Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Sanoku

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 21 stycznia 2014 r. jako w pierwszym kole SEiRP w województwie podkarpackim odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym członkowie koła  dokonali wyboru Nowych władz.

sanok zebranie 2014 03m

Prezesem został wybrany Mieczysław Sabat, vice prezesem Ryszard Sroka, sekretarzem Maciej Korab a skarbnikiem Janusz Suski.


sanok zebranie 2014 02msanok zebranie 2014 01m

W trakcie wyboru delegatów na Zjazd Wojewódzki członkowie koła zagłosowali aby delegatami zostali członkowie nowego zarządu. Ponadto w trakcie zebrania pożegnano odchodzącego Prezesa, który sprawował tę funkcję od samego początku powołania koła SEiRP w Sanoku.
Odchodzący Prezes otrzymał  z rąk prezesa Zarządu Wojewódzkiego Wiktora Kowala list gratulacyjny a od członków koła oraz nowego zarządu statuetkę  z gratulacjami.


Autor: Mieczyslaw Sabat