Reklama

Komunikat - zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz
W dniu 23 czerwca 2022 r. w Rzeszowie w Klubie Zodiak przy ul. Mieszka I o godzinie 16:00 odbędzie się zebranie sprawozdawczo wyborcze  członków Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.
Przedmiotem spotkania będzie między innymi :
1) rozliczenie Zarządu Koła z działalności w minionej kadencji,
2) wybór nowych członków zarządu Koła, wybór kierownictwa zarządu oraz komisji rewizyjnej,
3 wybór delegatów na Zjazd Wojewódzki SEiRP w Rzeszowie,
4) przedstawie planu pracy na II połowę br. roku i 2023 r.
Po zakończeniu zebrania Zarząd organizuje spotkanie przy kolacji z dobrą muzyką i zabawą taneczną.
Osoby wyrażające chęć uczestniczenia w drugiej części spotkania proszone są o potwierdzenie tego wpłatą 40 zł. od osoby. Pozostały koszt spotkania,  który skalkulowano na kwotę ok. 90 zł., pokryje Zarząd z posiadanych środków. Zgłoszenia Przyjmowanę będą: 25 maja, 1,8 i 15 czerwca, tj. W środy w godzinach od 10:00 do 12:00.
 
Serdecznie pozdrawiamy i zachęcamy do spotkania.
 
Prezes Zarządu
Marian Bileńki