Reklama

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Stalowej Woli

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 25 sierpnia 2022 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Wola odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze Koła SEiRP.

Zebranie zatwierdziło sprawozdanie finansowe z działalności Koła i udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.
W głosowaniu tajnym dokonano wyboru nowego Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz wybrano delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów w Rzeszowie.

W zebraniu uczestniczył Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie Pan Jan Rusek, Przewodniczący Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli asp. Mateusz Widarski.

Autor: Stanisław Walec