Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Emerytury - ustawa represyjna

Relacja z posiedzenia Komisji Ustawodawczej Sejmu z dnia 04-10-2018 r.

Relacja video z posiedzenia Komisji Ustawodawczej Sejmu z dnia 04 października 2018 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmu w związku z pytaniem Sądu Okręgowego w Warszawie skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym ustawy represyjnej obniżającej emerytury i renty funkcjonariuszom służ mundurowych. Sprawa P-4/18.

Komisja Ustawodawcza (UST)
sala im. Adama Bienia (nr 13, bud. G)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu - w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt:

- K 3/18 - pos. Andrzej Matusiewicz,
- P 4/18 - pos. Stanisław Pięta,
- SK 11/18 - pos. Barbara Bartuś,
- SK 4/18 - pos. Marek Ast,
- SK 16/18,
- SK 7/17.

Czas transmisji archiwalnej w zakresie: od godz.14 min.09.45 do godz.14 min.40.55

Bezpośredni dostęp do transmisji video na stronie Sejmu - kliknij T U T A J lub poniżej naciskając przycisk play

 

 

 

Apel FSSM RP do sędziów Wydziały XIII SO w Warszawie

Ponad miesiąc temu FSSM RP wystąpiła do Przewodniczącej i sędziów Wydziału XIII Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego Warszawie z apelem o wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego pytania prawnego dot. zgodności z Konstytucją zmian w ustawie z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) wprowadzonych ustawą represyjną i podjęcie orzekania w sprawach odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających emerytury-renty byłym funkcjonariuszom bezpośrednio na podstawie Konstytucji RP.


Publikujemy go dopiero teraz, ponieważ nie chcieliśmy, by jego wcześniejsze upublicznienie mogło zostać odebrane jako próba wywarcia jakiejś presji na sędziów SO, a choć samo pismo nie ma charakteru procesowego (FSSM RP nie jest stroną postępowań w ww. sprawach) i nie obliguje Sądu do zajęcia stanowiska i udzielenia na nie jakiejkolwiek odpowiedzi, to mimo wszystko, na taką odpowiedź czekaliśmy.
Ale (jak dotąd) się nie doczekaliśmy.


Źródło: FSSM

  

Koalicja Obywatelska o represjonowanych funkcjonariuszach

,,Nie może być tak, że wolne państwo polskie obdarzyło kogoś zaufaniem i honorem noszenia munduru, a po latach zmieniło zdanie i go z tego honoru obdziera. Doszło do takich haniebnych absurdów, że ludzie, którzy w wolnej Polsce przepracowali dziesiątki lat, nieraz narażali zdrowie i życie, byli wyróżniani i odznaczani, teraz nagle są poniżani i traktowani jak wrogowie. To zło trzeba naprawić."


Te słowa padły w niedzielę 30 września 2018 r.. podczas konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej w Krakowie w związku ze złożoną publicznie deklaracją "Przywrócenia funkcjonariuszom służb mundurowych poprzedniej wysokości ich emerytur, obniżonych na podstawie ustawy dyskryminacyjnej z 2016 roku, która na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej odebrała tysiącom funkcjonariuszy godność i środki do życia.".
Trzymamy za słowo!

Źródło: FSSM

 
Więcej artykułów…