Reklama

Pożegnanie Mieczysława Czerwonki

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Mieczysław dla wielu z nas był nauczycielem trudnego rzemiosła policyjnego - wymagającym, cierpliwym, kiedy trzeba było to takim, który pomógł rozwiązać problem.
Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. W Wydziale Prewencji odpowiadał za organizację funkcjonowania w województwie służb: patrolowych, dzielnicowych, konwojowych. Nadzorował przebieg zabezpieczenia wielu imprez i zgromadzeń o charakterze masowym. Rozwiązania, które wprowadził stosowane są z powodzeniem do dnia dzisiejszego.

Po zakończeniu służby aktywnie działał w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych, był członkiem Zarządu Koła nr 1 w Rzeszowie.
Niósł pomoc, służył swoim doświadczeniem emerytom. Uczestniczył we wszystkich inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie.

Jeszcze 22 grudnia minionego roku uczestniczył w Spotkaniu Opłatkowym. Nikt nie przypuszczał, że będzie to ostatni kontakt z Mieczysławem.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Mieczysława Czerwonki
składają członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie.

 

Pogrzeb odbędzie się 22 lutego 2024 r. - czwartek- o godzinie 11:30 na cmentarzu komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie.