Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Zebranie sprawozdawcze wraz z obchodami Święta Kobiet w Kole SEiRP Lubaczów

Dnia 8.03.2017 r. w restauracji "U Dina" odbyło się walne zebranie sprawozdawczo za 2016 r. Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Lubaczowie połączone z obchodami Święta Kobiet.

W zebraniu uczestniczyli Komendant Powiatowy Policji w Lubaczowie Grzegorz Błaszczyk, przewodniczący NSZZP przy KPP Lubaczów Marek Kobylarz, Wiceprezes Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Przemyślu Koło nr 2 w Lubaczowie Robert Buczek.
Zebranie miało charakter dwu częściowy. W pierwszej części walne zebranie po wysłuchaniu sprawozdań, dyskusji, zatwierdziło sprawozdanie z działalności koła za 2016 r.
Podjęło stosowne uchwały dotyczące preliminarzu wydatków i kierunków pracy na 2017 r. oraz określiło wysokość pogotowia kasowego. Na wniosek Zarządu Koła za wzorowe wykonywanie zadań i aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia Kol. Józef Gałas uchwałą ZG SEiRP został odznaczony - odznaką " Za zasługi dla SEiRP z dyplomem", a 14 członków koła uchwała ZW SEiRP w Rzeszowie wyróżniono Dyplomami Uznania i 2 członków Dyplomami Pochwał.
Odznaczenia i dyplomy wręczał Prezes Koła wraz z Komendantem Powiatowym Policji.

lubaczow_dzkobiet_01
lubaczow_dzkobiet_02
lubaczow_dzkobiet_03
lubaczow_dzkobiet_04
lubaczow_dzkobiet_05


W drugiej części zebrania Zarząd Koła złożył serdeczne życzenia swym członkiniom z okazji Święta Kobiet a Prezes i Wiceprezes Koła wręczyli kobietom odpowiednio udekorowany kwiat orchidei, natomiast Komendant Powiatowy wraz z przewodniczącym NSZZP dołączyli się do życzeń wręczając uczestniczkom po tulipanie.
Po życzeniach przy dźwiękach akordeonu i lampce szampana wspólnie odśpiewano "Sto lat" i na "Zdrowie Pań".
W trakcie dalszego spotkania podczas poczęstunku m.in. wspominano o zmieniających się na przestrzeni lat obliczach obchodów Święta Kobiet poczynając od Międzynarodowego Dnia Kobiet i prezentu w postaci goździka z rajstopami, kończąc na okresie obecnym.


Autor: Marek Kisz