Kamień węgielny pod nowe obiekty szpitala MSWiA w Rzeszowie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Kierowana przez dyrektora Zbigniewa Widomskiego od 2012 roku placówka resortowej służby zdrowia nie tylko umacnia się, ale też rozbudowuje istniejące i tworzy nowe oddziały, troszcząc się o rozwój bazy materialnej szpitala. Przy istniejących znakomitych placówkach służby zdrowia w Rzeszowie, w tym z oddziałami klinicznymi, szpital MSWiA zajmuje znaczącą pozycję dostrzeganą przez resort zdrowia.
W miesiącu wrześniu 2013 roku szpital otrzymał Certyfikat Akredytacyjny z Ministerstwa Zdrowia.
W pierwszym kwartale 2015 roku szpital MSWiA otworzył oddział neurologiczny i pracownię radiologii. Nowo otwarte oddziały i pracownie czynne są całodobowo, dysponują nowoczesnym wyposażeniem i zatrudniają specjalistów.

msw kamweg 01m msw kamweg 02m
W dniu 17 grudnia 2015 roku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego bloku operacyjnego i oddziału chirurgicznego. Nowy obiekt powstaje na terenie parku szpitalnego. Znajdzie się tam również lądowisko dla helikopterów sanitarnych. Budowę już rozpoczęto, a w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego uczestniczyli licznie zaproszeni goście. Uroczystego poświęcenia dokonał ordynariusz rzeszowski ks. biskup Jan Wątroba. Po tym akcie dyrektor szpitala Zbigniew Widomski zaprosił przybyłych gości na uroczysty obiad do restauracji "Nowy Dwór". Po krótkich wystąpieniach przedstawicieli lokalnych władz rządowych i samorządowych podzielono się opłatkiem składając świąteczne życzenia.
Należy podkreślić, iż pomiędzy Zarządem Wojewódzkim Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, a dyrekcją szpitala MSWiA istnieją bardzo dobre relacje, o czym świadczy fakt udziału w uroczystości wręczenia Certyfikatu prezesa Zarządu Wojewódzkiego Wiktora Kowala.
W pozostałych uroczystościach obok wymienionego Wiktora Kowala udział wziął również I v-ce prezes ZW Ryszard Tyczyński. Dyrektor Zbigniew Widomski chętnie uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia.

Autor: Ryszard Tyczyński