Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Promocja książki "Bronisław Buniowski 40 lat w służbie"

W dniu 02 czerwca 2017 r. w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Zodiak" w Rzeszowie odbyła się promocja książki wydanej w formie obszernego wywiadu z byłym długoletnim funkcjonariuszem milicji i Policji - dowódcą ZOMO i Oddziału Prewencji Policji - Bronisławem Buniowskim, członkiem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.


Promocja książki spotkała się z dużym zainteresowaniem byłych funkcjonariuszy milicji i Policji oraz innych osób darzących sympatią inspektora w stanie spoczynku Bronisława Buniowskiego, bowiem w spotkaniu z okazji jej promocji wzięło udział ponad 150 osób.
Spotkanie prowadził z jak zawsze należytym wdziękiem dr socjologii Uniwersytety Rzeszowskiego Henryk Pietrzak.
W wielu wystąpieniach były akcenty uznania skierowane do Bronisława Buniowskiego za jego profesjonalizm w pełnieniu służby oraz życzenia i kwiaty, a także podobne akcenty pod adresem redaktora Romana Małka za podjęcie się tematu do książki.
Wśród obecnych i zabierających głos był nadinsp. w st. spocz. Józef Gdański - były Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie i były przełożony Bronisława Buniowskiego, który pod adresem bohatera książki wypowiedział wiele ciepłych słów.


W spotkaniu uczestniczyli również Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie insp. Andrzej Żygadło oraz naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji mł.insp. Mariusz Skiba.


Uczestniczący w spotkaniu przewodniczący zarządów wojewódzkich NSSZ Policjantów Józef Bąk i prezes Podkarpackiego SEiRP Wiktor Kowal skierowali do insp. w st.spocz. Bronisława Buniowskiego i redaktora Romana Małka listy okolicznościowe.

 promocja ksiazki buniowski 1m


Autor: Wiktor Kowal