Zebranie sprawozdawcze i spotkanie integracyjne w Tarnobrzegu

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 02 lipca 2021 roku o godz. 16 00 na terenie Koła Łowieckiego "NADWIŚLAŃSKIE" w Zwierzyńcu k/Tarnobrzega (obok strzelnicy PZŁ) zgodnie z planem pracy na 2021 rok odbyło się zebranie sprawozdawcze naszego Koła SEiRP w Tarnobrzegu, na które przybyli zaproszeni goście, m.in.:
V-ce prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie Pan Wiktor Kowal, Skarbnik ZW SEiRP w Rzeszowie Pani Danuta Gwóźdź, Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu Pan podinspektor Marek Pietrykowski, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu Pan podinspektor Tomasz Grazda, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu Pan podinspektor Rajmund Murek, członek Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Tarnobrzegu Pan podkomisarz Marcin Orzechowski, kapelan Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu ksiądz dziekan Adam Marek ,Prezes Przedsiębiorstwa "Karabela" w Tarnobrzegu Pan Józef Bednarczyk.


Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za 2020 rok, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie komisji rewizyjnej, plany na rok bieżący.
Głos zabrali goście, Pan Wiktor Kowal, Pan podinspektor Marek Pietrykowski. Zebranie zakończyła dynamiczna dyskusja.

Po zakończeniu zebrania przewidziane zostało spotkanie integracyjne przy poczęstunku i muzyce, gdzie między innymi została uroczyście wręczona legitymacja honorowego członka IPA region Tarnobrzeg kol. Waldemarowi Żak, oraz koszyk upominkowy jubilatowi kol. Tomaszowi Pikus z okazji rocznicy 50 urodzin.


Tekst: Wiesław Wolak
Zdjęcia: Tomasz Chojnacki

DSC00009
DSC00010
DSC00021
DSC00023
DSC00024
DSC00029
DSC00033aaa
DSC00034
DSC00035
DSC00036aaa
DSC00043
DSC00051aa
DSC00054aaa
DSC00065
DSC00068