Reklama

Jubileusz 10-lecia strony internetowej SEiRP Rzeszów

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

10lat

 

Z ogromną przyjemnością

informuję, że nasza strona internetowa

istnieje już 10 lat

 

administrator strony - Bogusław Trzpit

 

 


 

 

Ktoś pamiętał i przypomniał: "właściwa Osoba na odpowiednim miejscu" o jakże ważnym i doniosłym jubileuszu.
Dzięki stronie internetowej Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych nasze koleżanki i koledzy, a także wielu pozostałych emerytów, mają możliwość dostępu do informacji o bieżącej pracy organizacji w województwie Podkarpackim w tym Koła nr 1 w Rzeszowie. Na "stronie" umieszczane są istotne informacje prawne, także dla osób, których dotknęła ustawa drastycznie obniżająca świadczenia emerytalno-rentowe.

 

Prowadzenie strony i zawarte w niej treści stanowią realizację nadrzędnego celu Stowarzyszenia określonego w "Statucie" czyli: ochrony interesów członków w zakresie przysługujących im uprawnień oraz świadczeń emerytalno-rentowych, socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych, a także sprawowania związanej z tym kontroli społecznej.

 

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i prowadzenia "strony Stowarzyszenia" Zarząd Koła nr 1 w Rzeszowie składa serdeczne podziękowania. Szczególne słowa uznania kierujemy do kolegi Bogusława Trzpita, który poświęcając swój wolny czas, dba o cenny dla wszystkich serwis informacyjny. Wielkie słowa uznania, szacunku i podziękowania.

 

 

 

Kolego Bogusławie - dziękując prosimy i liczymy na dalszą współpracę.

 

 

 

W imieniu Zarządu Koła nr1 w Rzeszowie
Prezes Koła
Marian Bileńki