Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Polska przegrywa w sprawie dezubekizacji !!!

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

O wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 21 lipca 2022 r., w sprawie Bieliński przeciwko Polsce zainicjowanej skargą przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej wniesioną do Trybunału na podstawie art. 34 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przez jednego z naszych Kolegów objętych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. mogliśmy przeczytać w mediach, m.in. na portalu onet.pl -  Polska przegrywa w Strasburgu w sprawie dezubekizacji. Powodem opieszałość TK.

Wszystkim polecamy zapoznanie się z jego treścią - tutaj.

Jednocześnie wskazujemy, że jest to wyrok dot. przewlekłości postępowania w sprawie odwoławczej od decyzji Dyrektora ZER obniżającej świadczenie emerytalne, w którym Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 § 1 oraz art. 13 Konwencji ze względu na nadmierną długość postępowania (trwało ono ponad 4 lata).

Warto przypomnieć, że Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP wnosiła w tej sprawie opinię prawną typu amicus curiae (opinia przyjaciela sądu), której najważniejsze tezy ETPCz przywołuje w swoim wyroku. O tej opinii pisaliśmy w artykule pt: Wspieramy skargę Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dn. 21 października 2021 r.

Aczkolwiek powoli, ale jednak sprawiedliwość przychodzi i zwycięża nad pisowskim bezprawiem!!!