Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Święto Kobiet na Podkarpaciu

W dniu 8 marca 2017 r. w Sali kasyna Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyło się uroczyste spotkanie z funkcjonariuszkami i pracownicami komendy z jej Komendantem nadinsp. dr Krzysztofem Pobutą oraz jego pierwszym zastępcą insp. Zbigniewem Sową.


Nadinsp. dr Krzysztof Pobuta w bardzo ciepłych słowach powitał uczestniczące panie oraz przekazał im ze swoją swadą życzenia z okazji Święta Kobiet i podziękował za zaangażowaną pracę.


Życzenia z okazji Święta Kobiet przekazał uczestniczącym w spotkaniu w imieniu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal oraz przedstawiciel ZW NSZZ Policjantów Tadeusz Kluszczyński a także kapelan Policji ks. Marek Buchman.


Były tez wystąpienia pań a wśród nich naczelnik Wydziały Inwestycji i Remontów KWP Beata Gołda w imieniu koleżanek podziękowała Komendantowi Wojewódzkiemu za zorganizowanie spotkania oraz docenianie przez Kierownictwo Komendy pracy kobiet i stwarzanie im dobrego klimatu do wykonywania obowiązków służbowych.
W spotkaniu uczestniczył również mł.insp. Mariusz Skiba - naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej, który był sprawnym organizatorem uroczystości.


Spotkanie przy poczęstunku słodkościami przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze, którą wytworzył swoim wystąpieniem nadinsp. dr Krzysztof Pobuta.

 


 

W dniu 4 marca br. w tym samym miejscu odbyło się spotkanie członkiń koła SEiRP w Rzeszowie.


Spotkanie otworzyła wiceprezes zarządu koła Bożena Szubart, która w serdecznych słowach powitała przybyłe panie a w tym członkinie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia : Stefanię Rosińską, Irenę Kozak oraz Danutę Gwóźdź.
W spotkaniu uczestniczył również I wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Ryszard Tyczyński.
Z upoważnienia Zarządu Wojewódzkiego życzenia z okazji Święta Kobiet przekazał długoletni członek i działacz Stowarzyszenia Bolesław Pezdan.


Spotkanie przebiegło w ciepłej i świątecznej atmosferze przy poczęstunku.

 

Autor: Bogusław Trzpit