Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj8
Wczoraj109
Wizyt w tygodniu269
Wizyt w miesiącu1278
Łącznie wizyt143791

Dzisiaj jest: Piątek
21 Czerwca 2024
Imieniny obchodzą
Albaniusz, Alicja, Alojzy, Alojza,
Demetria, Domamir, Marta, Rudolf,
Rudolfa, Rudolfina, Teodor

Do końca roku zostało 194 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Artykuły archiwalne 2011

Jubileusz naszego Kolegi

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Bardzo sympatyczną tradycją w pracy Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie jest honorowanie swoich członków poprzez wręczanie listów gratulacyjnych i jubileuszowych.
I tak ostatnio, okazją były okrągłe 85-te urodziny naszego Kolegi :

Kazimierza PAPIERZA z Łańcuta

- długoletniego Prezesa Koła w tym mieście.
Dostojny Jubilat obok wyżej wspomnianego listu gratulacyjnego otrzymał życzenia 100 lat w zdrowiu i pogodzie ducha.

kliknij żeby powiększyć kliknij żeby powiększyć

B.Gajecki Rzecznik SEiRP w Rzeszowie

 

Podkarpackie spotkania opłatkowo-noworoczne

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Coroczne spotkania opłatkowe stają się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku. W dniu 18 stycznia 2011 roku Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych  w Rzeszowie zorganizowało uroczyste spotkanie opłatkowo-noworoczne.     

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, wśród których powitaliśmy :

- nadinsp. Józefa Gdańskiego - Podkarpackiego Komendanta Policji,
- ks. Dr. Bogusława Przeklasę - podkarpackiego kapelana Policji,
- insp. Sławomira Szczupaka - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji,
- nadkom. Konrada Wolaka - Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie,
- podinsp.. Ryszarda Rzeszutka - Komendanta Komisariatu I Policji - gospodarza obiektu,
- Panią Grażynę Pieróg - kierownika Sekcji Socjalnej KWP,
- Pana dr. Grzegorza Stasiuka - Zastępcę Dyrektora ZOZ MSWiA w Rzeszowie.

Powitaliśmy również zaproszonych Prezesów kół terenowych i członków zarządów.
Uroczyste spotkanie połączono z posiedzeniem plenarnym Zarządu Wojewódzkiego, podczas którego omówiono aktualne sprawy i problemy będące w zainteresowaniu naszego środowiska. Była to również okazja do wyróżnienia odznakami i dyplomami Zarządu Głównego i Wojewódzkiego Stowarzyszenia zarówno naszych najaktywniejszych członków, jak też tych spośród zaproszonych gości, którzy nie szczędzą trudu i wysiłku w bezinteresownym wspieraniu i pomocy na rzecz naszego Stowarzyszenia.Najważniejszą częścią spotkania były życzenia i podzielenie się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania.
Przy wspólnym stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z rozpoczynającym się Nowym Rokiem.     

Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła spotkaniu zorganizowanemu w dniu 21 stycznia 2011 r. przez Zarząd Koła SEiRP w Rzeszowie. W spotkaniu wzięło udział blisko 140 osób, wśród których uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.
- Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzeszowie,
- Pan Stanisław Sieńko - wiceprezydent Rzeszowa,
- insp. Sławomir Szczupak - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji,
- Pan Wiktor Kowal - Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie.     

Wśród zaproszonych, kilka osób wyróżniono odznakami i dyplomami Zarządu Głównego SEiRP za aktywność i zaangażowanie na rzecz środowiska emeryckiego.     

 

Składane życzenia, zarówno te ogólne, jak i osobiste, dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd to najważniejsze, oficjalne momenty spotkania - potem wzniesiono toast noworoczny i atmosfera zrobiła się bardziej kameralna, uroczystość stała się dobrą okazją do spotkania z koleżankami i kolegami, odświeżenia znajomości - dla niektórych jest to jedyna okazja w roku - wymiany poglądów, dyskusji o minionym czasie i coraz cięższych warunkach życia naszych emerytów i rencistów, wspomnieniach o latach służby i pracy.     

Podobne spotkanie 18 grudnia ubr. zostało zorganizowane przez Koło SEiRP w Nowej Dębie - jak również przez inne koła naszego Stowarzyszenia.Wszystkie uroczystości cieszyły się dużym zainteresowaniem naszych członków - do zobaczenia w przyszłym roku.

