Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Spotkania integracyjne w kołach Stowarzyszenia na Podkarpaciu

         W miesiącu sierpniu i wrześniu 2017 r. w kilku kołach Stowarzyszenia odbyły się spotkania integracyjne w zajazdach lub w plenerze.

       W dniu 18 sierpnia 2017 takie spotkanie członków Koła w Tarnobrzegu odbyło sie w zajeździe MARINA nad Jeziorem Tarnobrzeskim.
Spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu Koła kol. Stanisław Czachurski.
W pierwszej części spotkania Prezes Zarządu przedstawił informację o działalności Koła w 2017 r oraz został przyjęty plan działania na rok 2018. Druga część spotkania miała charakter rozrywkowy z poczęstunkiem oraz muzyką.


 

       W dniu 8 września 2017 r. w restauracji TERAPIA w Przeworsku odbyło się spotkanie członków tamtejszego Koła, w którym uczestniczyło  60 osób.
Spotkanie - jak zwykle z wdziękiem, swadą i pasją - prowadziła Prezes Zarządu Koła kol. Janina Ryszawa.
W spotkaniu brał udział również Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie p. Wiktor Kowal oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku podinsp. Robert Piątek jak też gościnnie Prezes Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Straży Pożarnej RP kol. Andrzej Rozpotyński. W spotkaniu uczestniczył również b. dowódca OPP KWP w Rzeszowie insp. w st. spocz. Bronisław Buniowski. Wręczył on kilku uczestnikom spotkania książkę swojego autorstwa wraz z autografami. Książka "Bronisław Buniowski - 40 lat w służbie" jako wywiad-rzeka pod redakcją red. Romana Małka, opisuje blaski i cienie służby prewencyjnej na przestrzeni 40 lat,  kiedy to funkcjonariuszem a następnie dowódcą tej formacji był jej autor. Przedstawia ona udział funkcjonariuszy nie tylko w zabezpieczeniach prewencyjnych np. imprez sportowych, ale przede wszystkim w zabezpieczaniu klęsk żywiołowych, poszukiwaniu osób zaginionych a także innych działań na rzecz społeczeństwa w latach 90-tych minionego wieku.
Dalsza część spotkania miała charakter towarzyskich rozmów i rozrywki.


 

      W dniu 9 września br. z inicjatywy Prezes Zarządu Koła Stowarzyszenia w Łańcucie kol. Stanisławy Kielar i przewodniczącego terenowej organizacji emerytów i rencistów NSZZ Policjantów kol. Wiesława Dudka, odbyło się spotkanie towarzyskie członków obu organizacji w restauracji BOGDANKA w Łańcucie.
Tradycyjnie, takie wspólne spotkania obu organizacji  są od wielu lat. W spotkaniu uczestniczył Prezes ZW SEiRP w Rzeszowie p. Wiktor Kowal oraz wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów kol. Tomasz Woś.
Uczestnicy spotkania z życzliwością i sympatią przyjęli obecność dwóch małżeństw polskiego pochodzenia z Francji,  krewnych skarbnika koła, którzy ochoczo bawili się z naszymi seniorami.


 

       Również w dniu 9 września br. Prezes Zarządu Koła w Nowej Dębie kol. Zdzisław Trzeciak zorganizował dla swoich członków wraz z małżonkami, spotkanie w plenerze nad zalewem Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Dębie.
W spotkaniu uczestniczyła członek Prezydium Zarządu  Wojewódzkiego SEiRP kol. Danuta Gwóźdź oraz Komendant Komisariatu Policji w Nowej Dębie kom. Mariusz Stasiak.

 

      Prezesi w/wymienionych Kół podczas swoich wystąpień - poza sprawami organizacyjnymi i wynikającymi ze Statutu Stowarzyszenia - informowali o udzieleniu instruktażu i pomocy w pisaniu odwołań od decyzji o drastycznym obniżeniu świadczeń emerytalno-rentowych swoich członków, co dla tych których to dotknęło jest dramatem.
Również członkowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego informowali zebranych o działaniach w tych sprawach Zarządu Głównego oraz Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych i o skali tego problemu w kraju.

Robert Woźnik