Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Walne zebranie sprawozdawcze w Kole w Lubaczowie połączone z Dniem Kobiet

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Dnia 8 marca 2019 r. w restauracji "U Dina" w Lubaczowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2018 r. w Kole SEiRP Lubaczów.

Wśród zaproszonych gości w zebraniu uczestniczyli; Prezes ZW SEiRP w Rzeszowie Kol. Jan Rusek wraz ze swym pierwszym zastępcą Kol. Wiktorem Kowal, Powiatowy Komendant Policji w Lubaczowie podinsp. Grzegorz Błaszczyk wraz ze swoim zastępcą podinsp. Januszem Mokrzyckim, Burmistrz Miasta Lubaczów Pan Krzysztof Szpyt, Przewodniczący NSZZP przy KPP Lubaczów podkom. Marek Kobylarz i Przewodniczący Powiatowego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Lubaczowie Kol. Tadeusz Kurak.

Podczas zebrania Prezes Koła Kol. Józef Leszczyński przedstawił sprawozdanie z działalności koła za 2018 r., podjęto stosowne uchwały, w których m.in. nakreślono kierunki działalności w bieżącym roku.
Na wniosek Zarządu Koła za aktywne zaangażowanie się na rzecz Stowarzyszenia Emerytalnego, Kapituła ZG SEiRP w Warszawie wyróżniła, dwie osoby najwyższym odznaczeniem - Odznaką "Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP", cztery osoby - "Za zasługi dla SEiRP" z dyplomem.
Jedenastu członków koła wyróżniono dyplomami uznania ZG i ZW SEiRP.
Odznaczenia i dyplomy wręczyli Prezesi Kol. Jan Rusek i Kol. Józef Leszczyński.
Trzem członkom - jubilatom, którzy ukończyli 80 i więcej lat życia wręczono upominki, a Prezes J.Rusek życzył im dalszych lat życia w szczęściu i zdrowiu.


Zabierający głos w dyskusji Kol. Jan Rusek, Burmistrz Krzysztof Szpyt i Komendant Grzegorz Błaszczyk w samych superlatywach odnieśli się do zakresu i formy działania koła, osiąganych wyników, potrzebie istnienia organizacji emeryckich. Życzyli dalszych sukcesów i deklarowali też ze swej strony pomoc.


W drugiej części zebrania z okazji Dnia Kobiet członkiniom koła wręczono bukiety czerwonych tulipanów, z upominkiem, a przy lampce szampana złożono serdeczne życzenia odśpiewując gromkie "Sto lat".
Imprezę zakończono uroczystym obiadem.

Autor: Marek Kisz

lubaczow_2019_01
lubaczow_2019_02
lubaczow_2019_03
lubaczow_2019_04
lubaczow_2019_05
lubaczow_2019_06
lubaczow_2019_07
lubaczow_2019_08
lubaczow_2019_09