Uroczyste przekazanie dowództwa Oddziału Prewencji KWP w Rzeszowie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 21 lutego 2017 roku zgodnie z ceremoniałem policyjnym z udziałem pocztu sztandarowego kompanii honorowej i hymnu państwowego odbyła się na placu alarmowym Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej uroczystość przekazania dowództwa oddziału przez insp. Marcina Miąsika odchodzącego na emeryturę dotychczasowemu zastępcy dowódcy tego oddziału mł. insp. Jackowi Maślance.


Biorący udział w uroczystości Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. dr Krzysztof Pobuta dziękował insp. M.Miąsikowi za 6-letnią zaangażowana służbę na stanowisku dowódcy Oddziału Prewencji, a wcześniej jako zastępcy dowódcy tego oddziału oraz wręczył mu pamiątkową szablę.
Przedstawiciele Oddziału Prewencji składali podziękowanie M. Miąsikowi jako byłemu przełożonemu oraz wręczyli mu to podziękowanie na okolicznościowej tabliczce oraz wiązanki kwiatów.


Marcin Miąsik w wystąpieniu swym w serdecznych słowach dziękował kierownictwu Komendy Wojewódzkiej a zwłaszcza Komendantowi Pobucie za życzliwe wspieranie oddziału i jego działalności. Otrzymał również dziękczynne pismo okolicznościowe od wójta Gminy Trzebownisko uczestniczącego w uroczystości, w którym podkreślił działalność Oddziału Prewencji a zwłaszcza jego dowódcy Marcina Miąsika na rzecz środowiska lokalnego.


W spotkaniu uczestniczyli komendanci miejscy i powiatowi Policji oraz zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Zbigniew Sowa oraz kapelan Policji ks. Marek Buchman, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Józef Bąk oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Wiktor Kowal, którzy w swoich wystąpieniach bardzo życzliwie wyrażali się o służbie M. Miąsika, składając mu życzenia na dalszej drodze życiowej.


Na podkreślenie zasługuje udział w spotkaniu insp. w st.spocz. Bronisława Buniowskiego, który przez 16 lat pełnił funkcję dowódcy Oddziału Prewencji KW Policji w Rzeszowie. Bronisław Buniowski dzielił się doświadczeniami ze swojej służby podkreślając walory dowódcze M. Miąsika kiedy był jego podwładnym oraz wręczył mu wiązankę kwiatów.


Autor: Bogusław Trzpit