Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Przedłużenie terminu zawarcia ubezpieczenia w programie SEiRP 2019 bez karencji

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W nawiązaniu do informacji przekazanej w trakcie zebrania sprawozdawczego Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie przedstawiamy ofertę ubezpieczeniową PZU Życie dla członków stowarzyszenia.


Z upoważnienia Zarządu
Prezes Koła Marian Bileńki