Reklama

30-lecie SEiRP w Stalowej Woli

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 13.08.2020 r. w restauracji "Lasowianka" w Stalowej Woli odbyło się uroczyste spotkanie członków Koła SEiRP w Stalowej Woli poświęcone XXX rocznicy powołania Stowarzyszenia.
Przybyłych na uroczystość powitał Prezes Koła kol. Stanisław Walec.
W obchodach XXX - lecia uczestniczyli Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie kol. Jana Rusek, Honorowy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie Kol. Wiktora Kowal, nadto swą obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli w osobach Komendanta Powiatowego inspektora Janusza Śnios, Z-cy Komendanta mł.insp. Stanisława Mastalerczyka.
W uroczystości XXX - lecia Koła brali udział dwaj członkowie założyciele, a to kol. Władysław Podstawski, który w bieżącym roku kończy 94 lata oraz kol. Jan Wiśniewski delegat na I Ogólnokrajowy Zjazd Założycielski Stowarzyszenia.
Zasłużeni w pracy społecznej członkowie Koła wyróżnieni zostali odznakami i dyplomami uznania za wybitne osiągnięcia dla SEiRP .
Członkowie założyciele wyróżnieni zostali : kol. Władysław Podstawski Honorową odznaką z dyplomem, kol. Jan Wiśniewski - Delegat na I Założycielski Zjazd Stowarzyszenia pamiątkową statuetką z imienną dedykacją i okolicznościowym listem gratulacyjnym.
Wręczenia wyróżnień dokonali Prezesi Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie w osobach kol. kol. Jana Rusek i Wiktora Kowal. Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym Prezesi złożyli serdeczne za trud włożony w społeczną pracę i dbałość o środowisko emerytów i rencistów policyjnych.
Po życzeniach i okolicznościowych wystąpieniach uczestników wszyscy wzięli udział w uroczystym obiedzie dzieląc się wspomnieniami z pracy społecznej.
W uroczystych obchodach XXX- lecia brało udział 20 osób, przebiegło ono w przyjemnej koleżeńskiej atmosferze.


Autor: Stanisław Buczek

2020-08-13 stwola 30lecie 01

2020-08-13 stwola 30lecie 02

2020-08-13 stwola 30lecie 03