Zmiana wiceprezesa ZW SEiRP w Rzeszowie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz
W związku z rezygnacją Pana Bogusława Gajeckiego z członkostwa w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych i z funkcji wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego tej organizacji, członkowie Prezydium ZW podziękowali wymienionemu za całokształt pracy, w czasie przynależności do Stowarzyszenia.

 

W liście otwartym adresowanym do Pana Bogusława Gajeckiego, podkreślono Jego zasługi w założeniu strony internetowej i popularyzowania na jej łamach i w Biuletynie Informacyjnym naszej działalności. Jako godną uznania, wymieniono inicjatywę opracowania okolicznościowego "Dyplomu Honorowego" oraz wspaniałe udokumentowanie uroczystości z wręczenia sztandaru ZW SEiRP w Rzeszowie.

Członkowie Prezydium z uznaniem odnieśli się do udzielania informacji, porad prawnych i pomocy emerytom i rencistom, w pisaniu odwołań do sądów na krzywdzące decyzje ZER MSW.

W pożegnalnym spotkaniu kol. Wiktor Kowal prezes ZW SEiRP w Rzeszowie, wręczył Panu Bogusławowi Gajeckiemu okolicznościowy upominek i wyraził nadzieję, że mimo rozstania się z naszym Stowarzyszeniem, pozostanie z nami w koleżeńskich relacjach.

Uchwałą z dnia 5 marca 2013 r. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie powołało nowego wiceprezesa kol. Andrzeja Sowę i powierzyło mu jednocześnie stanowisko rzecznika prasowego.

Tekst: Andrzej Sowa