Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Udział przedstawicieli SEiRP w Rzeszowie w obchodach Święta Policji

     Z okazji Święta Policji przed gmachem Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyła sie uroczystość złożenia wieńców przed tablicami poświęconymi pomordowanym i poległym w służbie funkcjonariuszom. Podczas uroczystości została podniesiona flaga państwowa oraz odegrany został hymn.  Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta przedstawił historię powstania Policji oraz historię pomordowanych i poległych w służbie funkcjonariuszy. Następnie ks. Marek Buchman - kapelan podkarpackiej Policji - odmówiłl modlitwę w intencji tych, których tablice na gmachu upamiętniają. Po słowach księdza, nastąpiła uroczystość składania wieńców,  którego jako pierwszy złożył nadinsp. dr Krzysztof Pobuta wraz ze swoimi zastępcami. Kolejno złożone zostały wieńce od przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, Stowarzyszenia "Policja 1939" oraz Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Policji. W imieniu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Wojewódzki w Rzeszowie wieniec złożyli prezes Zarządu Wiktor Kowal, wiceprezes Robert Woźnik oraz członkowie Prezydium Danuta Gwóźdź i Jan Łazowski.

obchody 25 lipca 2017 1 obchody 25 lipca 2017 2
 obchody 25 lipca 2017 3a obchody 25 lipca 2017 4

 

zdjęcia: KWP Rzeszów


 

 

     W dniu 27 lipca 2017 r w Nisku odbyły się uroczystości Wojewódzkiego Święta Policji powiązane z nadaniem sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku. Rozpoczęły się one uroczystą maszą świętą kórej przewodniczył Biskup Sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz. Po jej zakończeniu policjanci oraz zaproszeni goście przemaszerowali na Plac Wolności,  gdzie odbyła się główna ceremonia. Okolicznościowe przemówienie w trakcie jej trwania wygłosił Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta. Następnie po odczytaniu rozkazów o mianowaniu na wyższe stopnie policyjne oraz nadaniu odznaczeń państwowych i resortowych, nastąpiło przemówienie Marszałka Wojewódzwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego oraz innych osób. Wśród wielu pocztów sztandarowych był również poczet SEiRP w Rzeszowie w składzie Mieczysław Czerwonka, Janusz Skrzat i Zbigniew Fal. Jako gość honorowy w uroczystościach brał udział prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie p. Wiktor Kowal oraz prezes Zarządu Koła w Nisku, którzy wręczyli Komendantowi Powiatowemu Policji w Nisku list gratulacyjny z okazji Święta Policji i nadania sztandaru jednostce. 


 

     W dniu 20 lipca 2017 r na dziedzińcu Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji,  której uczestnikiem był prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie p. Wiktor Kowal. Przekazał on od Stowarzyszenia na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie insp. Bogusława Kani życzenia świąteczne i wyrazy uznania dla wszystkich podległych mu policjantów i pracowników Policji. Wręczył również komendantowi zegar pamiątkowy z logo Stowarzyszenia wydany z okazji 25-lecia Stwarzyszenia.