Obchody 30-lecia SEiRP w Jaśle

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 28 sierpnia 2020 roku w sali konferencyjnej Restauracji "U SCHABIŃSKIEJ" Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Jaśle zorganizował uroczyste spotkanie z okazji XXX-lecia powstania SEiRP.
Na spotkanie to zaproszono gości, darczyńców oraz członków naszego Koła. Obecność zaproszonych dopisała.
Uroczyste posiedzenie otworzył prezes Koła w Jaśle kol.Antoni Barzyk, który powitał gości, darczyńców i członków koła, którzy przybyli na uroczyste spotkanie.
Wśród przybyłych gości serdecznie powitał Prezesa Zarządu Wojewódzkiego kol. Jana Rusek, V-ce Prezes kol. Wiktora Kowala oraz członka Komisji Rewizyjnej Zarządu Wojewódzkiego SEiRP kol. Annę Bomba. Spośród gości nie zabrakło również Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle mł.insp. Roberta Wróbla oraz jego zastępcy mł.insp. Mirosława Kawę oraz darczyńców i członków koła. Po przywitaniu wszystkich kol.Antoni Barzyk podkreślił rolę i wkład naszego Stowarzyszenia jak i indywidualnego jej członków w rozwój Koła, Miasta Jasła i Powiatu, gdzie czynnie działają w radach samorządowych i innych organach społecznych.


Spotkanie było również okazją do wyróżnienia kolegów, którzy swoją działalnością wspierają Stowarzyszenie jego działalność, rozwój oraz przyczyniają się do prężnej działalności Naszego Koła. Na wniosek Zarządu Koła i przy wsparciu Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie wyróżniono przez Zarząd Główny 11 kolegów Najwyższym Odznaczeniem za Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP oraz 26 kolegom nadano Odznakę za Zasługi dla SEiRP z Dyplomem.
Wręczono również 18 dyplomów nadanych przez Zarząd Wojewódzki SEiRP w Rzeszowie. Odznaczenia i Dyplomy dla wyróżnionych wręczył Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP kol.Jan Rusek oraz Prezes Koła kol. Antoni Barzyk.
Następnie głos zabierali zaproszeni goście. Jako pierwszy zabrał Prezes Zarządu Woj.SEiRP kol. Jan Rusek, który przedstawił historię powstania Stowarzyszenia, które miało miejsce 30 lat temu i cel jego założenia. W skrócie omówił działalność Stowarzyszenia w tym okresie i podziękował wszystkim za współpracę i zaangażowanie w pracy na rzecz Stowarzyszenia. Pogratulował wyróżnionym. Komendant Powiatowy Policji w swoim wystąpieniu podziękował za wyróżnienia i pocieszył Zarząd Koła, że już w krótkim czasie warunki lokalowe powinny się poprawić z uwagi, że w nowo wybudowanej Komendzie przewidziane jest pomieszczenie dla emerytów.
Był też obiad po którym, wspominano i przywoływano wesołe chwile. Wszystko przebiegło w miłej i przyjemnej atmosferze.

2020-08-28 jaslo 30lecie 01

2020-08-28 jaslo 30lecie 02

2020-08-28 jaslo 30lecie 03

2020-08-28 jaslo 30lecie 04