Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Emerytury - ustawa represyjna

Opinia prawna dot. zaskarżania decyzji MSWiA

Koło nr 1 w Rzeszowie rekomenduje zapoznanie się z opinią prawną mec. Aleksandry Kamickiej dotyczącej zaskarżania decyzji MSWiA w trybie art. 8 a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym.
Opinia uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego i innych ustaw.
Opinia ma istotne znaczenie dla koleżanek i kolegów, którzy zdecydowali się na administracyjną drogę odwoławczą.

Marian Bileńki 

Nieodpłatna pomoc prawna

Zarząd Koła nr 1 informując o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej i zaprasza koleżanki i kolegów do korzystania z tej formy wsparcia. 

Błędne zrozumienie ustawy represyjnej przez Komisarz ds. Sprawiedliwości KE

EUROPOSŁOWIE SLD WYJAŚNIAJĄ

Niedawno Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych informowała o odpowiedzi, jakiej Komisarz ds. Sprawiedliwości KE Vera JOUROVA udzieliła Europosłom SLD na ich pismo skierowane 7 marca br. do szefów instytucji UE i posłów do Parlamentu Europejskiego, informujące o sytuacji polskich emerytów mundurowych objętych ustawą represyjną.

Ponieważ wynika z niej, że Pani Komisarz nie do końca rozumie bezprawność zaistniałej sytuacji, Posłowie do Parlamentu UE - Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke 11 lipca br. przesłali na jej ręce pismo, w którym dokładnie uzasadniają, dlaczego ustawa represyjna powinna zostać poddana ocenie przez instytucje unijne, jako łamiąca zasady zarówno prawa polskiego jak i europejskiego.

Źródło: FSSM

 
Więcej artykułów…