Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Spotkanie noworoczne Koła nr 1 w Rzeszowie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Spotkanie noworoczne połączone z zebraniem sprawozdawczym członków Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie


W zgodzie z tradycją i Statutem Stowarzyszenia 31 stycznia 2019 roku w klubie "Zodiak" w Rzeszowie zorganizowano zebranie sprawozdawcze z działalności Zarządu Koła za miniony 2018 r.
Działalność, podejmowane inicjatywy i wykonane przedsięwzięcia, a także zadania, których nie udało się zrealizować, przedstawił prezes Koła Marian Bileńki.
Zebranie sprawnie prowadziła wiceprezes Zarządu kol. Bożena Szubart. Wyniki finansowe, wpływy i poniesione koszty omówiła skarbnik kol. Ewa Sowa, zaś oceny merytorycznej dokonał w imieniu Komisji Rewizyjnej kol. Andrzej Sępski. Sprecyzowano i przyjęto pakiet zadań na 2019 rok.


W drugiej części spotkania uczestniczyli zaproszeni goście.
List od Prezydenta Miasta Rzeszowa odczytał Wiceprezydent Henryk Wolicki, który przekazał również życzenia od zarządu i radnych miasta.
Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie nadkom. Marek Worek oraz Komendant Komisariatu I Policji podinsp. Krzysztof Łysek. Życzenia noworoczne dla zaproszonych gości, zarządu i rady miasta oraz policjantów, w imieniu wszystkich członków koła złożył prezes Marian Bileńki.
Wieczór spędzono przy smacznej kolacji, doskonałej muzyce, tanecznie i w znakomitej atmosferze.

_1310535
_1310536
_1310547
_1310549
_1310558
_1310566
_1310569
_1310570
_1310571
_1310572