Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie w 2018 roku

W dniu 22 stycznia 2018 roku odbyło się w kasynie Komendy Wojewódzkiej posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego o charakterze dwuczęściowym.

Otworzył je prezes Zarządu Wojewódzkiego, a przewodniczył mu I wiceprezes Robert Woźnik.


W pierwszej jego części podjęto następujące uchwały:
- o odwołaniu ze skarbnika Zarządu Wojewódzkiego Ireny Kozak na podstawie jej pisma skierowanego z dnia 20 grudnia 2017 r. o rezygnacji z tej funkcji popartej przez Prezydium ZW
- w sprawie przyjęcia budżetu Zarządu Wojewódzkiego na 2018 rok
- zatwierdzenia uchwały Prezydium ZW z dnia 05 grudnia 2017 roku o dofinansowaniu koła Stowarzyszenia w Sanoku na pokrycie części kosztów związanych z organizacją uroczystego spotkania z okazji 10-lecia powołania tego koła
- przedstawiono uchwałę Zarządu Głównego o wyróżnieniach.


W dalszej części spotkania prezes ZW Wiktor Kowal przedstawił informację o działalności struktur Stowarzyszenia w województwie w roku 2017 oraz nakreślił główne kierunki działania na rok 2018, po czym głos zabierali: Komendant Wojewódzki Policji mł.insp. Henryk Moskwa, byli komendanci wojewódzcy nadinsp. w st.spocz. Józef Gdański i prof. dr hab. Stanisław Pieprzny, którzy wyrażali uznanie dla działalności Stowarzyszenia w środowisku emerytów policyjnych oraz przekazali życzenia noworoczne. Następnie Danuta Gwóźdź odczytała uchwałę Zarządu Głównego o wyróżnieniach. Wręczali je mł.insp. Henryk Moskwa oraz Wiktor Kowal. Odznakę "Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP" otrzymali Adam Pobidyński - prezes koła w Brzozowie, Barbara Ferszt z WKR, odznakę "Zasługi dla SEiRP" z dyplomem otrzymali członkowie Stowarzyszenia: Anna Bomba z WKR, prezesi kół w Ustrzykach Dolnych Gwidon Piotrowicz oraz w Krośnie Andrzej Penar a także funkcjonariusze: insp. Jacek Maślanka - dowódca Oddziału Prewencji KW, nadkom. Andrzej Żygadło - Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie, mł.insp. Marzena Woźnik - zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej, wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Krzysztof Filip i Mieczysław Klimek. Ponadto w spotkaniu brali również udział Komendant Miejski Policji w Rzeszowie insp. Bogusław Kania, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KW Policji mł.insp. Mariusz Skiba oraz przewodniczący ZW NSZZ Policjantów Józef Bąk.


Przed zebraniem Zarządu Wojewódzkiego prezes Wiktor Kowal i I wiceprezes Robert Woźnik w związku z objęciem w dniu 11 grudnia 2017 roku funkcji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie przez mł. insp. Henryka Moskwę, wręczyli mu od Zarządu Wojewódzkiego pismo, w którym miedzy innymi piszą: "W związku z powołaniem Pana na zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia składa Panu serdeczne gratulacje. Wyrażamy pełną satysfakcję, iż dowódcą Podkarpackiego Garnizonu Policji został funkcjonariusz urodzony na tej ziemi, który profesję policjanta i kolejne stanowiska służbowe, aż do wysokiego stanowiska - Komendanta Wojewódzkiego - zdobywał na Podkarpaciu w Komendzie Powiatowej w Jarosławiu. Że jest Pan kolejnym Komendantem Wojewódzki Policji w Rzeszowie rodowodem z naszego województwa... Liczymy - podobnie jak to czynili Pana poprzednicy, a zwłaszcza gen. dr Krzysztof Pobuta, na przyjazny stosunek do naszej społecznej działalności na rzecz emerytów i rencistów policyjnych... Z okazji objęcia tak prestiżowego stanowiska, życzymy Panu Komendantowi wielu sukcesów w odpowiedzialnej służbie na rzecz społeczeństwa Podkarpacia oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata."
Również podczas tego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego skierowane zostało w związku z przyjętą przez Zarząd Wojewódzki rezygnacją Ireny Kozak z funkcji skarbnika dziękczynne pismo, w którym między innymi zapisano: "W związku z rezygnacją po 12 latach z pełnionej funkcji skarbnika Zarządu Wojewódzkiego, składamy Ci Ireno serdeczne podziękowanie. Pełniąc przez wiele lat tę odpowiedzialną funkcję w powiązaniu z obowiązkami księgowej wykazywałaś się należnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Przekazywałaś skarbnikom kół merytoryczne instrukcje niezbędne w ich działalności. Za swą pracę w Stowarzyszeniu byłaś honorowana wszystkimi odznakami i dyplomami organizacyjnymi. Dziękując Ci Ireno za to, co uczyniłaś dla Stowarzyszenia, życzymy Ci zdrowia na dalsze lata, życzliwych kontaktów ze strukturami Stowarzyszenia oraz wszelkiej pomyślności."