Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Nekrolog Halina Rawska

rawska halina

 

HALINA  RAWSKA

         W dniu 30 maja 2017 roku na jednym z tarnobrzeskich cmentarzy pożegnano kpt. mgr w stanie spoczynku Halinę Rawską. Wieloletnią służbę w organach porządku publicznego rozpoczęła tuż po pomyślnym złożeniu egzaminu maturalnego, na stanowisku sekretarz- maszynistki w Komendzie Powiatowej MO w Tarnobrzegu.

        Od początku służby aż do jej zakończenia, najpierw jako milicjant, później policjant zawsze sumiennie wypełniała powierzone jej obowiązki. Jednocześnie podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe i ogólne. Ukończyła studia prawnicze, spełniła też kryteria wejścia do korpusu oficerskiego. Awansowana na kolejne stanowiska i stopnie służbowe, legitymowała się poczuciem odpowiedzialności za słowa i czyny w życiu osobistym, zawodowym, społecznym, kierując się rozważnie okolicznościami, które ją otaczały.

      Po przejściu na emeryturę w 1991 roku zostaje członkiem SEiRP, wchodząc wkrótce w skład statutowych władz Koła, pełniąc różne obowiązki a funkcję sekretarza zarządu Koła sprawowała do końca swoich dni.

     Zarówno jako czynny funkcjonariusz a później emeryt, szczególnie była zaangażowanym społecznikiem w środowisku emeryckim, ruchu kobiecym, pełniła funkcję ławnika sądowego, uczestniczyła w komisjach i kampaniach wyborczych do parlamentów oraz władz samorządowych, funkcjonowała w życiu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Siarkowego.

     Za swoje zasługi we wszystkich obszarach działania była honorowana odznaczeniami i odznakami państwowymi, resortowymi, organizacyjnymi.

     Liczny udział żałobników w ceremonii pogrzebowej, ich opinie wyrażane o Zmarłej korespondowały z treścią mowy pożegnalnej, głoszonej przez Wice prezesa Zarządu Koła, zakończonej stwierdzeniem, że żegnamy szlachetnego, prawego człowieka i funkcjonariusza państwa o którym dobra pamięć będzie trwała.

                                                                                                             Cześć  jej  pamięci !!