Kronika Stowarzyszenia

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

    W dniu 23 kwietnia 2013 r. w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie odbyła się mała, ale miła uroczystość. Prezydium Zarządu podziękowało kol. Jadwidze Kupiszewskiej za dotychczasowe prowadzenie Kroniki, która obecnie liczy dwa tomy, a trzeci jest w trakcie pisania. Koleżanka Jadwiga wykazała się niezwykłym kunsztem w jej tworzeniu, włożyła w nią serce i zdolności artystyczne.

Oprócz wiązanki kwiatów, którą otrzymała kol. Jadwiga, jako skromny dowód wdzięczności za społeczną pracę, Prezes Wiktor Kowal wręczył Jej okolicznościowy dyplom uznania. Nadmienił przy tym, że słowa są ulotne, a dyplom pozostawi trwały ślad z tej uroczystości.

Jeszcze raz dziękujemy naszej Koleżance za wkład pracy w tworzeniu Kroniki, która służyć będzie naszym następcom i stanowić udomumentowaną historię Stowarzyszenia. Nad dalszym tworzeniem Kroniki czuwał będzie Wiceprezes ZW Andrzej Sowa, który według zapewnień kol. Jadwigi może liczyć na jej wsparcie i pomoc.

podziekowanie_kupiszewska

Na okolicznościowym zdjęciu oprócz Jadwigi Kupiszewskiej trzymającej wiązankę kwiatów, stoją od lewej: Wiktor Kowal, Stefania Rosińska, Bolesław Pezdan, Jan Zaforemski, Irena Kozak i Ryszard Pietruszka.

 

Tekst i zdęcie: Andrzej Sowa