Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Emerytury - ustawa represyjna

Akt oskarżenia przeciwko M.Morawieckiemu w sądzie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Po haniebnym wystąpieniu Premiera RP Mateusza M. w Strasburgu 4 lipca 2018 r. FSSM RP informuje, że w dniu 10 stycznia 2019 r. został skierowany przeciwko niemu do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy "Prywatny akt oskarżenia" o przestępstwo zniesławienia z art.212 § 1 Kodeksu karnego.

Wystąpienia Premiera M. Morawieckiego w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w dniu 4 lipca 2018 r.

 Komunikat Komisji Prawnej FSSM RP z dnia 22 stycznia 2019 r. w powyższej sprawie.

 

Wniosek do SO w Warszawie o udostępnienie informacji publicznej

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

SKARGI REPRESJONOWANYCH PRZEKAZYWANE DO INNYCH SĄDÓW

FSSM RP PYTA O TO SO W WARSZAWIE


Chcielibyśmy dociec rzeczywistych motywów kierowania przez Sąd Okręgowy w Warszawie wniosków do Sądu Apelacyjnego w Warszawie o przekazanie do innych sądów okręgowych w kraju spraw odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne bądź rentowe na podstawie ustawy represyjnej. Dlatego postanowiliśmy zapytać o to Sędzię Jolantę Lewandowską, Przewodniczącą XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych SO w Warszawie.
Sami nie widzimy w tych działaniach racjonalizmu (poza tym, że niektórzy ze skarżących nie będą musieli jeździć na wokandy do Warszawy), ponieważ w żaden sposób toku spraw to nie przyspieszy ani nie zmieni. Nie wierzymy w to, by sędziowie innych sądów podjęli się orzekania bezpośrednio na podstawie Konstytucji RP i bez wątpienia uczynią to, co robi SO w Warszawie, czyli zawieszą przekazane im postępowania do czasu wydania przez TK orzeczenia o konstytucyjności ustawy represyjnej. Wygląda, że są to raczej pozorowane działania w celu uniknięcia zarzutów na bezczynność Sądu i pozbawianie prawa skarżących do sądu wynikającego z art. 45 Konstytucji RP oraz z art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. A może po prostu warszawscy sędziowie nie chcą by odium tej śmierdzącej sprawy spadło wyłącznie na nich.

  

List Andrzeja Rozenka do emerytów mundurowych

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Publikujemy list Andrzeja Rozenka do środowiska emerytów mundurowych pokrzywdzonych zapisami represyjnej ustawy z 16 grudnia 2016 r. 
Więcej artykułów…