Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

WSA uchyla negatywne decyzje MSWiA wydane w trybie art.8a

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP otrzymała informacje o tym, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchyla negatywne decyzje Ministra SWiA wydane w sprawach wniosków składanych przez represjonowanych funkcjonariuszy w trybie art. 8a ustawy represyjnej.

O jednym z takich wyroków WSA ponformowała niedawno Pani mec. Aleksandra Karnicka.
Jest to oczywiście "iskierka nadziei" na przywrócenie pełnych świadczeń emerytalno-rentowych dla tych, którzy z takimi wnioskami wystąpili, ale świadomi ewidentnie złej woli w działaniach MSWiA (wyjątkowo swobodnej interpretacji przepisów, niedotrzymywania terminów itd.), wciąż jesteśmy dalecy od "hurraoptymizmu".
Zwłaszcza w kontekście terminów definitywnego zakończenia tych spraw, które niestety nadal wydają się być bardzo odległe.

2019-04-03 wsa uchyla odmowne decyzje mswia fssm male