Petycja Prezesa ZG SEiRP do Parlamentu Europejskiego

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych wystąpił do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego - prof. dr. hab. Jerzego Buzka  z Petycją do Parlamentu Europejskiego w związku z naruszeniem przez Rzeczpospolitą Polską postanowień art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej.