Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj43
Wczoraj101
Wizyt w tygodniu368
Wizyt w miesiącu743
Łącznie wizyt145128

Dzisiaj jest: Piątek
12 Lipca 2024
Imieniny obchodzą
Andrzej, Euzebiusz, Feliks, Henryk, Jan
Gwalbert, Paweł, Piotr, Tolimir,
Weronika

Do końca roku zostało 173 dni.
Zodiak: Rak

Artykuły archiwalne 2018

Sprawozdanie z zebrania Koła nr 1 w Rzeszowie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Informacja o przebiegu zebrania sprawozdawczo - wyborczego Koła nr 1
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie

W dniu 20 stycznia 2018 r. w kasynie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła nr 1 SEiRP.
Dokonano wyboru osób odpowiedzialnych za prowadzenie i protokołowanie zebrania.  
Wcześniej wybrana Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność obrad, w których uczestniczyło 87 koleżanek i kolegów. Zgodnie ze "Statutem Stowarzyszenia" w drodze głosowania wyłoniono składy komisji: Wyborczej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

Ustępująca ze stanowiska Prezesa Koła koleżanka Jadwiga Michalczyk przedstawiła sprawozdanie z działalności "Zarządu Koła" za okres minionego 2017 r.
Odpowiednie relacje złożyli przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Skarbnik Koła.

 

 

W rezultacie przeprowadzonych wyborów wyłoniono nowy Zarząd, który ukonstytuował się następująco:

 

 

Prezes Zarządu Koła     -  Marian Bileńki 
Wiceprezes Koła -  Bożena Szubart
Sekretarz   Koła -  Edmund Kalandyk
Skarbnik    Koła -  Ewa Sowa
Członek Zarządu Koła -  Andrzej Kosik
Członek Zarządu Koła -  Halina Wieczorowska
Członek Zarządu Koła -  Jan Ożóg


 

Po ogłoszeniu wyników  wyborów Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie kolega Wiktor Kowal podziękował dotychczasowej Prezes Koła  Jadwidze Michalczyk za długoletnią i efektywną pracę, wręczył  jednocześnie list zawierający wyrazy szacunku z podkreśleniem dokonań oraz osiągniętych sukcesów.
W imieniu Zarządu i wszystkich członków Koła słowa uznania przekazał Marian Bileńki.

Istotną częścią obrad była dyskusja, w której zabrało głos 4 uczestników. Szereg wypowiedzi zawierało wnioski, które zostały zaprotokołowane i będą brane pod uwagę w bieżącej pracy Zarządu Koła.

Za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz "Stowarzyszenia" na wniosek Koła nr 1, Zarząd Główny przyznał koleżankom Ewie Sowie, Halinie Wieczorowskiej oraz koledze Andrzejowi Kosikowi dyplomy uznania wraz z odznakami.

Spośród zgromadzonych, wybrano 15 delegatów na Zjazd Wojewódzki SEiRP.

Po głosowaniu przyjęto uchwały zatwierdzające sprawozdania: Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej  oraz finansów  i preliminarza wydatków na 2018 r. Udzielono absolutorium Zarządowi Koła za okres objęty sprawozdaniem.

Dalsza część przybrała charakter spotkania opłatkowo - noworocznego.
Złożono sobie życzenia, w tym także uczynili to zaproszeni goście:
Komendant Miejski Policji w Rzeszowie insp. Bogusław Kania
                                   oraz
Przedstawiciel Prezydenta Miasta Rzeszowa pan Henryk Wolicki.

 

Prezes Zarządu Koła Nr 1

      w Rzeszowie

     Marian Bileńki

 

Informacja o kursach

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Informacja Zarządu Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie

Zarząd informuje o możliwości udziału w bezpłatnych kursach finansowanych ze środków UE:

- kurs komputerowy, którego zajęcia odbywają się przy Pl. Kilińskiego 2 w Rzeszowie,

- kurs języka angielskiego, którego zajęcia odbywają się w New English School przy 
  ul.Dąbrowskiego w Rzeszowie

Czas trwania zajęć określono na 3 miesiące z częstotliwością odbywania 2 razy w tygodniu po 3h.
Szczegółowe informacje i zapisy można uzyskać pod tel.531 119 113; 531 733 096.
W rozmowach należy powołać się na niniejszą informację uzyskaną od Stowarzyszenia.
O możliwości skorzystania z oferty prosimy powiadomić emerytów nie będących członkami SEiRP.

