Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Emerytury - ustawa represyjna

Skargi na decyzje MSWiA (art.8a) oddalone przez WSA

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W ubiegłym tygodniu (przed 19 października 2018 r.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzył trzy skargi byłych funkcjonariuszy na decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odmawiające wyłączenia przepisów art. 15 c, 22 a i 24 a "ustawy represyjnej"- (art. 8a)

Sprawa pierwsza dotyczyła funkcjonariusza, który w formacjach podległych MSW pełnił służbę przez okres 19 lat, z tego 11 lat zaliczono jako "służbę na rzecz totalitarnego państwa",
Sprawa druga dot. funkcjonariusza, który w formacjach podległych MSW przepracował 15 lat, z czego 2,5 roku zaliczono do "służby na rzecz totalitarnego Państwa", niemniej jednak odszedł ze służby przed 1 sierpnia 1990 r.
Sprawa trzecia dot. funkcjonariusza, który w formacjach podległych MSW służył przez 17 lat, z czego 1,5 roku zaliczono do "służby na rzecz totalitarnego Państwa", niemniej jednak odszedł ze służby przed 1 sierpnia 1990 r.


Wszystkie wskazane sprawy zakończyły się oddaleniem skarg b. funkcjonariuszy. Niemniej jednak z analizy stanów faktycznych spraw, dokonanej przez Sąd, wynikało, iż w każdym z trzech przypadków skarżący w oczywisty sposób nie spełnili łącznie obu kryteriów z art. 8a "ustawy represyjnej".

W pierwszej sprawie proporcja okresu całej służby do czasu "służby na rzecz państwa totalitarnego" okazała się zbyt duża, aby Sąd mógł uznać ją jako krótkotrwałą służbę.
Z kolei w dwóch pozostałych sprawach podstawą oddalenia skarg było zakończenie przez skarżących służby jeszcze przed dniem 1 sierpnia 1990 r., co uniemożliwiało Sądowi wykazanie spełnienia drugiego z kryteriów, o których mowa w art. 8 a ustawy.

Wnioski jakie wypływają z przeprowadzonych dotychczas przez WSA rozpraw sprowadzają się do stwierdzenia, że w pierwszej kolejności Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał decyzję, w sprawach, w których kryteria wynikające z art. 8 a ustawy represyjnej nie zostały w oczywisty sposób spełnione, co oznacza , że również Sąd w tych przypadkach nie będzie miał podstaw do uwzględnienia skargi. Niemniej jednak w przekazanych "ustnie" uzasadnieniach WSA podkreślił, że indywidualnie będzie podchodził do oceny każdej ze spraw, po formalnym spełnieniu obu przesłanek, nie kierując się definicjami słownikowymi przy ocenie poszczególnych kryteriów.

Pozostajemy z nadzieją, że aktualnie sprawy wpływające do WSA, spełniające minimum formalnych kryteriów, pozwolą WSA na dokonanie interpretacji kryteriów zawartych w art. 8a ustawy represyjnej, tak by jak najwięcej osób mogło skorzystać z tej regulacji.

Będziemy Państwu na bieżąco przekazywać informacje dotyczące orzecznictwa WSA we wskazanych wyżej sprawach.

Aleksandra Karnicka
Radca prawny

 

Tragikomedia w 5 aktach

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Poniżej warto zapoznać się z oceną Komisji Prawnej FSSM w sprawie opinii Sejmu nt. ustawy represyjnej.

Tekst znajduje się na stronie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

 

Nasza przyszłość

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Zadbajmy o naszą przyszłość.

Nie bądźmy bierni i niech każdy z Nas, emerytów i wszystkich osób dotkniętych niesprawiedliwością, zadecyduje o swoich kolejnych dniach i latach życia.

Idźmy na wybory !!!

Oddajmy swój głos wyborczy!!!

To nasze prawo i korzystajmy z niego.

 

Idąc na wybory - robimy to dla siebie.

 

Bądźmy mądrymi ludźmi!!!

 
Więcej artykułów…