Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Informacja z obrad ZW SEiRP w Rzeszowie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 17 stycznia 2019 r. odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego, które miało charakter dwuczęściowy, w którym obok członków Zarządu Wojewódzkiego i towarzyszącym im członków kół oraz członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej uczestniczyli: Komendant Wojewódzkiej Policji insp. Henryk Moskwa, Kapelan Policji ks. Marek Buchman, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KW Policji mł.insp dr Mariusz Skiba, Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie nadkom. Marek Worek, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Józef Bąk, jego zastępca Mieczysław Klimek oraz naczelny redaktor "Echa Rzeszowa" Roman Małek i prezes Rzeszowskiej Rady Seniorów Barbara Stafiej.

Tradycyjnie uczestniczyli w tym spotkaniu byli Komendanci Wojewódzkiej Policji generał Józef Gdański i prof. dr hab. Stanisław Pieprzny.


W pierwszej jego części otwierającej obrady prezes ZW przywitał członków ZW oraz zaproszone osoby oraz przedstawił informację o działalności struktur stowarzyszenia w Województwie w 2018 roku zaznaczając kierunki działalności Stowarzyszenia w 2019roku.
W tej części spotkania prezes ZW Jan Rusek wspólnie z Komendantem Wojewódzkim wręczyli odznakę "Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP" Mieczysławowi Klimkowi i Zbigniewowi Drysiowi, Odznakę "Zasłużony dla SEiRP z dyplomem" Robertowi Topolewskiemu , Mariuszowi Zawartce oraz Ewie Gubernat i Adamowi Markowi, Dyplom uznania Zarządu Wojewódzkiego wręczono Ryszardowi Gergont oraz kierowniczce restauracji w Kasynie Komendy Wojewódzkiej Policji Cecylii Bańkowskiej oraz jej zastępczyni Agnieszce Stypa.
Jan Mika były Prezes Zarządu Koła w Mielcu z 21-letnim stażem otrzymał pismo dziękczynne od Zarządu Wojewódzkiego.
Takie pismo wręczone zostało również Jadwidze Kupiszewskiej za prowadzenie przez wiele lat Kroniki Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia.

Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów Józef Bąk wręczył przyznany przez ZG NSZZ Policjantów "Krzyż Niepodległości" niżej wymienionym działaczom Stowarzyszenia: Janowi Rusek, Wiktorowi Kowal, Stefani Rosińskiej, Janinie Ryszawa, Marianowi Bileńkiemu, Franciszkowi Rybczyńskiemu, Janowi Łazowskiemu.


W dalszej części spotkania odbyła się celebra opłatkowa przez księdza kapelana po czym prezes ZW Jan Rusek wznosząc toast lampką szampana złożył zebranym życzenia noworoczne.
Następnie odbyło się spotkanie integracyjne rozpoczęte kolędami i innymi melodiami zagranymi przez orkiestrę pod kierunkiem Adama Fusa.
Spotkanie przebiegało w miłej i przyjemnej atmosferze.

2019-01-17 posiedzenie plenarne zw 01

2019-01-17 posiedzenie plenarne zw 02

2019-01-17 posiedzenie plenarne zw 03