Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj1
Wczoraj109
Wizyt w tygodniu262
Wizyt w miesiącu1271
Łącznie wizyt143784

Dzisiaj jest: Piątek
21 Czerwca 2024
Imieniny obchodzą
Albaniusz, Alicja, Alojzy, Alojza,
Demetria, Domamir, Marta, Rudolf,
Rudolfa, Rudolfina, Teodor

Do końca roku zostało 194 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Artykuły archiwalne 2012

Apel Prezesa Zarządu Głównego SEiRP

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Apel Prezesa Zarządu Głównego SEiRP - Henryka Borowińskiego

 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

KRS: 0000043188

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy !

 

Z dużą satysfakcją pragnę  przekazać informację, że starania Zarządu Głównego o  odzyskanie  przez nasze Stowarzyszenie uprawnień do korzystania jako Organizacja Pożytku Publicznego  z 1% odpisu  podatku dochodowego od osób fizycznych - zostały zakończone sukcesem.

Nastąpiło potwierdzenie formalne w dniu 15 grudnia br. poprzez opublikowanie w wykazie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki  Społecznej.

Przy całej satysfakcji z tego faktu musimy jednak mieć świadomość, że samo odzyskanie uprawnień było tylko pierwszym i stosunkowo najłatwiejszym krokiem  na drodze do osiągnięcia celu głównego jakim jest faktyczne  pozyskanie z tego tytułu środków finansowych, a następnie spożytkowanie ich zgodnie  z przeznaczeniem.

O ile wspomniany pierwszy ( w zasadzie formalny) krok możliwy był do osiągnięcia w wyniku działań Prezydium Zarządu Głównego, Komisji Statutowej oraz  Zespołu ds. OPP - to już dotarcie z tą informacją do szerokiego kręgu członków, przekonanie ich o celowości    zadeklarowania swojego odpisu podatkowego  na rzecz Stowarzyszenia  i co  równie ważne  zorganizowanie daleko idącej pomocy praktycznej w czynnościach związanych ze skutecznym i terminowym  dopełnieniem formalności, wymagać będzie pełnego zaangażowania Zarządów Wojewódzkich, w tym a może nawet przede wszystkim, prezesów kół terenowych.

Sytuacja w której do zakończenia okresu rozliczeń podatkowych za rok 2011 czyli do  30 kwietnia 2012 - pozostały  tylko 4 miesiące,  narzuca konieczność maksymalnego    zintensyfikowania działań zmierzających do przeprowadzenia   szeroko zakrojonej akcji informacyjnej  oraz instruktażowej.

Ramy tej akcji zakreśla  harmonogram opracowany w Zespole ds. OPP  stanowiący  załącznik do niniejszej informacji.

W tym miejscu, zdając sobie sprawę że  ostateczny efekt   zależy przede wszystkim od zaangażowania i dobrej woli naszych członków

 

a p e l u j ę

 

do wszystkich, którym wspomniany wyżej harmonogram  przydziela do realizacji określone zadania, aby podeszli do ich wykonania rzetelnie i ze  świadomością jak wiele zależy od ich osobistego zaangażowania.

 

Kieruję ten apel do Koleżanek i Kolegów,  z wiarą w ostateczny sukces naszego wspólnego przedsięwzięcia , które  realnie zwiększy możliwości działania  Stowarzyszenia  jako organizacji pożytku publicznego.

 

Henryk Borowiński

Prezes Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

 

Warszawa dnia 28 grudnia 2011 r.

 

 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało zaktualizowaną na 15.12.2011 r. listę organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione do zbierania 1% podatku od osób fizycznych za rok 2011. Od stycznia 2012 r. można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od należnego podatku dochodowego poprzez złożenie w formularzu PIT za 2011 r.  stosownego wniosku zawierającego informacje:

 

1. nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

2. nr rejestracji OPP w   KRS: 0000043188

 

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, jako organizacji pożytku publicznego:

15 1500 1126 1211 2010 1441 0000

 

Noworoczno-opłatkowe spotkania na Podkarpaciu

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 12 stycznia br. odbyło się noworoczno-opłatkowe spotkanie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie  połączone z oceną działalności statutowo-organizacyjnej w 2011 roku i kierunkach działania w 2012 roku.

