Pierwsze noworoczne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 11 stycznia 2017 roku odbyło się uroczyste spotkanie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia w Rzeszowie, które miało charakter roboczo-noworoczno-opłatkowy.


Udział w nim wzięli serdecznie witani - Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, jego zastepca insp. Tadeusz Szymanek, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie mł.insp. Konrad Wolak, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KW Policji mł.insp. Mariusz Skiba, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów KW Policji Beata Gołda, kierowniczka Sekcji Socjalnej KW Policji Grażyna Pieróg, kierowniczka Zespołu Emerytalno-Rentowego MSWiA Barbara Wilk oraz reprezentujący Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Tadeusz Kluszczyński i byli Komendanci Wojewódzcy w Rzeszowie : prof. dr hab. Stanisław Pieprzny i nadinsp. w st.spocz. Józef Gdański.
Miesięcznik "Echo Rzeszowa" reprezentował jego redaktor Roman Małek.

styczniowe posiedzenie zw 01


W informacji o działalności Stowarzyszenia w 2016 roku prezes Zarządu Wojewódzkiego potraktował ogólnie działalność struktur Stowarzyszenia ( bowiem szczegółowo przedstawił na posiedzeniu w dniu 05.12.2016 r. ) skupiając się głównie na relacjach Stowarzyszenia z Policja i NSZZ Policjantów.
Czytamy w wystąpieniu prezesa:
Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia wysoko sobie ceni konstruktywne relacje z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej, a zwłaszcza z Panem generałem dr Krzysztofem Pobutą. W ubiegłym roku mieliśmy dwukrotną i niecodzienną satysfakcję uczestniczenia w ważnych wydarzeniach w życiu Pana generała: w miesiącu styczniu udział w gratulacjach z okazji objęcia stanowiska Komendanta Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz w miesiącu wrześniu w uroczystości powitania z okazji otrzymania awansu na generała Policji. Wyrażamy zadowolenie, iż przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniach organizowanych z okazji Święta Policji. Z udziałem pocztu sztandarowego Zarządu Wojewódzkiego delegacja Stowarzyszenia uczestniczyła w dwóch uroczystościach: w Ustrzykach Dolnych i Łańcucie z okazji nadania sztandarów tamtejszym jednostkom Policji. Wyróżnieniem dla Stowarzyszenia było zaproszenie prezesa Zarządu Wojewódzkiego przez Komendanta Wojewódzkiego na spotkanie z byłymi członkami kierownictwa Komendy Wojewódzkiej oraz grupami funkcjonariuszy - byłymi naczelnikami i niektórymi komendantami i zastępcami z jednostek terenowych - z okazji ich pożegnań związanych z przejściem na emerytury, a także ze wspólnego udziału w innych uroczystościach.
Na Podkarpaciu istnieje konstruktywne współdziałanie Stowarzyszenia z NSZZ Policjantów. Pogłębiło się ono podczas obchodów w 2015 roku jubileuszy XXV-lecia obu organizacji. Dali temu wyraz m.in. podczas zorganizowania wspólnie uroczystości związanej z pożegnaniem byłego Komendanta Wojewódzkiego nadinsp. w st.spocz. Zdzisława Stopczyka oraz skierowania wspólnych listów gratulacyjnych dla generała dr Krzysztofa Pobuty i wspólnych listów jubileuszowych skierowanych do prof. dr hab. Stanisława Pieprznego i redaktora Romana Małka.


W dalszej części wystąpienia prezes ZW dziękował za zaangażowanie i owocną pracę w minionym roku działaczom i członkom Stowarzyszenia, za życzliwe wspieranie działalności Stowarzyszenia Komendantowi Wojewódzkiemu, kierownictwu Komendy Wojewódzkiej, naczelnikom wydziałów Komendy Wojewódzkiej, Komendantom Miejskim i Powiatowym Policji, działaczom związkowym, samorządowcom oraz sponsorom i innym osobom, które wspierały działania Stowarzyszenia w ubiegłym roku.

styczniowe posiedzenie zw 02


Prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal z Komendantem Wojewódzkim nadinsp. dr Krzysztofem Pobutą wręczyli wyróżnienia Stowarzyszenia:
Odznakę "Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP" - ks. Markowi Buchmanowi, redaktorowi Romanowi Małkowi, Jadwidze Kupiszewskiej, Grażynie Pieróg, Mieczysławowi Czerwonce, Ryszardowi Tyczyńskiemu i Markowi Kisz
Odznakę "Za zasługi dla SEiRP" z dyplomem " -  insp. Tadeuszowi Szymankowi, ml.insp. Mariuszowi Skibie i Czesławowi Mendyckiemu
Dyplomy Uznania ZG - Ludwikowi Kupiszewskiemu, Adamowi Fusowi i Władysławowi Kretowiczowi
Dyplom Uznania Zarządu Wojewódzkiego otrzymała członek Prezydium Danuta Gwóźdź
Odznakę "Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP" otrzymał również Zbigniew Widomski, dyrektor Szpitala MSWiA w Rzeszowie
Odznakę "Za zasługi dla SEiRP" z dyplomem otrzymali także mł.insp. Bogusław Kania - Komendant Miejski Policji w Rzeszowie oraz Ryszard Świątoniowski - dyrektor Drukarni RS Druk w Rzeszowie


Kolejnym punktem spotkania była celebra opłatkowa prowadzona przez ks. Marka Buchmana - kapelana Policji - połączona z życzeniami przy kolędach i innych melodiach w wykonaniu muzycznym przez emerytów Adama Fusa, Władysława Kretowicza i policjanta Roberta Chlipawę.

rzeszow_2017_oplatek_396
rzeszow_2017_oplatek_397
rzeszow_2017_oplatek_398
rzeszow_2017_oplatek_399
rzeszow_2017_oplatek_400
rzeszow_2017_oplatek_401
rzeszow_2017_oplatek_402
rzeszow_2017_oplatek_403
rzeszow_2017_oplatek_404
rzeszow_2017_oplatek_405
rzeszow_2017_oplatek_406
rzeszow_2017_oplatek_407
rzeszow_2017_oplatek_408
rzeszow_2017_oplatek_409
rzeszow_2017_oplatek_410
rzeszow_2017_oplatek_411
rzeszow_2017_oplatek_412
rzeszow_2017_oplatek_413
rzeszow_2017_oplatek_414
rzeszow_2017_oplatek_415
rzeszow_2017_oplatek_416
rzeszow_2017_oplatek_417
rzeszow_2017_oplatek_418
rzeszow_2017_oplatek_419
rzeszow_2017_oplatek_420
rzeszow_2017_oplatek_421
rzeszow_2017_oplatek_422
rzeszow_2017_oplatek_423
rzeszow_2017_oplatek_424
rzeszow_2017_oplatek_425
rzeszow_2017_oplatek_426
rzeszow_2017_oplatek_427
rzeszow_2017_oplatek_428
rzeszow_2017_oplatek_429
rzeszow_2017_oplatek_430
rzeszow_2017_oplatek_431
rzeszow_2017_oplatek_432
rzeszow_2017_oplatek_433
rzeszow_2017_oplatek_434
rzeszow_2017_oplatek_435
rzeszow_2017_oplatek_436
rzeszow_2017_oplatek_437
rzeszow_2017_oplatek_438
rzeszow_2017_oplatek_439
rzeszow_2017_oplatek_440


Autor: Bogusław Trzpit