Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj44
Wczoraj25
Wizyt w tygodniu248
Wizyt w miesiącu893
Łącznie wizyt131005

Dzisiaj jest: Sobota
23 Września 2023
Imieniny obchodzą
Boguchwała, Bogusław, Libert,
Minodora, Tekla

Do końca roku zostało 100 dni.
Zodiak: Waga

Artykuły archiwalne 2017

Spotkanie noworoczne w Tarnobrzegu

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Na początku każdego roku, Zarząd tarnobrzeskiego koła SEiRP dokonuje podsumowania własnej, dwunastomiesięcznej działalności oraz wyznacza zamiary w dalszej realizacji programu określonego w uchwale zebrania sprawozdawczowyborczego Koła uwzględnia również potrzeby wyłaniające się z aktualnej sytuacji. Czyni tak zwyczajowo z udziałem członków statutowych organów Koła oraz zaproszonych osób spoza własnego ogniwa, wspierających emeryckie środowisko w różny sposób i w różnym zakresie.


Prezes zarządu Koła Stanisław Czachurski witając zebranych wyraził wdzięczność jednym za niesioną pomoc emocjonalną i materialną, innym za aktywność członkowską, co w sumie sprzyja funkcjonowaniu koła.
Personalnymi adresatami podziękowań byli: komendant Miejski Policji insp. Stanisław Sekuła, szefowa koła NSZZ Policjantów asp. Marzena Sajbot, prezes firmy ochroniarskiej Karabela Józef Bednarczyk, v-ce prezes podkarpackiego ZWSEiRP Tadeusz Kagan, aktywiści macierzystego koła - Wiesław Wolak jednocześnie reprezentant IPA, Małgorzata Ornoch i Stanisław Pawlik.

Przypomniał wzmożoną, jubileuszową aktywność organizacji, zapoczątkowaną w okresie obchodów 25-lecia powstania stowarzyszenia.
Owocem poczynań były: pogłębiona integracja środowiska emeryckiego, skuteczniej niesiona pomoc socjalno-bytowa potrzebującym, ożywiona sfera działalności kulturalno-rozrywkowej w tym rosnące uczestnictwo w wycieczkach, szczególnie zagranicznych, które pomagało w wielowymiarowym poznawania europejskiego świata.
Zarówno Prezes Zarządu Koła jak i inne wypowiadające się osoby, wystrzegając się nieeleganckich słów przywoływały grudniową ustawę dezubekizacyjną wyrażając niepokój oraz troskę o dalszą aktywność całego środowiska emeryckiego. Ideologiczno-propagandowe przygotowania projektu ustawy, a później jej uchwalenie odebrano jako zemstę polityczną na milicjantach, których należy sponiewierać za to, że służyli swojej ojczyźnie zwanej PRL. Próba uzasadnienia założeń ustawowych w tym przywrócenia sprawiedliwości społecznej, odebranie nienależnych przywilejów emerytalnych, stosując przy tym odpowiedzialność zbiorową to tylko niektóre określenia mieszczące się w nośnym obecnie słowie "postprawda". Nie głosi ono historycznej prawdy o rozstrzygnięciach po drugiej wojnie światowej, o decyzjach możnych tamtego świata zapadłych w Jałcie i Poczdamie, gdzie kształt powojennej Polski, jej ustrój, granice wyznaczali zwycięscy wojenni.


Nasze środowisko jako cząstka społeczeństwa skupiało i skupia ludzi z różnymi życiorysami, zróżnicowanymi poglądami, wiekiem, stanem zdrowia i stażem służby.
Byli i są jeszcze weterani ostatniej wojny. Wielu kolegów przed rozpoczęciem służby w organach Porządku Publicznego by chronić ład społeczny, odbudowywało kraj ze zniszczeń, wielu pod przymusem czyniło to samo jako junacy w strukturach Służba Polsce. Było to pokolenie, które nie zaznało dzieciństwa. Przywołując tamten czas głoszą, że mimo wszystko pracowali dla Polski, służyli jej i społeczeństwu z myślą by młode pokolenie mogło się rozwijać, osiągać życiowe cele. Przypominają także zróżnicowaną strukturę społeczną, w której mieściły się powojenne sieroty, wojenni inwalidzi, samotne osoby, byli frontowi żołnierze, powracający do ojczyzny wywiezieni wcześniej przymusowo do Rzeszy niemieckiej. Trwało przemieszczanie się ludności z obszarów wschodnich na zachodnie. Ta utrwalona powojenna rzeczywistość o tragicznych doświadczeniach i szukanie odpowiedzi na pytanie "Polska ale jaka", jednoznacznego wyboru drogi nie ułatwiała.
Niekiedy w emocjonalnym tonie odnoszono się do selektywnie prowadzonej polityki historycznej, która obciąża winą służby mundurowe w tym milicję obywatelską za ich funkcjonowanie w PRL mimo, że nie posiadały one siły sterowniczej państwem. Kształtuje złą pamięć po żołnierzach wyklętych, za sprawą których zapełniały sią cmentarze w wielu regionach Polski w tym na podkarpaciu. Resztki źródłowej pamięci o jednej ze stron pozostały już tylko na cmentarzach, bo wszystkie inne znikły z przestrzeni publicznej.
Wciąż kontrowersyjne, wielowątkowe pozostają oceny zasadności wprowadzenia stanu wojennego. Natomiast milicjantów nadal obciąża się bezrefleksyjnie za ten bolesny fragment historyczny.

Nawet obrady Okrągłego stołu, jego ustalenia skutkujące pokojową zmianą ustroju państwa nie zmieniły przyjętego wcześniej kierunku propagandy, utrzymującego milicjantów w nurcie politycznym.
Jedni u schyłku własnego życia, drudzy młodsi, którzy przyszli do służby później dowiadują się z ustawy, że służyli totalitarnemu państwu będąc nawet zbrodniarzami jak głoszą niektórzy politycy. Nie bez powodu wyłania się w rozważaniach pytanie jak traktować obecną Ojczyznę, która w tak okrutny sposób skrzywdziła walczących zbrojnie z agresją państw obcych, pracujących i służących w czasie pokoju.


Jaką miarą jest mierzona i głoszona sprawiedliwość dziejowa?


Inni dostrzegali surowość, upór i bezwzględność autorów projektów ustawy jej zakresu.
Daremne okazały się opinie prawne, merytoryczne analizy, apele znanych polityków, publikacje medialne poddające wątpliwościom zasadność niektórych rozwiązań.
W przeciwieństwie do innych postkomunistycznych państw europejskich zburzono grudniową ustawą ciągłość prawną państwa, czyniąc całą grupę społeczną żebraczym środowiskiem.
Łatwo też było dostrzec eksponowany w propagandzie element odnoszący się do wysokości świadczeń emerytalno-rentowych, który był powtarzany z całkowitym i chyba celowym pominięciem źródłowej - tematycznej wiedzy jaką dysponuje zakład emerytalno- rentowy MSW.
Hurtem powiększono i przeniesiono tysiące ludzi do grupy nie zadowolonych. Skutki jakie niesie za sobą ustawa będzie dla wielu świadczeniobiorców tworzyć zaporę w nakarmieniu rodziny, opłacenie czynszu i mediów, zakup wymaganych leków.


Na koniec westchnienie jednego z emerytów trzymającego w ręku grudniowy tytuł pisma POLICJA. Jest młodym emerytem, pozytywnie zweryfikowanym w służbie, ubolewa że jego nie dawni szefowie zapomnieli o nim i innych kiedy na stronach policyjnego czasopisma kierowali okolicznościowe podziękowania i życzenia tylko do wybranych adresatów - ludzi czynnych resortu MSW.

Czy to milczenie było nie pisaną preambułą do ustawy dezubekizacyjnej?

tbg_2017_noworoczne_396
tbg_2017_noworoczne_397
tbg_2017_noworoczne_398
tbg_2017_noworoczne_399
tbg_2017_noworoczne_400
tbg_2017_noworoczne_401
tbg_2017_noworoczne_402
tbg_2017_noworoczne_403

Zdjęcia: Wiesław Wolak
Tekst: Bronisław Zimny

 

Pierwsze noworoczne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 11 stycznia 2017 roku odbyło się uroczyste spotkanie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia w Rzeszowie, które miało charakter roboczo-noworoczno-opłatkowy.


Udział w nim wzięli serdecznie witani - Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, jego zastepca insp. Tadeusz Szymanek, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie mł.insp. Konrad Wolak, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KW Policji mł.insp. Mariusz Skiba, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów KW Policji Beata Gołda, kierowniczka Sekcji Socjalnej KW Policji Grażyna Pieróg, kierowniczka Zespołu Emerytalno-Rentowego MSWiA Barbara Wilk oraz reprezentujący Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Tadeusz Kluszczyński i byli Komendanci Wojewódzcy w Rzeszowie : prof. dr hab. Stanisław Pieprzny i nadinsp. w st.spocz. Józef Gdański.
Miesięcznik "Echo Rzeszowa" reprezentował jego redaktor Roman Małek.

styczniowe posiedzenie zw 01


W informacji o działalności Stowarzyszenia w 2016 roku prezes Zarządu Wojewódzkiego potraktował ogólnie działalność struktur Stowarzyszenia ( bowiem szczegółowo przedstawił na posiedzeniu w dniu 05.12.2016 r. ) skupiając się głównie na relacjach Stowarzyszenia z Policja i NSZZ Policjantów.
Czytamy w wystąpieniu prezesa:
Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia wysoko sobie ceni konstruktywne relacje z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej, a zwłaszcza z Panem generałem dr Krzysztofem Pobutą. W ubiegłym roku mieliśmy dwukrotną i niecodzienną satysfakcję uczestniczenia w ważnych wydarzeniach w życiu Pana generała: w miesiącu styczniu udział w gratulacjach z okazji objęcia stanowiska Komendanta Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz w miesiącu wrześniu w uroczystości powitania z okazji otrzymania awansu na generała Policji. Wyrażamy zadowolenie, iż przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniach organizowanych z okazji Święta Policji. Z udziałem pocztu sztandarowego Zarządu Wojewódzkiego delegacja Stowarzyszenia uczestniczyła w dwóch uroczystościach: w Ustrzykach Dolnych i Łańcucie z okazji nadania sztandarów tamtejszym jednostkom Policji. Wyróżnieniem dla Stowarzyszenia było zaproszenie prezesa Zarządu Wojewódzkiego przez Komendanta Wojewódzkiego na spotkanie z byłymi członkami kierownictwa Komendy Wojewódzkiej oraz grupami funkcjonariuszy - byłymi naczelnikami i niektórymi komendantami i zastępcami z jednostek terenowych - z okazji ich pożegnań związanych z przejściem na emerytury, a także ze wspólnego udziału w innych uroczystościach.
Na Podkarpaciu istnieje konstruktywne współdziałanie Stowarzyszenia z NSZZ Policjantów. Pogłębiło się ono podczas obchodów w 2015 roku jubileuszy XXV-lecia obu organizacji. Dali temu wyraz m.in. podczas zorganizowania wspólnie uroczystości związanej z pożegnaniem byłego Komendanta Wojewódzkiego nadinsp. w st.spocz. Zdzisława Stopczyka oraz skierowania wspólnych listów gratulacyjnych dla generała dr Krzysztofa Pobuty i wspólnych listów jubileuszowych skierowanych do prof. dr hab. Stanisława Pieprznego i redaktora Romana Małka.


W dalszej części wystąpienia prezes ZW dziękował za zaangażowanie i owocną pracę w minionym roku działaczom i członkom Stowarzyszenia, za życzliwe wspieranie działalności Stowarzyszenia Komendantowi Wojewódzkiemu, kierownictwu Komendy Wojewódzkiej, naczelnikom wydziałów Komendy Wojewódzkiej, Komendantom Miejskim i Powiatowym Policji, działaczom związkowym, samorządowcom oraz sponsorom i innym osobom, które wspierały działania Stowarzyszenia w ubiegłym roku.

styczniowe posiedzenie zw 02


Prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal z Komendantem Wojewódzkim nadinsp. dr Krzysztofem Pobutą wręczyli wyróżnienia Stowarzyszenia:
Odznakę "Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP" - ks. Markowi Buchmanowi, redaktorowi Romanowi Małkowi, Jadwidze Kupiszewskiej, Grażynie Pieróg, Mieczysławowi Czerwonce, Ryszardowi Tyczyńskiemu i Markowi Kisz
Odznakę "Za zasługi dla SEiRP" z dyplomem " -  insp. Tadeuszowi Szymankowi, ml.insp. Mariuszowi Skibie i Czesławowi Mendyckiemu
Dyplomy Uznania ZG - Ludwikowi Kupiszewskiemu, Adamowi Fusowi i Władysławowi Kretowiczowi
Dyplom Uznania Zarządu Wojewódzkiego otrzymała członek Prezydium Danuta Gwóźdź
Odznakę "Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP" otrzymał również Zbigniew Widomski, dyrektor Szpitala MSWiA w Rzeszowie
Odznakę "Za zasługi dla SEiRP" z dyplomem otrzymali także mł.insp. Bogusław Kania - Komendant Miejski Policji w Rzeszowie oraz Ryszard Świątoniowski - dyrektor Drukarni RS Druk w Rzeszowie


Kolejnym punktem spotkania była celebra opłatkowa prowadzona przez ks. Marka Buchmana - kapelana Policji - połączona z życzeniami przy kolędach i innych melodiach w wykonaniu muzycznym przez emerytów Adama Fusa, Władysława Kretowicza i policjanta Roberta Chlipawę.

rzeszow_2017_oplatek_396
rzeszow_2017_oplatek_397
rzeszow_2017_oplatek_398
rzeszow_2017_oplatek_399
rzeszow_2017_oplatek_400
rzeszow_2017_oplatek_401
rzeszow_2017_oplatek_402
rzeszow_2017_oplatek_403
rzeszow_2017_oplatek_404
rzeszow_2017_oplatek_405
rzeszow_2017_oplatek_406
rzeszow_2017_oplatek_407
rzeszow_2017_oplatek_408
rzeszow_2017_oplatek_409
rzeszow_2017_oplatek_410
rzeszow_2017_oplatek_411
rzeszow_2017_oplatek_412
rzeszow_2017_oplatek_413
rzeszow_2017_oplatek_414
rzeszow_2017_oplatek_415
rzeszow_2017_oplatek_416
rzeszow_2017_oplatek_417
rzeszow_2017_oplatek_418
rzeszow_2017_oplatek_419
rzeszow_2017_oplatek_420
rzeszow_2017_oplatek_421
rzeszow_2017_oplatek_422
rzeszow_2017_oplatek_423
rzeszow_2017_oplatek_424
rzeszow_2017_oplatek_425
rzeszow_2017_oplatek_426
rzeszow_2017_oplatek_427
rzeszow_2017_oplatek_428
rzeszow_2017_oplatek_429
rzeszow_2017_oplatek_430
rzeszow_2017_oplatek_431
rzeszow_2017_oplatek_432
rzeszow_2017_oplatek_433
rzeszow_2017_oplatek_434
rzeszow_2017_oplatek_435
rzeszow_2017_oplatek_436
rzeszow_2017_oplatek_437
rzeszow_2017_oplatek_438
rzeszow_2017_oplatek_439
rzeszow_2017_oplatek_440


Autor: Bogusław Trzpit

 

Spotkanie sprawozdawczo-noworoczne Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Coroczne spotkania sprawozdawczo-noworoczne stają się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego wspominania minionego roku i upamiętnienia osób, którzy odeszli i nigdy ich już wśród nas nie zobaczymy.
Dlatego też w dniu 04 lutego 2017 roku w Sali Bankietowej Kasyna Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z inicjatywy Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie odbyło się coroczne spotkanie sprawozdawczo-noworoczne z udziałem Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:
- Henryk Wolicki przedstawiciel Prezydenta Miasta Rzeszowa
- młodszy inspektor Bogusław Kania Komendant Miejski Policji w Rzeszowie,
- ksiądz Marek Buchman Kapelan Policji w Rzeszowie,
- Witold Kowal Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie,
- Ryszard Małek Redaktor Gazety "Echo Rzeszowa" i "Nasz Rzeszów".

Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy poświęconą kolegom i koleżankom, którzy w minionym roku odeszli z naszego grona na wieczny odpoczynek.
Omówiono działania podejmowane przez Zarząd Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie w roku 2016 i przedstawiono program działań na obecny 2017 rok oraz omówiono aktualne sprawy i problemy będące w zainteresowaniu naszego środowiska.
Następnie po uroczystej lampce szampana i przemówieniach zaproszonych gości nastąpiło wręczenie pamiątkowych dyplomów i medali dla naszych najaktywniejszych członków oraz w imieniu Zarządu Głównego SEiRP Prezes Wiktor Kowal uhonorował mł.insp. Bogusława Kanie dyplomem i medalem za bezinteresowny trud i wysiłek na rzecz Stowarzyszenia i jego członków.

W radosnej, życzliwej i rodzinnej atmosferze, która towarzyszyła spotkaniu przy dźwiękach skocznej muzyki wzięło udział ponad 70 osób.

2017_rzeszow_kolo_396
2017_rzeszow_kolo_397
2017_rzeszow_kolo_398
2017_rzeszow_kolo_399
2017_rzeszow_kolo_400
2017_rzeszow_kolo_401
2017_rzeszow_kolo_402
2017_rzeszow_kolo_403
2017_rzeszow_kolo_404
2017_rzeszow_kolo_405
2017_rzeszow_kolo_406
2017_rzeszow_kolo_407
2017_rzeszow_kolo_408
2017_rzeszow_kolo_409


Autor: Andrzej Kosik

 

Zebrania sprawozdawcze w kołach Stowarzyszenia na Podkarpaciu

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W miesiącach styczniu, lutym i marcu odbywają się zebrania sprawozdawcze kół Stowarzyszenia.
Zebrania takie odbyły się w dniu 17 stycznia w kole w Sanoku, 14 lutego w Przemyślu, 24 lutego w Jarosławiu a 2 lutego w Łańcucie.


Po złożonych sprawozdaniach z działalności zarządów kół i komisji rewizyjnych z dokonanych kontroli i udzieleniu absolutorium zarządom kół, zatwierdzane były plany pracy na bieżący rok, w których koncentrować się będzie działalność na poszerzeniu szeregów członkowskich, trosce o sprawy socjalno-bytowe członków i emerytów najbardziej potrzebujących pomocy materialnej, spotkaniach integracyjnych, wycieczkach i aktywności na rzecz środowisk, w których działają.
W zebraniach w Jarosławiu uczestniczyli członkowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, prezes Wiktor Kowal, I wiceprezes Ryszard Tyczyński, Danuta Gwóźdź a w Łańcucie W. Kowal i R. Tyczyński.


