Reklama

Świąteczno-noworoczne spotkanie przy stole

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie zorganizowało spotkanie członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP pod nazwą "SPOTKANIE PRZY STOLE ".

Odbyło się ono 28.12 2021 r. o godzinie 14-tej w klubie Zodiak na, które przybyło 72 osoby wraz z zaproszonymi gosćmi.
Spotkanie to dofinansowane zostało ze środków publicznych tj. Prezydent Miasta Rzeszowa- Wydział Zdrowia.


Spotkanie zostało otwarte przez Prezesa ZOW SEiRP Jana RUSKA, który przywitał przybyłych członków ZOW SEiRP oraz zaproszonych gości. Podziękował za wsparcie Urzędowi Miasta Rzeszowa, jak również przedstawił plan spotkania. Następnie oddał głos Stefani Rosińskiej i Marcie Wytrwał, które prowadziły dalszą część spotkania.
Prowadzące poprosiły Panią Jadwigę Kupiszewską o prowadzenie części słowno-poetyckiej. Odbyło sie ono przy akompaniamencie skrzypiec Kai Szach, jak również Zespołu Wokalnego Pani Ewy Jaworskiej-Pawełek z Klubu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Zespół ten uświetnił kolędami i piosenkami to spotkanie.
Po zakończeniu uroczystości artystycznej Prezes Jan Rusek wraz z insp. Zbigniewem Sową poprosił 8 lekarzy z Polikliniki MSWiA do wręczenia odznaczeń przyznanych przez ZG SEiRP za troskę i pracę na rzecz naszych emerytów. Po odznaczeniach głos zabrał lekarz prelegent Andrzej Jamro, który w bardzo obrazowy i merytoryczny sposób przekazał wiedzę na temat chorób cywilizacyjnych, sercowych, cukrzycy, nowotworów, pandemii.
Został zorganizowany również punkt mierzenia ciśnienia, który obsługiwany był przez 2 pielęgniarki z Polikliniki MSWiA. Na stołach dla każdego gościa były podarunki z rękodzieła wykonane przez wolontariat 50+, oraz R.C.Seniora.

Prezes zaprosił również gości do zabierania głosu.
Pierwszy głos zabrał I Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektor Zbigniew Sowa przekazując na ręce Prezesa list gratulacyjny od Komendanta Wojewódzkiego Policji z życzeniami.
Pan Poseł Wiesław Buż serdecznie dziękując za zaproszenie, życzył dalszej wytrwałości w realizacji planów Stowarzyszenia.
Następnie głos zabrała p Danuta Płaza-Wojnar z Rzeszowskiej Rady Seniorów, która złożyła życzenia noworoczne dla całego stowarzyszenia.
Na zakończenie ks.Marek Buchman symbolicznie podzielił się opłatkiem wraz ze złożeniem życzeń Noworocznych.
W spotkaniu uczestniczyli goście wspierający nasze stowarzyszenie Zbigniew Wożniak oraz Anna i Roman Kozak.
Uwieńczeniem spotkania było zaproszenie na poczęstunek i wspólne słuchanie kolęd.
Spotkanie to dało możliwość do zawierania nowych znajomości oraz zacieśniło relacje między ludzkie, wsparło samotnych seniorów stwarzając atmosferę świąteczną poprzez wspólne kolędowanie przy muzyce.
W czasie spotkania była wystawa prac malarskich członkiń SEiRP w Rzeszowie Pani Krystyny Bileńki oraz Jadwigi Kupiszewskiej.
Całość imprezy uwiecznił nasz fotograf Wiesław Wolak.

Autor: Marta Wytrwał

100_3927100_3930100_3931100_3932100_3935100_3936100_3937100_3938100_3939100_3942100_3943100_3944100_3945100_3946100_3947100_3948100_3949100_3950100_3951100_3952100_3955100_3957100_3959100_3960100_3961100_3962100_3963100_3964100_3967100_3968100_3969100_3971100_3972100_3975100_3976100_3977100_3978100_3980100_3981100_3983100_3984100_3985100_3986100_3987100_3988100_3989100_3990100_3992100_3993