Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Kolejna odmowa MSWiA wyłączenia stosowania art. 15c