Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Informacja Koła nr 1 w Rzeszowie - impreza z okazji Dnia Kobiet

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Zarząd Koła nr 1 w Rzeszowie
informuje jednocześnie, że

10 maja 2019 roku

organizuje imprezę z okazji Dnia Kobiet
w Hermanowej, która będzie połączona z Piknikiem
dla wszystkich członków.

Zapewniamy przejazd w obie strony.