Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Emerytury - ustawa represyjna

Informacja prawna dotycząca przekazywania odwołań do innych sądów

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Poniżęj zamieszczamy informację prawną FSSM RP dotyczącą przekazywania do innych sądów spraw z odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne bądź rentowe na podstawie ustawy represyjnej.

Cytowany tekst:

ODPOWIEDŹ SO NA NASZE PYTANIA - WYJAŚNIENIE

Z pewnością odpowiedź Sądu Okręgowego w Warszawie na wniosek FSSM o udzielenie informacji publicznej, w którym zadaliśmy kilka pytań dot. przekazywania do innych sądów spraw z odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne bądź rentowe na podstawie ustawy represyjnej nie wszystkich usatysfakcjonowała. Być może niektórym wydała się ona zbyt lakoniczna. Ale tak naprawdę, jej prawdziwą treść zawiera załącznik, czyli uzasadnienie do wniosków SO o przeniesienie ww. spraw do innych sądów. Potwierdza on to, co dla większości represjonowanych (zwłaszcza tych powtórnie) było jasne od chwili "uchwalenia" ustawy represyjnej. Niestety, znaczna część represjonowanych nie uświadamia sobie, badź mie chce sobie uświadomić, że walka o należne im prawa, moze (na drodze sądowej) trwać jeszcze wiele, wiele lat. A ponieważ, owo uzasadnienie jest napisane "językiem prawniczym", którego czytanie (i zrozumienie) wielu osobom nastręcza trudności, dlatego zamieszczamy dzisiejszą Informację Prawną.  

Pierwsze ofiary dezubekizacji wygrywają z MSWiA

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Link do zapoznania się z treścią artykułu KLIKNIJ

Pełna treść artykułu w formacie pdf KLIKNIJ

 

Odpowiedź Sądu Okręgowego w Warszawie na pytania FSSM RP

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

17 stycznia 2019 r. Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych wystąpiła do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, w którym zadała kilka pytań dot. przekazywania do innych sądów spraw z odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne bądź rentowe na podstawie ustawy represyjnej.

W otrzymanej odpowiedzi informacje w niej zawarte i wnioski jakie na ich podstawie można wysnuć są niestety bardzo smutne.
Zwłaszcza, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że jeszcze żadna z ww. spraw nie trafiła na wokandę, a spośród 1126 spraw "załatwionych" (jak nazywa je Sąd Okręgowy w Warszawie, i do których zalicza m.in. sprawy skutecznie przekazane do innych sądów, oddalone lub umorzone z różnych przyczyn), prawie połowa to sprawy umorzone z powodu śmierci skarżących!
Ilu represjonowanych musi jeszcze umrzeć, by sprawy ruszyły z miejsca? Ilu nie doczeka ich końca? 

  
Więcej artykułów…