Spotkanie sprawozdawczo-noworoczne Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Coroczne spotkania sprawozdawczo-noworoczne stają się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego wspominania minionego roku i upamiętnienia osób, którzy odeszli i nigdy ich już wśród nas nie zobaczymy.
Dlatego też w dniu 04 lutego 2017 roku w Sali Bankietowej Kasyna Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z inicjatywy Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie odbyło się coroczne spotkanie sprawozdawczo-noworoczne z udziałem Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:
- Henryk Wolicki przedstawiciel Prezydenta Miasta Rzeszowa
- młodszy inspektor Bogusław Kania Komendant Miejski Policji w Rzeszowie,
- ksiądz Marek Buchman Kapelan Policji w Rzeszowie,
- Witold Kowal Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie,
- Ryszard Małek Redaktor Gazety "Echo Rzeszowa" i "Nasz Rzeszów".

Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy poświęconą kolegom i koleżankom, którzy w minionym roku odeszli z naszego grona na wieczny odpoczynek.
Omówiono działania podejmowane przez Zarząd Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie w roku 2016 i przedstawiono program działań na obecny 2017 rok oraz omówiono aktualne sprawy i problemy będące w zainteresowaniu naszego środowiska.
Następnie po uroczystej lampce szampana i przemówieniach zaproszonych gości nastąpiło wręczenie pamiątkowych dyplomów i medali dla naszych najaktywniejszych członków oraz w imieniu Zarządu Głównego SEiRP Prezes Wiktor Kowal uhonorował mł.insp. Bogusława Kanie dyplomem i medalem za bezinteresowny trud i wysiłek na rzecz Stowarzyszenia i jego członków.

W radosnej, życzliwej i rodzinnej atmosferze, która towarzyszyła spotkaniu przy dźwiękach skocznej muzyki wzięło udział ponad 70 osób.

2017_rzeszow_kolo_396
2017_rzeszow_kolo_397
2017_rzeszow_kolo_398
2017_rzeszow_kolo_399
2017_rzeszow_kolo_400
2017_rzeszow_kolo_401
2017_rzeszow_kolo_402
2017_rzeszow_kolo_403
2017_rzeszow_kolo_404
2017_rzeszow_kolo_405
2017_rzeszow_kolo_406
2017_rzeszow_kolo_407
2017_rzeszow_kolo_408
2017_rzeszow_kolo_409


Autor: Andrzej Kosik