Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Prezes ZG SEiRP pyta - Dyrektor ZER odpowiada.

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W związku z dużą ilością wątpliwości ze strony naszych emerytów i rencistów dotyczących problematyki decyzji obniżających świadczenia - Prezes Zarządu Głównego SEiRP - kol. Zdzisław Czarnecki w dniu 28 stycznia br. skierował do Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA  pismo, z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zawarte w nim pytania. W dniu 29 stycznia br. wspomniany wyżej Dyrektor ZER MSWiA pisemnie odniósł się do zadanych pytań.
Czy wyczerpująco i zgodnie z zapisami ustawy? - Oceńcie sami!

 

Pismo Prezesa ZG SEiRP do Dyrektora ZER

 

Odpowiedź Dyrektora ZER na pismo Prezesa ZG SEiRP