledzy!

Konieczna jest powszechna mobilizacja i masowy udział nas samych, naszych rodzin, naszych bliskich, przyjaciół i znajomych w wyborach prezydenckich 2020. Nasza bierność oznacza pójście na wybory wyłącznie zwolenników obecnego Prezydenta, którego reelekcja będzie oznaczać mroczne dni dla naszej Ojczyzny.

Mamy wybierać prawdziwego strażnika Konstytucji, a nie usłużnego i bezrefleksyjnego wykonawcę, który podpisze wszystko co mu nakaże pozakonstytucyjny ośrodek władzy.
Nie mówimy tu tylko o naszym prawie i przywileju pozwalającym wyrazić wolę, co do przyszłego kształtu Polski. Chodzi tu o coś więcej - o ratowanie fundamentów demokracji, która nikomu nie jest dana raz na zawsze. Jest jednak niezbędna do życia naszym dzieciom i naszym wnukom. W tle jest także nasze życie. To, które nam jeszcze pozostało.

Jako Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP prosimy Was o liczny udział w wyborach prezydenckich 2020. Im więcej Naszych oddanych głosów, tym większa szansa na wybór dobrego Prezydenta, prawdziwego obrońcy Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Pomóżmy naszej Ojczyźnie powrócić na drogę praworządności i pozostać w europejskiej rodzinie państw szanujących zasady demokracji.

Jako żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych w stanie spoczynku po raz kolejny zawalczmy o wolną Polskę, zgodnie z poczuciem naszej obywatelskości.

PÓJDŹMY NA WYBORY !!!!!

Przewodniczący
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
/Zdzisław Czarnecki/

 

Dajmy szansę Trzaskowskiemu

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Pozostawienie urzędu Prezydenta RP w pisowskich łapach może być, naszym zdaniem, ostatnim "gwoździem do trumny" polskiej demokracji i członkowstwa Polski w UE. Przedwyborcze sodaże wskazują, że duże szanse w walce o fotel Prezydenta może mieć nowy kandydat wskazany przez KO - Rafał Trzaskowski. By jednak stał się on kandydatem formalnym, musi zebrać 100 000 podpisów poparcia. Pomóżmy mu w tym. Dajmy mu szansę zmierzenia się z pisowskim betonem. 

 
 

Koleżanki i Koledzy!          

Wybory prezydenckie 2020 odbędą się 28 czerwca 2020 r. Termin ten został oficjalnie potwierdzony przez Marszałek Sejmu. Sejm opanowany przez Zjednoczoną Prawicę nie przyjął części poprawek zgłoszonych przez Senat w uchwalonej w dniu 12 maja 2020 r. ustawie o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, zwaną potocznie ustawą "hybrydową". Kryje ona w sobie zasadzki dla wyborców i opozycji. Wedle założeń procesem wyborczym ma rządzić Państwowa Komisja Wyborcza, w rzeczywistości sporo zależy od Marszałek Sejmu - Elżbiety Witek  i ministra zdrowia.

Od dnia 3 czerwca 2020 r. rozpoczęła się kampania wyborcza, która potrwa około 3 tygodni. Największe problemy organizacyjne dotkną nowych kandydatów, w tym nowego kandydata Koalicji Obywatelskiej - Rafała Trzaskowskiego. 

Na zebranie niezbędnych 100 tys. podpisów obywateli (mających prawo wybierania do Sejmu), warunkujących rejestrację kandydata, pozostanie zaledwie kilka dni. Termin ten mija z dniem do 10 czerwca. Z uwagi na konieczność przeliczenia zebranych podpisów przed ich dostarczeniem do Państwowej Komisji Wyborczej czasu tego będzie jeszcze mniej.

Koleżanki i Koledzy!

Naszym zadaniem jest wspieranie wszystkich kandydatów wiernych ideałom demokratycznym i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z nich jest obecny Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W związku z tym zwracamy się do Was! Zaangażujcie się w zbieranie podpisów popierających Rafała TrzaskowskiegoPodpisy możemy zbierać sami, ale możemy również informować o miejscach publicznej zbiórki wskazanych przez Komitet Wyborczy.          

Wiem, że wielu "mundurowych" ma uzasadniony żal do desygnującej tego kandydata formacji politycznej. Niemniej jednak powinniśmy to zrobić w dobrze pojętym interesie naszego Kraju i naszym własnym!

Najskuteczniejsza formą jest tradycyjna zbiórka podpisów w miejscach publicznych (ciągi komunikacyjne, miejsca handlowe itp.). Dlatego też śledźcie informacje w środkach masowego przekazu oraz komunikaty zamieszczane na stronie internetowej Koalicji Obywatelskiej (https://platforma.org/). Sugerujemy też wchodzenie na stronę internetową FSSM (https://www.fssm.pl/).

Informacje o organizacji zbierania podpisów będzie też można uzyskać w biurach regionalnych PO (http://bip.platforma.org/struktury_regionalne/ 

oraz 

https://trzaskowski2020.pl ).

                                                                                   Przewodniczący
                                                                           Federacji Stowarzyszeń
                                                                           Służb Mundurowych RP
                                                                              /Zdzisław Czarnecki/

 

_________________________________________

TUTAJ - Formularz do zbierania podpisów (do wydrukowania)

 

"Przekładaniec" w pseudo Trybunale Konstytucyjnym trwa

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Wyznaczony na 2 czerwca 2020 roku termin rozprawy w sprawie zgodności niektórych przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją znowu został przesunięty na 15 lipca br. na godz.11.00 !!!

 strona internetowa TK

 
Więcej artykułów…