 

W posiedzeniu wzięło udział blisko 60 osób - członków Prezydium ZW, przedstawicieli kół terenowych, oraz zaproszonych gości wśród których powitaliśmy :

 

- insp. Witolda Szczekalę - Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie,

- podinsp. Ryszarda Rzeszutka - Komendanta Komisariatu I Policji w Rzeszowie,

- ks. Bogusława Przeklasę - podkarpackiego duszpasterza Policji,

- kol. Jerzego Krawczyka - wiceprezesa ZG SEiRP,

- kol. Zdzisława Czarneckiego  - Honorowego Prezesa Zarządu Głównego SEiRP,

- kol. Zdzisława Pietrykę - skarbnika ZG SEiRP,

- Panią Barbarę Illukiewicz - wiceprzewodniczącą ZW NSZZ Policjantów,

- Panią Grażynę Pieróg - kierownik Sekcji Socjalnej w KWP Rzeszów.

 

 

Uroczystość otworzył Prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal, który w swoim wystąpieniu przywitał przybyłych gości, następnie przedstawił informację o działalności podkarpackiego Stowarzyszenia w 2011 roku oraz dokonał oceny osiągniętych efektów, szczególnie akcentując pogłębiającą się integrację naszego środowiska. Następnie podziękował wszystkim członkom Stowarzyszenia za ich pracę, poświęcony czas i zaangażowanie, gościom i osobom wspierającym za życzliwość  i pomoc - swoje wystąpienie zakończył  życzeniami noworocznymi.

Podczas spotkania wielu aktywnych działaczy i sympatyków Stowarzyszenia uhonorowano Medalami XX-lecia SEiRP z dyplomem przyznanymi  przez Zarząd Wojewódzki.

 

 

 

 

 

 

 

Medalem "Za zasługi dla SEiRP z Dyplomem" przyznanym przez Zarząd Główny SEiRP wyróżniony został  insp. Witold Szczekala - Komendant Miejski Policji w Rzeszowie.

 

 

 

 

 

 

 

Z uwagi na dużą ilość obowiązków służbowych tylko przez kilkanaście minut w spotkaniu mógł uczestniczyć nadinsp. Józef Gdański - Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji, który przekazał życzenia noworoczne zarówno w swoim imieniu, jak też policjantów podkarpackiego garnizonu.

Życzenia noworoczne oraz wyrazy uznania pod adresem Stowarzyszenia przekazali zaproszeni goście.

Po części oficjalnej uczestnicy spotkania składając sobie życzenia dzielili się opłatkiem, oddali się wspomnieniom i rozmowom.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania w naszej Galerii. ==> kliknij tutaj

================================================================

Spotkania w terenie

Podobnie jak w latach poprzednich spotkania noworoczno-opłatkowe organizowane były w poszczególnych kołach naszego Stowarzyszenia.

W grudniu ubr. takie spotkania odbyły się w Nowej Dębie, Stalowej Woli, Lubaczowie, Tarnobrzegu i Jarosławiu.

 

Szczególną oprawę miało uroczyste spotkanie opłatkowe emerytów i rencistów policyjnych powiatu jarosławskiego zorganizowane w dniu 29 grudnia 2011 roku przez Zarząd Koła w Jarosławiu.

 

Prezes koła kol. Ryszard Jakubiec przywitał wszystkie zaproszone osoby, a wśród nich:

- Pana Tomasza  Kuleszę - Posła na Sejm RP,

- nadinsp. Józefa Gdańskiego - Podkarpackiego Komendanta Policji,

- kol. Wiktora Kowala - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie,

- insp. Janusza Dymka - Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu,

- Pana Andrzeja Pieszko - Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jarosławia,

- Pana Józefa Bednarczyka - Prezesa Związku Żołnierzy Zawodowych.

 

 

Spotkanie było okazją do wręczenia Medali XX-lecia SEiRP, którymi uhonorowano  Posła na Sejm RP Tomasza  Kuleszę i Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu - insp. Janusza Dymka oraz zasłużonych członków Koła.

Najważniejszą częścią spotkania były życzenia, zarówno te ogólne, jak i osobiste dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd. Przy wspólnym stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie o coraz cięższych warunkach życia naszych emerytów i rencistów i nadziejach związanych z rozpoczynającym się Nowym Rokiem.

 

W dniu 23 stycznia br. odbyło się spotkanie noworoczno-opłatkowe zorganizowane przez Zarząd rzeszowskiego Koła SEiRP.

Obok licznie przybyłych ok. 130 członków Stowarzyszenia, w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, którzy na co dzień wspomagają i wspierają naszą działalność.

Wśród gości powitaliśmy wiceprezydenta Miasta Rzeszowa Pana Stanisława Sieńkę,  nadinsp. Józefa Gdańskiego - Podkarpackiego Komendanta Policji wraz z ks. Bogusławem Przeklasą - kapelanem podkarpackiej Policji, insp. Witolda Szczekalę - Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie.

