Noworoczno-opłatkowe spotkania na Podkarpaciu

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 12 stycznia br. odbyło się noworoczno-opłatkowe spotkanie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie  połączone z oceną działalności statutowo-organizacyjnej w 2011 roku i kierunkach działania w 2012 roku.

 

W posiedzeniu wzięło udział blisko 60 osób - członków Prezydium ZW, przedstawicieli kół terenowych, oraz zaproszonych gości wśród których powitaliśmy :

 

- insp. Witolda Szczekalę - Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie,

- podinsp. Ryszarda Rzeszutka - Komendanta Komisariatu I Policji w Rzeszowie,

- ks. Bogusława Przeklasę - podkarpackiego duszpasterza Policji,

- kol. Jerzego Krawczyka - wiceprezesa ZG SEiRP,

- kol. Zdzisława Czarneckiego  - Honorowego Prezesa Zarządu Głównego SEiRP,

- kol. Zdzisława Pietrykę - skarbnika ZG SEiRP,

- Panią Barbarę Illukiewicz - wiceprzewodniczącą ZW NSZZ Policjantów,

- Panią Grażynę Pieróg - kierownik Sekcji Socjalnej w KWP Rzeszów.

 

 

Uroczystość otworzył Prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal, który w swoim wystąpieniu przywitał przybyłych gości, następnie przedstawił informację o działalności podkarpackiego Stowarzyszenia w 2011 roku oraz dokonał oceny osiągniętych efektów, szczególnie akcentując pogłębiającą się integrację naszego środowiska. Następnie podziękował wszystkim członkom Stowarzyszenia za ich pracę, poświęcony czas i zaangażowanie, gościom i osobom wspierającym za życzliwość  i pomoc - swoje wystąpienie zakończył  życzeniami noworocznymi.

Podczas spotkania wielu aktywnych działaczy i sympatyków Stowarzyszenia uhonorowano Medalami XX-lecia SEiRP z dyplomem przyznanymi  przez Zarząd Wojewódzki.

 

 

 

 

 

 

 

Medalem "Za zasługi dla SEiRP z Dyplomem" przyznanym przez Zarząd Główny SEiRP wyróżniony został  insp. Witold Szczekala - Komendant Miejski Policji w Rzeszowie.

 

 

 

 

 

 

 

Z uwagi na dużą ilość obowiązków służbowych tylko przez kilkanaście minut w spotkaniu mógł uczestniczyć nadinsp. Józef Gdański - Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji, który przekazał życzenia noworoczne zarówno w swoim imieniu, jak też policjantów podkarpackiego garnizonu.

Życzenia noworoczne oraz wyrazy uznania pod adresem Stowarzyszenia przekazali zaproszeni goście.

Po części oficjalnej uczestnicy spotkania składając sobie życzenia dzielili się opłatkiem, oddali się wspomnieniom i rozmowom.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania w naszej Galerii. ==> kliknij tutaj

================================================================

Spotkania w terenie

Podobnie jak w latach poprzednich spotkania noworoczno-opłatkowe organizowane były w poszczególnych kołach naszego Stowarzyszenia.

W grudniu ubr. takie spotkania odbyły się w Nowej Dębie, Stalowej Woli, Lubaczowie, Tarnobrzegu i Jarosławiu.

 

Szczególną oprawę miało uroczyste spotkanie opłatkowe emerytów i rencistów policyjnych powiatu jarosławskiego zorganizowane w dniu 29 grudnia 2011 roku przez Zarząd Koła w Jarosławiu.

 

Prezes koła kol. Ryszard Jakubiec przywitał wszystkie zaproszone osoby, a wśród nich:

- Pana Tomasza  Kuleszę - Posła na Sejm RP,

- nadinsp. Józefa Gdańskiego - Podkarpackiego Komendanta Policji,

- kol. Wiktora Kowala - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie,

- insp. Janusza Dymka - Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu,

- Pana Andrzeja Pieszko - Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jarosławia,

- Pana Józefa Bednarczyka - Prezesa Związku Żołnierzy Zawodowych.