W przypadku podjęcia uczestnictwa w kursach prosimy poinformować:
kol. Franciszka Rybczyńskiego tel. 607 685 669 lub Mariana Bileńki tel. 728 842 661.

 

Zarząd Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie

 

Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie w 2018 roku

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 22 stycznia 2018 roku odbyło się w kasynie Komendy Wojewódzkiej posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego o charakterze dwuczęściowym.

Otworzył je prezes Zarządu Wojewódzkiego, a przewodniczył mu I wiceprezes Robert Woźnik.


W pierwszej jego części podjęto następujące uchwały:
- o odwołaniu ze skarbnika Zarządu Wojewódzkiego Ireny Kozak na podstawie jej pisma skierowanego z dnia 20 grudnia 2017 r. o rezygnacji z tej funkcji popartej przez Prezydium ZW
- w sprawie przyjęcia budżetu Zarządu Wojewódzkiego na 2018 rok
- zatwierdzenia uchwały Prezydium ZW z dnia 05 grudnia 2017 roku o dofinansowaniu koła Stowarzyszenia w Sanoku na pokrycie części kosztów związanych z organizacją uroczystego spotkania z okazji 10-lecia powołania tego koła
- przedstawiono uchwałę Zarządu Głównego o wyróżnieniach.


W dalszej części spotkania prezes ZW Wiktor Kowal przedstawił informację o działalności struktur Stowarzyszenia w województwie w roku 2017 oraz nakreślił główne kierunki działania na rok 2018, po czym głos zabierali: Komendant Wojewódzki Policji mł.insp. Henryk Moskwa, byli komendanci wojewódzcy nadinsp. w st.spocz. Józef Gdański i prof. dr hab. Stanisław Pieprzny, którzy wyrażali uznanie dla działalności Stowarzyszenia w środowisku emerytów policyjnych oraz przekazali życzenia noworoczne. Następnie Danuta Gwóźdź odczytała uchwałę Zarządu Głównego o wyróżnieniach. Wręczali je mł.insp. Henryk Moskwa oraz Wiktor Kowal. Odznakę "Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP" otrzymali Adam Pobidyński - prezes koła w Brzozowie, Barbara Ferszt z WKR, odznakę "Zasługi dla SEiRP" z dyplomem otrzymali członkowie Stowarzyszenia: Anna Bomba z WKR, prezesi kół w Ustrzykach Dolnych Gwidon Piotrowicz oraz w Krośnie Andrzej Penar a także funkcjonariusze: insp. Jacek Maślanka - dowódca Oddziału Prewencji KW, nadkom. Andrzej Żygadło - Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie, mł.insp. Marzena Woźnik - zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej, wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Krzysztof Filip i Mieczysław Klimek. Ponadto w spotkaniu brali również udział Komendant Miejski Policji w Rzeszowie insp. Bogusław Kania, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KW Policji mł.insp. Mariusz Skiba oraz przewodniczący ZW NSZZ Policjantów Józef Bąk.


