Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Dezubekizacja 2016

List byłych ministrów spraw wewnętrznych do ministra M.Błaszczaka

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Protest byłych ministrów spraw wewnętrznych adresowany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1.12.2016 r.


Źródło: strona internetowa Zarządu Głównego SEiRP

list bylych ministrow sprawwewn 01
list bylych ministrow sprawwewn 02

Autor: Bogusław Trzpit

 

Ustawa dezubekizacyjna w Sejmie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Dziś w piatek 02 grudnia 2016 roku w Sejmie o godzinie 15.45 - 17.00 pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół).

 

Transmisja z obrad Sejmu : kliknij T U T A J  !!!


 

Relacja z pierwszego czytania projektu ustawy w Sejmie 

pierwsze_czytanie_projektu_01
pierwsze_czytanie_projektu_02
pierwsze_czytanie_projektu_03
pierwsze_czytanie_projektu_04
pierwsze_czytanie_projektu_05
pierwsze_czytanie_projektu_06
pierwsze_czytanie_projektu_07
pierwsze_czytanie_projektu_08
pierwsze_czytanie_projektu_09
pierwsze_czytanie_projektu_10
pierwsze_czytanie_projektu_11
pierwsze_czytanie_projektu_12
pierwsze_czytanie_projektu_13
pierwsze_czytanie_projektu_14
pierwsze_czytanie_projektu_15
pierwsze_czytanie_projektu_16
pierwsze_czytanie_projektu_17
pierwsze_czytanie_projektu_18
pierwsze_czytanie_projektu_19
pierwsze_czytanie_projektu_20
pierwsze_czytanie_projektu_21
pierwsze_czytanie_projektu_22

 

 

Autor: Bogusław Trzpit