B.Gajecki Rzecznik SEiRP w Rzeszowie

 

Apel o 1% z podatku

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Państwa o przekazanie 1% przy rozliczaniu swojego podatku dochodowego za rok 2010 na rzecz naszego Stowarzyszenia. Dziękujemy.

W dniu 13 listopada 2009 r. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych zostało wpisane do rejestru organizacji pożytku publicznego pod numerem 0000043188. SEiRP znalazło się w wykazie organizacji na stronie internetowej www.mpips.gov.pl/bip strona 40 wiersz 4 od góry.

 

 

 

 

 

 

 

Informacja Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w sprawie statusu organizacji pożytku publicznego.

 

Informacja Zarządu Głównego SEiRP

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

kliknij żeby powiększyć

 

kliknij żeby powiększyć

 

 

kliknij żeby powiększyć

 

Czy odwoływać się od decyzji waloryzacyjnej ZER MSWiA ?

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

INFORMACJA Zarządu Głównego SEiRP

Koleżanki i Koledzy emeryci dotknięci skutkami tzw. ustawy "deubekizacyjnej" !

 

Na posiedzeniu Prezydium i Zarządu Głównego SEiRP w dniu 16 lutego br., w Warszawie zasygnalizowano problem waloryzacji świadczeń na marzec 2011 r. Pojawiło się pytanie jak mają zachować się zainteresowani. Czy przyjąć nową decyzję waloryzacyjną czy też złożyć odwołanie aby nie narazić się jakby na akceptację poprzedniej decyzji zmniejszającej świadczenie. Jeśli odwołać się to w jakiej formie.

Wobec powyższego zwróciłem się o opinię do Pana mec.Damiana Sucholewskiego z Kancelarii Prawnej w Warszawie. Otrzymałem precyzyjną i wyczerpującą odpowiedź, której treść przekazuję niniejszym do wiadomości :

 

Decyzji o waloryzacji emerytury nie należy zaskarżać. Zgodnie z art. 477 (13) k.p.c., jeżeli organ rentowy zmieni zaskarżoną decyzję przed rozstrzygnięciem sprawy przez Sąd, poprzez wydanie nowej decyzji, która uwzględnia w całości lub w części żądania Skarżącego, to Sąd umarza postępowanie w całości lub w części. W innym przypadku np. zmiany lub wykonania decyzji, nie wpływa to na rozpoznanie sprawy.

Waloryzacja nie jest zmianą, która powoduje modyfikację zaskarżonej decyzji zgodnie z oczekiwaniami Skarżącego. Waloryzacja w żaden sposób nie zmienia wysokości przysługującej podstawy wymiaru emerytury. Jest ona jedynie okresowym podnoszeniem wysokości świadczeń w związku ze wzrostem płac i kosztów utrzymania.

Brak odwołania od decyzji waloryzacyjnej nie będzie stanowił tzw. akceptacji decyzji obniżającej emeryturę.

Jeżeli chodzi o odwołania od tych decyzji, będą one rozpatrywane i waloryzacja nie będzie miała wpływu na proces sądowy. W przypadku zmiany przez Sąd decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, chociażby w części, organ emerytalny zobowiązany będzie zmienić decyzję dotyczącą podstawy wymiaru emerytury a waloryzacja będzie liczona od nowej podstawy.

Zaskarżenie do Sądu decyzji o waloryzacji emerytury nie będzie miało wpływu na zmianę wysokości podstawy wymiaru emerytury. Ewentualne odwołanie miałoby dotyczyć samej waloryzacji emerytury, a nie wysokości procentowej uprawnień emerytalnych.

W przypadku osób, które nie złożyły dotychczas odwołania od decyzji obniżającej emeryturę zaskarżenie decyzji o waloryzacji również nie jest sposobem umożliwiającym zmianę wysokości podstawy wymiaru emerytury.

Dlatego też niecelowe jest składanie kolejnych odwołań od decyzji o waloryzacji o ile oczywiście waloryzacja została przeprowadzona w oparciu o właściwe wskaźniki.

 

Jerzy Krawczyk - Wiceprezes Zarządu Głównego SEiRP - Przewodniczący Komisji Prawnej