Przed zebraniem Zarządu Wojewódzkiego prezes Wiktor Kowal i I wiceprezes Robert Woźnik w związku z objęciem w dniu 11 grudnia 2017 roku funkcji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie przez mł. insp. Henryka Moskwę, wręczyli mu od Zarządu Wojewódzkiego pismo, w którym miedzy innymi piszą: "W związku z powołaniem Pana na zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia składa Panu serdeczne gratulacje. Wyrażamy pełną satysfakcję, iż dowódcą Podkarpackiego Garnizonu Policji został funkcjonariusz urodzony na tej ziemi, który profesję policjanta i kolejne stanowiska służbowe, aż do wysokiego stanowiska - Komendanta Wojewódzkiego - zdobywał na Podkarpaciu w Komendzie Powiatowej w Jarosławiu. Że jest Pan kolejnym Komendantem Wojewódzki Policji w Rzeszowie rodowodem z naszego województwa... Liczymy - podobnie jak to czynili Pana poprzednicy, a zwłaszcza gen. dr Krzysztof Pobuta, na przyjazny stosunek do naszej społecznej działalności na rzecz emerytów i rencistów policyjnych... Z okazji objęcia tak prestiżowego stanowiska, życzymy Panu Komendantowi wielu sukcesów w odpowiedzialnej służbie na rzecz społeczeństwa Podkarpacia oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata."
Również podczas tego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego skierowane zostało w związku z przyjętą przez Zarząd Wojewódzki rezygnacją Ireny Kozak z funkcji skarbnika dziękczynne pismo, w którym między innymi zapisano: "W związku z rezygnacją po 12 latach z pełnionej funkcji skarbnika Zarządu Wojewódzkiego, składamy Ci Ireno serdeczne podziękowanie. Pełniąc przez wiele lat tę odpowiedzialną funkcję w powiązaniu z obowiązkami księgowej wykazywałaś się należnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Przekazywałaś skarbnikom kół merytoryczne instrukcje niezbędne w ich działalności. Za swą pracę w Stowarzyszeniu byłaś honorowana wszystkimi odznakami i dyplomami organizacyjnymi. Dziękując Ci Ireno za to, co uczyniłaś dla Stowarzyszenia, życzymy Ci zdrowia na dalsze lata, życzliwych kontaktów ze strukturami Stowarzyszenia oraz wszelkiej pomyślności."

 

Spotkanie jubileuszowe z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 30 listopada 2017 roku Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc zaprosił do sali reprezentacyjnej Ratusza - Jubilatów, którzy w zgodnym małżeństwie przeżyli co najmniej 50 lat.


Wśród zaproszonych Jubilatów uczestniczył prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie Wiktor Kowal z małżonką Teresą - również działaczką Stowarzyszenia oraz wiceprezes tego zarządu w przeszłości Józef Uryniak z małżonką Zofią.
Jubilaci udekorowani zostali przez Prezydenta Rzeszowa medalami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę "Za długoletnie pożycie małżeńskie" wraz ze stosownymi przesłaniami i kwiatami od Prezydenta Rzeszowa.
Z tej okazji małżonkowie Teresa i Wiktor Kowal w dniu 20 stycznia 2018 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym koła w Rzeszowie oraz w dniu 22 stycznia br. na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego otrzymali życzenia od Stowarzyszenia.

 

Komunikaty Koła nr 1 w Rzeszowie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Komunikat nr 2 Koła nr1 SEiRP w Rzeszowie
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych jest wpisane na listę organizacji pożytku publicznego.
Zwracamy się gorącą prośbą do wszystkich koleżanek i kolegów do przeznaczania 1% podatku i zaznaczanie tego w deklaracjach podatkowych za 2017 r. ( KRS 0000043188).
Gromadzone z odpisów środki finansowe tworzą fundusz pomocy dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych i katastrof, niepełnosprawnych wymagających wsparcia w rehabilitacji oraz działań związanych z ochroną praw i interesów wspólnoty emerytów i rencistów policyjnych.
Uprzejmie prosimy o maksymalne zainteresowanie informacją emerytów i rencistów nie będących członkami naszego Stowarzyszenia.


Z upoważnienia Zarządu
Prezes Koła Marian Bileńki


 

Komunikat nr 3 Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie
W dniu 22 marca 2018 r. pod obrady Sejmu RP skierowany zostanie obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego...
Dla zamanifestowania i poparcia projektu obywatelskiego FSSM organizuje o godzinie 17:00 wiec i zaprasza do udziału członków i sympatyków Stowarzyszenia.
Wstępny koszt wyjazdu wynosi 30 PLN. Zgłoszenia przyjmuje Zarząd Koła.
Ostateczny czas wyjazdu zostanie podany w odrębnym komunikacie oraz bezpośrednio uczestnikom.


Z upoważnienia Zarządu
Prezes Koła Marian Bileńki


 

Komunikat nr 4 Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Rzeszowie organizuje 7 kwietnia 2018 r. (sobota) wyjazd "szlakiem walk z bandami UPA".
Przewidziano uczczenie pamięci poległych miedzy innymi w Bystrem, Cisnej i Jabłonkach. Organizatorzy zapewniają obiad.
Koszt przejazdu oraz posiłku określono w wysokości 50 PLN. Zgłoszenia przyjmuje Zarząd Koła najpóźniej do 4 kwietnia 2018 r.


Z upoważnienia Zarządu
Prezes Koła Marian Bileńki