Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Emerytury - ustawa represyjna

Wniosek do SO w Warszawie o udostępnienie informacji publicznej

SKARGI REPRESJONOWANYCH PRZEKAZYWANE DO INNYCH SĄDÓW

FSSM RP PYTA O TO SO W WARSZAWIE


Chcielibyśmy dociec rzeczywistych motywów kierowania przez Sąd Okręgowy w Warszawie wniosków do Sądu Apelacyjnego w Warszawie o przekazanie do innych sądów okręgowych w kraju spraw odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne bądź rentowe na podstawie ustawy represyjnej. Dlatego postanowiliśmy zapytać o to Sędzię Jolantę Lewandowską, Przewodniczącą XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych SO w Warszawie.
Sami nie widzimy w tych działaniach racjonalizmu (poza tym, że niektórzy ze skarżących nie będą musieli jeździć na wokandy do Warszawy), ponieważ w żaden sposób toku spraw to nie przyspieszy ani nie zmieni. Nie wierzymy w to, by sędziowie innych sądów podjęli się orzekania bezpośrednio na podstawie Konstytucji RP i bez wątpienia uczynią to, co robi SO w Warszawie, czyli zawieszą przekazane im postępowania do czasu wydania przez TK orzeczenia o konstytucyjności ustawy represyjnej. Wygląda, że są to raczej pozorowane działania w celu uniknięcia zarzutów na bezczynność Sądu i pozbawianie prawa skarżących do sądu wynikającego z art. 45 Konstytucji RP oraz z art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. A może po prostu warszawscy sędziowie nie chcą by odium tej śmierdzącej sprawy spadło wyłącznie na nich.

  

List Andrzeja Rozenka do emerytów mundurowych

Publikujemy list Andrzeja Rozenka do środowiska emerytów mundurowych pokrzywdzonych zapisami represyjnej ustawy z 16 grudnia 2016 r. 

Europosłowie SLD przypominają Komisji Europejskiej o ustawie represyjnej

Europosłowie SLD - Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke 8 stycznia 2019 r. wystąpili do Komisarz ds. Sprawiedliwości KE Very JOUROVEJ m. in. pytając "czy w ramach prowadzonej procedury ochrony praworządności (art. 7 TUE) i sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości UE o naruszenie zobowiązań traktatowych - w związku z próbą demontażu niezależnego sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego w Polsce - zostanie uwzględniona przez Komisję kwestia naruszenia prawa UE przez ustawę represyjną"?.

7 marca 2018 r. Europosłowie SLD - Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke skierowali pismo do szefów instytucji UE i posłów do Parlamentu Europejskiego, informujące o sytuacji polskich emerytów mundurowych objętych ustawą represyjną.
Odpowiedzi na nie udzieliła m.in. Komisarz ds. Sprawiedliwości KE Vera JOUROVA.
Ponieważ wynikało z niej, że Pani Komisarz nie do końca rozumie bezprawność zaistniałej sytuacji, 
Europosłowie 11 lipca 2018 r. przesłali na jej ręce pismo, w którym dokładnie uzasadnili, dlaczego ustawa represyjna powinna zostać poddana ocenie przez instytucje unijne, jako łamiąca zasady zarówno prawa polskiego jak i europejskiego.
Ponieważ nie doczekali się na nie odpowiedzi, postanowili przypomnieć Pani Komisarz o sprawie i     8 stycznia 2019 r. ponownie wystąpili do niej z pismem, o treści zamieszczonej niżej. 
Więcej artykułów…