 

 

Spotkanie było okazją do wręczenia Medali XX-lecia SEiRP, którymi uhonorowano  Posła na Sejm RP Tomasza  Kuleszę i Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu - insp. Janusza Dymka oraz zasłużonych członków Koła.

Najważniejszą częścią spotkania były życzenia, zarówno te ogólne, jak i osobiste dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd. Przy wspólnym stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie o coraz cięższych warunkach życia naszych emerytów i rencistów i nadziejach związanych z rozpoczynającym się Nowym Rokiem.

 

W dniu 23 stycznia br. odbyło się spotkanie noworoczno-opłatkowe zorganizowane przez Zarząd rzeszowskiego Koła SEiRP.

Obok licznie przybyłych ok. 130 członków Stowarzyszenia, w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, którzy na co dzień wspomagają i wspierają naszą działalność.

Wśród gości powitaliśmy wiceprezydenta Miasta Rzeszowa Pana Stanisława Sieńkę,  nadinsp. Józefa Gdańskiego - Podkarpackiego Komendanta Policji wraz z ks. Bogusławem Przeklasą - kapelanem podkarpackiej Policji, insp. Witolda Szczekalę - Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie.

Noworoczne życzenia złożyła prezes Koła kol. Jadwiga Michalczyk - do życzeń dołączyli się zaproszeni goście. Następnie w towarzystwie prezesa ZW Wiktora Kowala i nadinsp. Józefa Gdańskiego - Pan Stanisław Sieńko uhonorowany został Odznaką "Za Zasługi z Dyplomem" przyznaną przez Zarząd Główny SEiRP, taka samą Odznakę przyznano kol. Józefowi Uryniakowi - b.wiceprezesowi ZW.

Wielu działaczom Stowarzyszenia wręczono Medale XX-lecia SEiRP oraz dyplomy uznania.

Uczestniczący w spotkaniu duszpasterz Policji po przekazaniu zebranym życzeń noworocznych, dokonał poświęcenia opłatków - po czym zebrani dzieląc się nimi - składali sobie życzenia noworoczne, wspominając lata służby i życie na emeryturze. Spotkanie z lampką wina i słodyczami upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

 

W dniu 27 stycznia br. w miejscowości Zimna Woda (k.Jasła) spotkanie noworoczno-opłatkowe zorganizował Zarząd Koła w Jaśle.

Wielu członków Stowarzyszenia na spotkanie zaprosiło swoje małżonki.

Wśród zaproszonych gości Komendę Powiatową Policji w Jaśle reprezentowali mł.insp. Robert Woźnik - Komendant Powiatowy Policji, jego zastępca mł.insp. Artur Dudek oraz wielu policjantów.

Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia reprezentował jego Prezes Wiktor Kowal, w spotkaniu uczestniczyła również Pani Grażyna Pieróg - kierowniczka Sekcji Socjalnej w KWP w Rzeszowie.

Reprezentowani byli również przedstawiciele lokalnego samorządu w osobach : przewodniczącego Rady Gminy Jasła Józefa Dziedzica, radnego Rady Miasta Jasła Andrzeja Dybasia, licznie przybyli sponsorzy i sympatycy jasielskiego Koła.

Komendant Powiatowy Policji w Jaśle mł.insp. Robert Woźnik z rąk prezesa ZW Wiktora Kowala otrzymał Medal XX-lecia SEiRP .

Poświęcenia opłatków dokonał ks. Gerard Stanula - przyjaciel i nieformalny duszpasterz jasielskiego Koła - po złożeniu życzeń i toaście lampką wina zebrani goście oddali się tanecznym rytmom, które zapewniła miejscowa orkiestra.

===============================================================

Opracował:

Bogusław Gajecki przy pomocy bezpośrednich uczestników opisanych spotkań.