Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Emerytury - ustawa represyjna

Wniosek do SO w Warszawie o udostępnienie informacji publicznej

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

SKARGI REPRESJONOWANYCH PRZEKAZYWANE DO INNYCH SĄDÓW

FSSM RP PYTA O TO SO W WARSZAWIE


Chcielibyśmy dociec rzeczywistych motywów kierowania przez Sąd Okręgowy w Warszawie wniosków do Sądu Apelacyjnego w Warszawie o przekazanie do innych sądów okręgowych w kraju spraw odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne bądź rentowe na podstawie ustawy represyjnej. Dlatego postanowiliśmy zapytać o to Sędzię Jolantę Lewandowską, Przewodniczącą XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych SO w Warszawie.
Sami nie widzimy w tych działaniach racjonalizmu (poza tym, że niektórzy ze skarżących nie będą musieli jeździć na wokandy do Warszawy), ponieważ w żaden sposób toku spraw to nie przyspieszy ani nie zmieni. Nie wierzymy w to, by sędziowie innych sądów podjęli się orzekania bezpośrednio na podstawie Konstytucji RP i bez wątpienia uczynią to, co robi SO w Warszawie, czyli zawieszą przekazane im postępowania do czasu wydania przez TK orzeczenia o konstytucyjności ustawy represyjnej. Wygląda, że są to raczej pozorowane działania w celu uniknięcia zarzutów na bezczynność Sądu i pozbawianie prawa skarżących do sądu wynikającego z art. 45 Konstytucji RP oraz z art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. A może po prostu warszawscy sędziowie nie chcą by odium tej śmierdzącej sprawy spadło wyłącznie na nich.

  

List Andrzeja Rozenka do emerytów mundurowych

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Publikujemy list Andrzeja Rozenka do środowiska emerytów mundurowych pokrzywdzonych zapisami represyjnej ustawy z 16 grudnia 2016 r. 

Europosłowie SLD przypominają Komisji Europejskiej o ustawie represyjnej

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Europosłowie SLD - Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke 8 stycznia 2019 r. wystąpili do Komisarz ds. Sprawiedliwości KE Very JOUROVEJ m. in. pytając "czy w ramach prowadzonej procedury ochrony praworządności (art. 7 TUE) i sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości UE o naruszenie zobowiązań traktatowych - w związku z próbą demontażu niezależnego sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego w Polsce - zostanie uwzględniona przez Komisję kwestia naruszenia prawa UE przez ustawę represyjną"?.

7 marca 2018 r. Europosłowie SLD - Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke skierowali pismo do szefów instytucji UE i posłów do Parlamentu Europejskiego, informujące o sytuacji polskich emerytów mundurowych objętych ustawą represyjną.
Odpowiedzi na nie udzieliła m.in. Komisarz ds. Sprawiedliwości KE Vera JOUROVA.
Ponieważ wynikało z niej, że Pani Komisarz nie do końca rozumie bezprawność zaistniałej sytuacji, 
Europosłowie 11 lipca 2018 r. przesłali na jej ręce pismo, w którym dokładnie uzasadnili, dlaczego ustawa represyjna powinna zostać poddana ocenie przez instytucje unijne, jako łamiąca zasady zarówno prawa polskiego jak i europejskiego.
Ponieważ nie doczekali się na nie odpowiedzi, postanowili przypomnieć Pani Komisarz o sprawie i     8 stycznia 2019 r. ponownie wystąpili do niej z pismem, o treści zamieszczonej niżej. 
Więcej artykułów…