Reklama

Renta wdowia z ZUS już w Sejmie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Nowe świadczenie to maksymalnie 7600 zł.

Renta wdowia miałaby trafić także do wdowców, a osamotniony senior miałby szansę wybrać - czy chce zachować swoje świadczenie i zwiększyć je o połowę renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy dostać połowę swojej emerytury i rentę rodzinną w całości. Z nowego świadczenia mogłoby skorzystać 1,5 mln Polek i Polaków.

Renta wdowia znalazła się w Sejmie za sprawą OPZZ oraz Lewicy, które wspólnie zaangażowały się w sprawie zbierania podpisów pod projektem ustawy. Pomysł cieszy się niemałym zainteresowaniem, ponieważ udało się zebrać aż 200 tys. podpisów, podczas gdy wymagane jest 100 tys. podpisów, aby można było przedłożyć obywatelski projekt do Sejmu. Jeśli nowe świadczenie weszłoby w życie, stałoby się to z korzyścią dla szerokiego grona polskich seniorów.

Renta rodzinna może zostać przyznana wdowie i wdowcowi, a w szczególnych przypadkach mogą po nią wystąpić także inni członkowie rodziny. Jak wskazuje jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, obecnie renta rodzinna dla wdowy to najczęstsza postać tego świadczenia.

Renta rodzinna to 85 proc. świadczenia, które dostawał/dostałby mąż lub żona. Dlatego też nie ma możliwości wskazania określonej kwoty renty rodzinnej obowiązującej dla wszystkich. Zawsze ta stanowi część świadczenia konkretnej osoby, a osoba, która ma możliwość pobierania renty rodzinnej, musi wybierać - swoje świadczenie lub 85 proc. świadczenia zmarłego współmałżonka.

Warunkiem otrzymania renty rodzinnej przez wdowę jest przekroczenie 50. roku życia w momencie śmierci męża. Kobieta nie musi jednak spełniać warunku wieku w wypadku, gdy jest osobą niezdolną do pracy lub gdy pod opieką ma choć jedno dziecko, które nie przekroczyło 16. roku życia lub 18. roku życia, jeśli dalej się uczy. Wymóg osiągnięcia wieku 50 lat nie obowiązuje również, gdy kobieta ma pod opieką wnuka osoby zmarłej lub też rodzeństwo, które jest uprawnione do renty po zmarłym.

W wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" projekt OPZZ i Lewicy komentował poseł Arkadiusz Iwaniak. Jak zwrócił uwagę, jest szansa na przeprowadzenie projektu przez Sejm ze względu na zbliżające się wybory. Zastrzegł jednak, że nie jest to akcja obliczona na głosy, ponieważ jego środowisko polityczne pomysł renty wdowiej próbuje wdrożyć od 11 lat.
- Nikt przed wyborami nie stanie i nie powie, że nie poprze tego projektu, ponieważ dotyczy on bardzo dużej grupy społecznej - seniorów. Na ten projekt czeka 1,5 miliona wdów i wdowców. Staramy się uchwalić tę ustawę od 2012 roku, to nie jest zwykła kiełbasa wyborcza - podkreślał Arkadiusz Iwaniak.

Źródlo: Interia.pl