Noworoczne życzenia złożyła prezes Koła kol. Jadwiga Michalczyk - do życzeń dołączyli się zaproszeni goście. Następnie w towarzystwie prezesa ZW Wiktora Kowala i nadinsp. Józefa Gdańskiego - Pan Stanisław Sieńko uhonorowany został Odznaką "Za Zasługi z Dyplomem" przyznaną przez Zarząd Główny SEiRP, taka samą Odznakę przyznano kol. Józefowi Uryniakowi - b.wiceprezesowi ZW.

Wielu działaczom Stowarzyszenia wręczono Medale XX-lecia SEiRP oraz dyplomy uznania.

Uczestniczący w spotkaniu duszpasterz Policji po przekazaniu zebranym życzeń noworocznych, dokonał poświęcenia opłatków - po czym zebrani dzieląc się nimi - składali sobie życzenia noworoczne, wspominając lata służby i życie na emeryturze. Spotkanie z lampką wina i słodyczami upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

 

W dniu 27 stycznia br. w miejscowości Zimna Woda (k.Jasła) spotkanie noworoczno-opłatkowe zorganizował Zarząd Koła w Jaśle.

Wielu członków Stowarzyszenia na spotkanie zaprosiło swoje małżonki.

Wśród zaproszonych gości Komendę Powiatową Policji w Jaśle reprezentowali mł.insp. Robert Woźnik - Komendant Powiatowy Policji, jego zastępca mł.insp. Artur Dudek oraz wielu policjantów.

Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia reprezentował jego Prezes Wiktor Kowal, w spotkaniu uczestniczyła również Pani Grażyna Pieróg - kierowniczka Sekcji Socjalnej w KWP w Rzeszowie.

Reprezentowani byli również przedstawiciele lokalnego samorządu w osobach : przewodniczącego Rady Gminy Jasła Józefa Dziedzica, radnego Rady Miasta Jasła Andrzeja Dybasia, licznie przybyli sponsorzy i sympatycy jasielskiego Koła.

Komendant Powiatowy Policji w Jaśle mł.insp. Robert Woźnik z rąk prezesa ZW Wiktora Kowala otrzymał Medal XX-lecia SEiRP .

Poświęcenia opłatków dokonał ks. Gerard Stanula - przyjaciel i nieformalny duszpasterz jasielskiego Koła - po złożeniu życzeń i toaście lampką wina zebrani goście oddali się tanecznym rytmom, które zapewniła miejscowa orkiestra.

===============================================================

Opracował:

Bogusław Gajecki przy pomocy bezpośrednich uczestników opisanych spotkań.

 

Życzenia z okazji Dnia Kobiet w 2012r.

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

 

WAŻNA INFORMACJA dot. waloryzacji '2012

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W załączeniu przesyłam Panom wzór odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA dotyczący wysokości przyznanej waloryzacji. Odwołanie należy złożyć do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem ZER MSWiA.

Odwołanie opatrzone jest pouczeniami pozwalającymi dokonać indywidualnych przeliczeń wysokości waloryzacji. Pouczenia zamieszczone są w kolorze.

Plik w formacie .doc do pobrania w tym miejscu ( kliknij aby pobrać na dysk ).

W tym miejscu pozwolę sobie na interpretację celowości złożenia niniejszego odwołania mimo, że nie jestem jego autorem. Jeśli nie zawiedzie mnie intuicja, to Trybunał Konstytucyjny orzeknie o niekonstytucyjności waloryzacji kwotowej co będzie skutkowało zablokowaniem w przyszłości takiej praktyki. Jednak nie spowoduje to automatycznie skutków finansowego wyrównania, ponieważ należałoby wnieść skargę zbiorową, zaś tą można by złożyć przy takim samym uszczupleniu kwoty waloryzacji każdego z grupy skarżących.

W taki stanie odwołanie uprawnionych świadczeniobiorców ZER MSWiA jest konieczne i zasadne w przewidzianym terminie po otrzymaniu drogą pocztową decyzji waloryzacyjnych.

 

Proszę uprzejmie rozprowadzić wzór skargi (najlepiej drogą elektroniczną), pomiędzy członków Stowarzyszenia, emerytów i rencistów MSW nie będących członkami Stowarzyszenia a także między Koleżanki i Kolegów emerytów i rencistów służb mundurowych zrzeszonych w porozumieniach służb mundurowych i Federacji Służb Mundurowych.

 

Jerzy Krawczyk - Przewodniczący Komisji Prawnej ZG SEiRP

 

Odznaka SEiRP

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Zarząd Główny SEiRP przekazał nam do akceptacji 2 propozycje odznak naszego Stowarzyszenia z prośbą o wybór.

W związku z powyższym proszę o głosowanie nad załączonymi wzorami. ( Sonda z lewej strony witryny )