Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Zebranie sprawozdawcze i Dzień Kobiet w Jarosławiu

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych koło w Jarosławiu w dniu 24.02.2017 r. zorganizował zebranie sprawozdawcze za 2016 rok, połączone z obchodami święta Dnia Kobiet.

Tradycyjnie już, jak to się dzieje od wielu lat spotkanie odbyło się w restauracji "Klasyczna" w Jarosławiu.
W spotkaniu uczestniczyli emeryci policyjni, żony emerytów oraz wdowy po emerytach. Podczas spotkania Prezes Koła Józef Stecko omówił działania podejmowane przez Zarząd koła w Jarosławiu w roku 2016 i przedstawił program działań na obecny 2017 rok.
Pani Janina Daraż zapoznała zebranych z protokołem komisji rewizyjnej, nie stwierdzając zaniedbań w realizacji zadań statutowych stowarzyszenia, oraz uchwał własnych koła.
Omówiono też aktualne sprawy i problemy będące w zainteresowaniu i nurtujące nasze środowisko.
Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie Wiktor Kowal omówił aktualną sytuację związaną z ustawą zmniejszającą wysokości emerytur i rent służb mundurowych.

Dzień Kobiet był okazją do złożenia serdecznych życzeń zdrowia i szczęścia przez Prezesa koła Józefa Stecko.
Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście wśród których powitaliśmy :

- Panią Jadwigę Machurę- Przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Jarosławiu,
- kol. Wiktora Kowala - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie,
- kol. Ryszarda Tyczyńskiego - Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie

Spotkanie po części oficjalnej przyjęło charakter karnawałowej zabawy, podczas której przy dźwiękach muzyki zespołu w miłej atmosferze bawiono się do godzin wieczornych.

swieto kobiet jaroslaw 01

swieto kobiet jaroslaw 02

Autor: Marian Borcz