Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Jeden Sąd i dwa odmienne postanowienia...

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Kuriozum?!
Czy oczywista nierzeczywistość według prawa rządzącej władzy???