Poza sprawozdaniami zarządów kół i komisji rewizyjnych głównymi problemami pozostającymi w zainteresowaniu członków była ustawa obniżająca emerytury emerytów i rencistów mundurowych. Podczas Zebrań członkowie Stowarzyszenia byli informowani jakie przedsięwzięcia poczynił Zarząd Główny, a zwłaszcza Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej, by skutki wymienionej ustawy były jak najmniej dolegliwe.


By podejmować działania przed otrzymaniem z ZER-u MSWiA decyzji obniżających, dla ułatwienia indywidualnych wystąpień członków, do wszystkich kół skierowane zostały wzory pism z zakresem treści do występowania do Rzecznika Praw Obywatelskich - opracowane w Zarządzie FSSM - oraz wzór wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - opracowanego w ZW Stowarzyszenia - dla emerytów pozytywnie zweryfikowanych do służby po 1990 roku, mogących skorzystać z art.8a ustawy emerytalnej uchwalonej w grudniu 2016 roku. Dla tej grupy emerytów wysłano również wzory pisma do Komendanta Wojewódzkiego Policji o udostępnienie kserokopii dokumentów potwierdzających służbę w policji po 1990 roku a także kwestionariusz wniosku do IPN o wydanie kopii dokumentów osobowych pracownika lub funkcjonariusza organów bezpieczeństwa.

Pliki do pobrania:

- wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji

- wniosek do IPN

- wniosek do ministra M. Błaszczaka


Dalsze zebrania sprawozdawcze w kołach odbywane będą w miesiącu marcu.


Autor: Wiktor Kowal

 

Uroczyste przekazanie dowództwa Oddziału Prewencji KWP w Rzeszowie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 21 lutego 2017 roku zgodnie z ceremoniałem policyjnym z udziałem pocztu sztandarowego kompanii honorowej i hymnu państwowego odbyła się na placu alarmowym Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej uroczystość przekazania dowództwa oddziału przez insp. Marcina Miąsika odchodzącego na emeryturę dotychczasowemu zastępcy dowódcy tego oddziału mł. insp. Jackowi Maślance.


Biorący udział w uroczystości Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. dr Krzysztof Pobuta dziękował insp. M.Miąsikowi za 6-letnią zaangażowana służbę na stanowisku dowódcy Oddziału Prewencji, a wcześniej jako zastępcy dowódcy tego oddziału oraz wręczył mu pamiątkową szablę.
Przedstawiciele Oddziału Prewencji składali podziękowanie M. Miąsikowi jako byłemu przełożonemu oraz wręczyli mu to podziękowanie na okolicznościowej tabliczce oraz wiązanki kwiatów.


Marcin Miąsik w wystąpieniu swym w serdecznych słowach dziękował kierownictwu Komendy Wojewódzkiej a zwłaszcza Komendantowi Pobucie za życzliwe wspieranie oddziału i jego działalności. Otrzymał również dziękczynne pismo okolicznościowe od wójta Gminy Trzebownisko uczestniczącego w uroczystości, w którym podkreślił działalność Oddziału Prewencji a zwłaszcza jego dowódcy Marcina Miąsika na rzecz środowiska lokalnego.


W spotkaniu uczestniczyli komendanci miejscy i powiatowi Policji oraz zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Zbigniew Sowa oraz kapelan Policji ks. Marek Buchman, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Józef Bąk oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Wiktor Kowal, którzy w swoich wystąpieniach bardzo życzliwie wyrażali się o służbie M. Miąsika, składając mu życzenia na dalszej drodze życiowej.


Na podkreślenie zasługuje udział w spotkaniu insp. w st.spocz. Bronisława Buniowskiego, który przez 16 lat pełnił funkcję dowódcy Oddziału Prewencji KW Policji w Rzeszowie. Bronisław Buniowski dzielił się doświadczeniami ze swojej służby podkreślając walory dowódcze M. Miąsika kiedy był jego podwładnym oraz wręczył mu wiązankę kwiatów.


Autor: Bogusław Trzpit