Posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

posiedzenie_zg_warszawa

12 kwietnia 2013 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Głównego, prowadzone przez prezesa Henryka Borowińskiego, poświęcone przede wszystkim dokonaniom zeszłorocznym i planowanym przedsięwzięciom w roku bieżącym.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2012 roku przedstawił I wiceprezes ZG Zdzisław Pietryka. Wynikało z niego, że cele zostały osiągnięte, wymieniając szereg liczb, z których jedna jest symptomatyczna: liczba naszych członków w ciągu roku wzrosła o 450. Prezes ZG omówił działania naszej organizacji w obronie funduszu socjalnego, które będą kontynuowane. Stowarzyszenie zbiera podpisy, kierowane do sejmu, pod protestem przeciw projektowi ministerialnej ustawy. Sprawozdanie finansowe złożył skarbnik ZG Antoni Pietraszewski. Budżet jest dodatni, zatem staramy się oszczędnie wydawać nasze wspólne pieniądze. Główna Komisja Rewizyjna nie stwierdziła istotnych uchybień w gospodarce finansowej. Nowym elementem planu na 2013 rok są priorytety Stowarzyszenia, z których najważniejsze, to:

- współpraca z NSZZ Policjantów i stowarzyszeniami emerytów pożarnictwa i straży granicznej;

- aktywny udział w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP;

- systematyczne kontakty na szczeblu MSW i komendanta głównego Policji;

- promowanie "ludzi sukcesu";

- systemowa opieka wdów i sierot ze strony Stowarzyszenia;

- kontynuowanie współpracy międzynarodowej.

Ekspert PZU przedstawiła Zarządowi Głównemu zmiany w ubezpieczeniu zbiorowym, które poszerzą jego zakres, ale spowodują podwyższenie składki o ok. 10 zł. Formalności trzeba będzie załatwić najpóźniej w ciągu miesiąca.

Zarząd Główny podjął szereg uchwał organizacyjnych, między innymi zatwierdził regulamin Zespołu Redakcyjnego. Sekretarz Zarządu Głównego Zdzisław Bartula złożył rezygnację, a na jego miejsce powołano Zdzisława Pietrykę, który będzie łączył tę funkcję ze stanowiskiem I wiceprezesa ZG. Następne posiedzenie Zarządu Głównego odbędzie się 20 maja.

 

Materiał opublikowano za zgodą Redakcji Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego.