Reklama

Drugie posiedzenie ZOW SEiRP Rzeszów

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

27 kwietnia 2023 r. w Klubie "Zodiak" odbyło się drugie w tej kadencji posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie.


Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie Jan Rusek, witając członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego oraz zaproszonych gości a po przedstawieniu porządku zebrania i wyborze przewodniczącego zebrania, przekazał prowadzenie obrad koledze Janowi Łazowskiemu.


Ranga wydarzenia wzrosła dzięki obecności zaproszonych gości: Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinspektora Dariusza Matusiaka, Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie podinspektora Łukasza Gliwy, Komendanta Pierwszego Komisariatu Policji w Rzeszowie komisarza Grzegorza Kota, Wiceprezydenta Miasta Rzeszowa Krystyny Stachowskiej, przedstawiciela Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa Andrzeja Burnata, Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Krzysztofa Filipa, byłego Komendanta Wojewódzkiego generała Józefa Gdańskiego, członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Redaktora miesięcznika "Echo Rzeszowa" Romana Małka , przedstawicieli 18 Kół uczestniczących w posiedzeniu oraz przedstawicieli emerytów ze Strzyżowa.


Dominującymi tematami zebrania było: podsumowanie pracy za pierwszy kwartał 2023 r., które przedstawił Prezes Jan Rusek oraz przedstawienie planu działania Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, którego dokonał Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Waldemar Pieniowski.


Głównymi kierunkami działania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w 2023r.są:
- pomoc seniorom w pisaniu wniosków o pomoc socjalną
- zwiększenie liczebności emerytów w kołach
- integracja emerytów nie tylko w kołach, ale i kołach sąsiadujących
- organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych
- organizacja turnusów rehabilitacyjnych
- nawiązywanie kontaktów z innymi grupami seniorów
- podjęcie próby organizacji Kół SEiRP na terenie działania Komend, gdzie ich jeszcze nie ma tj. Strzyżów, Nisko, Lesko.


Przewodniczący prowadzący zebranie stwierdził, iż w wyniku głosowania nad przyjęciem planu działania na okres styczeń - grudzień 2023 r. oraz sprawozdanie za pierwszy kwartał 2023 roku zostało jednogłośnie przyjęte.


Następnie głos w dyskusji zabrali: Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Dariusz Matusiak, Wiceprezydent Miasta Rzeszowa Krystyna Stachowska, Naczelnik Wydziału Komunikacji KWP Łukasz Gliwa, skarbnik Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie Andrzej Szurlej , członek Zarządu Mirosław Pawełko, Prezes Koła SEiRP w Brzozowie Adam Pobidyński.
Kolejnym punktem zebrania było wręczenie wyróżnień i odznaczeń osobom, które czynnie włączyły się do pracy w Stowarzyszeniu.
Po części oficjalnej zebrania przyszedł czas na spotkanie integracyjne połączone z zabawą przy dźwiękach muzyki.
Spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych.

Autor: Halina Pieniowska

 IMG_0012IMG_0016IMG_0019IMG_0021IMG_0031IMG_0035IMG_0049IMG_0061IMG_0068IMG_0086IMG_0096IMG_0098