Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Jeden Sąd i dwa odmienne postanowienia...

Kuriozum?!
Czy oczywista nierzeczywistość według prawa rządzącej władzy???