Reklama

Turnus rehabilitacyjny w Mielnie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Zarząd Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie informuje, że pozostaje aktualny, w dniach od 1 do 14 grudnia 2020 r. turnus rehabilitacyjny w Mielnie. Jego odwołanie może nastąpić tylko w przypadku podjęcia przez Rząd RP decyzji o zawieszeniu działalności przez ośrodki sanatoryjne i rehabilitacyjne. W takim przypadku całość opłat, łącznie z wpłaconymi zadatkami zostanie zwrócona.
Prosimy koleżanki i kolegów o dokonanie pozostałych wpłat w kwocie 800 zł od osoby w terminie do 21 października 2020 r. Wpłaty przyjmowane będą 30 września, 7,14 i 21 października w godzinach od 10:00 do 12:00 w siedzibie Stowarzyszenia.
Uprzejmie przypominamy o zabraniu ze sobą na wyjazd zaświadczenia lekarskiego o posiadanych chorobach oraz kserokopii orzeczeń komisji lekarskich o stopniu niepełnosprawności.
Wszelkie inne informacje dotyczące wyjazdu, będą uczestnikom przekazywane telefonicznie. Organizator zapewnia bezpłatny przejazd z zachowaniem zasad obowiązujących w warunkach pandemii.
Łączę pozdrowienia
Prezes Koła
Marian Bileńki